Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6991

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 4 september 2012

aan de eerste minister

Treinverbinding BelgiŽ-Nederland - Hogesnelheidslijn - FYRA-verbinding - Houding Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Benelux-trein

vervoer per spoor
snelvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Benelux
Nederland
grensoverschrijdend vervoer
reizigersvervoer

Chronologie

4/9/2012Verzending vraag
28/9/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6992

Vraag nr. 5-6991 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Fyra tussen Amsterdam en Breda wordt voorlopig niet doorgetrokken tot Antwerpen. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) lukt het in ieder geval niet om de hogesnelheidslijn (HSL)-shuttletrein vůůr 1 januari 2013 tussen Breda en Antwerpen te laten rijden.

Volgens de dienstregeling 2012 van de NS wordt in september de Benelux-trein opgeheven. Dat is de enige treinverbinding tussen Brabant en BelgiŽ. Luidens de Nederlandse pers (Omroep Brabant) zouden de Belgische spoorwegen vooralsnog niet erg happig zijn om mee te werken aan deze verbinding, zelfs als Nederland dat goeddeels financiert. Een gepland gesprek hierover tussen de premiers Rutte en Di Rupo moet nog plaatsvinden.

Het is vooralsnog onduidelijk of de verbinding tussen Amsterdam en Brussel via Roosendaal inderdaad in september stopt, zoals gepland. Als vicevoorzitter van het Benelux-parlement vind ik het onaanvaardbaar dat er een periode komt waarin rechtstreeks reizen met de trein van Nederland naar BelgiŽ niet meer mogelijk is, met uitzondering van de duurdere hst.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Bent u als premier reeds aangesproken over het uitblijven van de rechtstreekse Fyra- verbinding tussen Nederland en BelgiŽ en kunt u aangeven wanneer u hieromtrent overleg gepland hebt met Nederland? Wat is uw standpunt hieromtrent en onderschrijft u het belang van de rechtstreekse verbinding per spoor tussen BelgiŽ en Nederland via de HSL-shuttletrein?

2) Klopt de informatie uit Nederland dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bezwaren heeft en niet happig zou zijn om mee te werken? Zo ja, waarom heeft de NMBS bezwaren gezien Nederland het grootste deel van de factuur draagt? Zo neen, hoe gaat u deze berichtgeving en perceptie bij onze noorderburen rechttrekken?

3) Bent u het ermee eens dat de Benelux-trein moet worden gehandhaafd zolang de Fyra-verbinding nog geen realiteit is? Zo ja, kan u toelichten hoe lang de Benelux-trein nog gehandhaafd wordt? Zo neen, waarom niet gezien het grote succes van deze verbinding?

4) Kunt u aangeven op jaarbasis hoeveel reizigers gebruik maken van de Benelux-trein?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Overheidsbedrijven die ter zake bevoegd is en aan wie de vraag eveneens werd gesteld.