Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Bert Anciaux

454 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2166 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1969
6-2165 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1935
6-2164 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1907
6-2163 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1779
6-2162 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1778
6-2161 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1698
6-2160 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1667
6-2159 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van FinanciŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1663
6-2158 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1659
6-2157 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 27/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1561
6-2156 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1387
6-2155 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1260
6-2154 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1153
6-2153 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1150
6-2152 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1096
6-2151 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-930
6-2150 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-808
6-2149 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-631
6-2148 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-630
6-2147 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-629
6-2146 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-572
6-2145 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-396
6-2144 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-353
6-2046 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Genitale verminking - Artikel 409 van het Strafwetboek - Discriminatoir karakter - Onderscheid tussen het vrouwelijk en het mannelijk geslacht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-1970 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 5/12/2018
6-1969 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2166
6-1935 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2165
6-1913 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1912 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen cariŽs of tandbederf - Preventie - Rol van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Initiatieven - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 18/12/2018
6-1909 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Hybride vliegtuigen - Gebruik - Toelating - Ontwikkeling - Stimuleren en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 13/9/2018
6-1908 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Milieueffectenstudie - Stand van zaken - Betrokken partijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 25/9/2018
6-1907 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2164
6-1906 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende en landende vliegtuigen - Afzwakken van de windnorm - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 25/9/2018
6-1821 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - Recht op verzorging in de eigen taal - Gewestelijke of gemeentelijke 100-diensten en MUG's - Taalwetgeving - Naleving - Overleg met een Nederlandstalig woonzorgcentrum of ziekenhuis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 7/9/2018
6-1798 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Nederlandstalige bevolking - Artsen en huisartsen - Spoeddiensten - Tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1787 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1785 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Uitstoot van wagens - Verwijderen uit het verkeer van vervuilende wagens - Schade voor de consument en de bestuurder - Autoproducenten - Verantwoordelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Antwoord 6/6/2018
6-1779 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2163
6-1778 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2162
6-1777 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  VZW Globe Aroma - Inval door de politie - Gevolgen voor onze rechtstaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Antwoord 2/7/2018
6-1710 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Autosnelwegen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 6/3/2018
6-1698 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2161
6-1697 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Woonzorgcentra - Financiering - RIZIV - Unicommunautaire en bicommunautaire rusthuizen - Verdeling van de middelen binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 10/4/2018
6-1667 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2160
6-1666 Bert Anciaux (sp.a) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Defensie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2017
6-1665 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 18/5/2018
6-1664 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Sociale Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 31/1/2018
6-1663 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van FinanciŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2159
6-1662 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 30/7/2018
6-1661 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/1/2018
6-1660 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1659 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2158
6-1658 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 30/3/2018
6-1591 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Wegcode - Snelweg - Verplichting rechts te rijden - Afschaffing - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Antwoord 5/12/2017
6-1585 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 29/3/2018
6-1584 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Gerechtelijke uitspraken - Mogelijkheid tot herziening - Gerechtelijke dwaling - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-1583 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 18/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1582
6-1582 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 23/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1583
6-1563 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Heftrucks - Arbeidsongevallen - Cijfers - Veiligheid - Controles - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 9/3/2018
6-1562 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 2/11/2017
6-1561 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2157
6-1560 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) - Slachtoffers - Ondersteuning - Referentiecentra - Samenwerking met de politie en met de justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 2/2/2018
6-1387 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1276
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2156
6-1276 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 3/2/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Doorverwijzing vraag 14/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1387
6-1261 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  bpost - Werking - Vermindering van kantoren en dienstverlening - Sociale functie van bpost - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 1/3/2017
6-1260 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2155
6-1246 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/2/2017 ) 11/1/2017
  Antwoord 7/2/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
6-1226 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 24/12/2016
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
6-1158 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Verkeersveiligheid - Gebruik van sirenes - Gedragsregels - Controle - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Antwoord 19/1/2017
6-1157 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersveiligheid - Begeleiding van de Koning - Schenden van de verkeerswetgeving - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1153 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2154
6-1152 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 16/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
6-1151 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1226
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1246
6-1150 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2153
