Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5046

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop

politie
niet dodelijk wapen
gemeentepolitie

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2320

Vraag nr. 5-5046 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Flash balls zijn rubberen ballen met een diameter van 6,7 cm die afgeschoten worden met een soort super riotgun en die met een felle lichtflits exploderen. Vandaar de naam " flash " wat flits betekent. De " soft " rubberen ballen zijn dermate samengeperst dat ze keihard aanvoelen. Wordt eveneens geladen met een soort cartridge maar dan zitten daar rubberen ballen in met een kaliber van 44 millimeter. Momenteel heerst er in Frankrijk een grote controverse omdat de politie aldaar het wapen te pas en te onpas gebruikt waarbij burgers ernstige en blijvende letsels oplopen, vooral aan het hoofd en de ogen.

Een Franse officiële deontologische commissie stelt meerdere ernstige incidenten vast (Rapport de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)). Zij stellen dat het risico op zware letsels zeer groot is.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd:

1) Kan u aangeven of bij ons de politiediensten op lokaal of federaal niveau alsook de speciale eenheden reeds over deze zogenaamde flash balls beschikken? Zo ja, kan u gedetailleerd aangeven over hoeveel wapens het gaat, bij welke diensten alsook welke richtlijnen van toepassing zijn wat betreft het inzetten van deze wapens?

2) Bent u op de hoogte van de controverse in Frankrijk over deze wapens en hoe reageert u op dit rapport? Hoe beïnvloedt dit uw visie op het aankoopbeleid inzake flash balls en de eventuele richtlijnen over de inzet van deze wapens?

3) Heeft u weet van politiediensten die deze wapens wensen aan te schaffen? Zo ja, welke diensten wensen deze aan te schaffen en waarvoor?

4) Zijn deze wapens vrij te koop in Frankrijk? Kan u aangeven wat de stand van zaken is in ons land? Kunnen particulieren ook hier dergelijke wapens vrij aanschaffen? Zo ja, behoeft dit geen strengere reglementering?