6-1099 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Rechtssysteem - Toegankelijkheid - Verkeersveiligheid - Bescherming van de rechten van de slachtoffers - Rol van de verzekeringsmaatschappijen - Medewerking van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 21/12/2018
6-1096 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2152
6-1087 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Regionale vervoersmaatschappijen - Zwartrijder en andere overtredingen - Boetes - Personen met een psychiatrische ziekte - Problemen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 8/3/2017
6-1086 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 28/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1085
6-1085 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 6/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1086
6-1065 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Leopold II - Bewind in Congo - Houding van de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-1055 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheid bij manifestaties en activiteiten - Omzendbrief - Kosten voor de organisatoren - Gevolgen voor de Gemeenschappen en de Gewesten - Privatisering van de veiligheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 6/12/2016
6-1034 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Artsen - Gerechtsdeskundigen - Belangenvermenging - Collusie met verzekeringsmaatschappijen - Deontologisch regels - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 7/3/2017
6-1033 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Saoedi-ArabiŽ - Wapenleveringen - Verbod - Afsluiting van een deontologisch pact - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 26/4/2017
6-1024 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1023 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Opleggers-Trekkers - Identificatie - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 18/1/2018
6-1021 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Strijd tegen radicalisering - Bevriezen van tegoeden - Samenwerking mlet Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 5/9/2016
6-1020 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 12/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
6-1019 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 27/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020
6-1018 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 5/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020
6-1017 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tinitus - Preventie - Behandeling - Terugbetaling door de ZIV - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1016 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Openbaar Vervoer - Zwartrijden - Psychisch zwakke personen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 12/10/2016
6-1015 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschappelijke instellingen - Menselijke resten - Tentoonstelling - Wetenschappelijk onderzoek - Teruggave aan de landen van oorsprong - Wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 31/8/2016
6-939 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicale gedetineerden - Inrichting van speciale vleugel - Gevangenissen van Hasselt en Ittre - Strijd tegen radicalisering - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 12/12/2016
6-938 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Voormalige SyriŽgangers - Opvolging en begeleiding - Werk van Vlaamse en Franstalige justitiehuizen - Cijfers - Evaluatie - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-937 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
6-936 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 10/6/2016
6-935 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tewerkstellingsbeleid - Doelgroepenbeleid - Uitvoering van de Zesde Staatshervorming - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-933 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-932
6-932 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 17/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-933
6-931 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 11/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-933
6-930 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2151
6-929 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-928 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-927 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-926 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-925 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/5/2016
6-924 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Aanslag van 22 maart 2016 - Heropstart van de luchthaven - Veiligheid van gevaarlijke sites en gevoelige bedrijven - Spreiding van het baangebruik - Mogelijke wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-923 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 25R - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-922 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 25L - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-921 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 20 - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-920 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 02 - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-919 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van welzijn - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/3/2017
6-918 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van tewerkstelling - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-917 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van sport - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-916 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van onderwijs - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-915 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van cultuur - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/3/2017
6-914 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 29/12/2016
6-913 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenissen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 29/3/2017
6-912 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Gestroomlijnde erkenningsprocedure - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 14/9/2017
6-911 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-910 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-909 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-908 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-907 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-906 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - Nationaal meldpunt voor de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten - Mogelijke oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-905 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 28/4/2016
6-904 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering en het promoten van terrorisme - Strijd - Haatpredikers op Internet en sociale media - Aanpak - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-853 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapenhandel - Strijd tegen de illegale wapenhandel - Centraal wapenregister - Toegang voor de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/12/2016
6-813 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Beroepsgeheim - Uitwisseling van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 12/10/2018
6-812 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-810 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 17/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-809
6-809 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-810
6-808 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-807
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2150
6-807 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 3/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-808
6-794 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 27/4/2016
6-793 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 10/3/2016
6-792 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 1/6/2017
6-787 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 12/1/2016
6-786 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 20/4/2018
6-766 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwe bewindvoering - Wet van 17 maart 2013 - Aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-745 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 15/12/2015
6-744 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Klacht - Ontbreken van een specifieke subcategorie onder ę†discriminatie†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 4/2/2016
6-743 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 6/1/2016
6-742 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Discriminatie - Ontbreken van specifieke acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-741 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/11/2015
6-740 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/11/2015
6-731 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Studenten - Vervoersmaatschappijen - Kortingen en verminderde tarieven - Discriminaties op basis van leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 8/10/2015
  Antwoord 17/11/2015
6-710 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Internering - Inwerkingtreding van de nieuwe wet - Reparatiewet - Uitvoeringsbesluiten - Benodigde budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-700 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-699 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Uitvoering in samenwerking met de Gemeenschappen - Uiteindelijke reclassering in het buitenland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 24/10/2017
6-697 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  China - Vrijheidsberoving van een Belgische onderdaan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Antwoord 10/9/2015
6-680 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Nachtbeperking - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 24/2/2016
6-677 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Bijkomende straffen die opgelegd worden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 25/6/2015
  Antwoord 8/11/2016
6-672 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Noodnummer 112 - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2015 ) 11/6/2015
  Antwoord 14/9/2015
6-665 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vliegroutes - Route over het kanaal van Brussel - Afschaffing - Gevolgen voor andere zones van Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-664 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-663 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-662 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-661 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-658 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vertrekkende vliegtuigen - Opstijgen met rugwind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-657 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vertrekkende vliegtuigen - Opstijgen bij zijwind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-656 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Werken - Baangebruik en routegebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-655 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nachtvluchten - Mogelijke uitbreiding - DHL
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-654 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Geluidshinder door opstijgende vliegtuigen - Vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-631 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2149
6-630 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2148
6-629 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2147
6-628 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Dakloos- en thuisloosheid - Samenwerkingsakkoord met de Gewesten van 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-627 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Bestendiging van het armoedebeleid - Samenwerkingsakkoord met de Gewesten en Gemeenschappen van 1998
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-625 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Optreden bij een vreedzame manifestatie - Beslissing van de burgemeester - Redenen - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 27/4/2015
  Antwoord 8/7/2015
6-622 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Financieringswet - Uitvoering -Follow-up door de Waalse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-621 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Financieringswet - Uitvoering Ė Follow-up door de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-620 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse hoofdstedelijke regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-619 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-597
6-618 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-596
6-617 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-595
6-616 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-594
6-615 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-593
6-614 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-592
6-613 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-591
6-612 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-590
6-611 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Inspecteurs van FinanciŽn die voor de Gewesten en de Gemeenschappen werken - Statuut - Gezag en toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 24/4/2015
6-610 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Mystery calls - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-609 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Anoniem solliciteren - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-608 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Tax shift - Debat en besluitvorming - Betrekken van de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-607 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-606 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-605 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-604 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-603 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-602 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-601 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-600 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-597 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-619
6-596 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-618
6-595 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-617
6-594 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-616
6-593 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-615
6-592 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-614
6-591 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-613
6-590 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-612
6-579 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 3/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-575 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-574 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Antwoord 11/5/2015
6-573 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Antwoord 28/4/2015
6-572 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2146
6-571 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-568 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Havens van Oostende en Nieuwpoort - Paritair Subcomitť - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Antwoord 8/5/2015
6-560 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-518
6-559 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geŽxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-517
6-558 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-516
6-557 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-515
6-556 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-514
6-555 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geŽxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg met uitzondering van de witzandexploitaties - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-513
6-554 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-512
6-553 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-511
6-552 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-510
6-551 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-509
6-550 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-508
6-549 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de haven van Zeebrugge - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-507
6-548 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-506
6-547 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comitť der haven van Antwerpen genaamd - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-505
6-546 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-504
6-545 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-503
6-544 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-502
6-543 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen ociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-501
6-542 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-500
6-541 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Paritair Comitť - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-499
6-518 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-560
6-517 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geŽxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-559
6-516 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-558
6-515 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-557
6-514 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-556
6-513 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geŽxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg met uitzondering van de witzandexploitaties - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-555
6-512 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-554
6-511 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-553
6-510 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-552
6-509 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-551
6-508 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-550
6-507 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de haven van Zeebrugge - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-549
6-506 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-548
6-505 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comitť der haven van Antwerpen genaamd - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-547
6-504 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-546
6-503 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-545
6-502 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-544
6-501 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen ociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-543
6-500 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-542
6-499 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Paritair Comitť - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-541
6-496 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-492 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-491 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mogelijkheid tot het verplichten van het naleven van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 28/4/2015
6-490 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-489 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 7/4/2015
6-488 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mogelijkheid tot het verplichten van het naleven van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-454 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde - Samenstelling - Werking - Betrokkenheid van de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2015 ) 25/2/2015
  Antwoord 8/5/2015
6-447 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwe gevangenis in Haren - Bouw en exploitatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 13/4/2015
6-446 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  InterministeriŽle conferenties - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 11/3/2015
6-445 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  InterministeriŽle conferenties - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 11/3/2015
6-444 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belgische consulaten in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 20/3/2015
6-443 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 22/6/2015
6-442 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Antwoord 20/3/2015
6-436 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewestelijk Expresnet (GEN) - Realisatie - Samenwerking tussen de federale regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Antwoord 8/6/2015
6-435 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-418 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische kamers van koophandel en nijverheid in het buitenland - SubsidiŽring - Samenwerkingsproject met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 27/2/2015
6-417 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Agentschap voor buitenlandse handel - Functioneren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 27/2/2015
6-416 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Gemengde kamers van koophandel en business clubs in BelgiŽ - Samenwerkingsproject met de Gewesten - SubsidiŽring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 27/2/2015
6-415 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Marokko - Consulaat of ereconsulaat in Tanger en Nador
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-414 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen HIV/AIDS - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-413 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Grensoverschrijdende gezondheidszorg - Nationaal contactpunt - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 12/3/2015
6-412 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationaal plan Multidrug Resistant Organisms (MDRO) - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-411 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mammografische borstkankerscreening - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 24/2/2015
6-410 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behandeling van chronische ziekten - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 19/3/2015
6-409 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bestrijding van hepatitis C - Protocolakkoord met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-403 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 21/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-402
6-402 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Behalen van de EU-begrotingsnormen - Gewesten en Gemeenschappen - Steden en gemeenten - Begrotingsinspanningen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 21/1/2015
  Antwoord 13/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-403
6-398 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 16/1/2015
  Antwoord 22/9/2015
6-397 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 16/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-396 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2145
6-394 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-393
6-393 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-394
6-392 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsbeslissing - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Impact - Vragen op leeflonen - Bijkomende werklast - Ter beschikking stelling van aanvullende middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-391 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelinguitkeringen - Uitsluitingsbeslissing - Gevolgen - Maatregelen van de Gewesten - Gemeenschappelijke maatregelen - Kosten van opvang en begeleiding van de uitgesloten werkzoekenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 13/3/2015
6-390 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Impact op de werkzoekenden - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-389 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Gevolgen voor de Gewesten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-380 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-379 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
6-378 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Wapenhandel en wapentrafiek - Grenscontrole door de douane - EfficiŽntie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
6-377 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Wapens - Verkoop en aankoop door het Belgisch leger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 19/2/2015
6-376 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapens - Belgische politiediensten - Verkoop en aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 19/3/2015
6-375 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Illegale wapenhandel - Bestrijding door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 8/4/2015
6-374 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-373 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 29/1/2015
6-372 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Onderwijsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 13/4/2015
6-371 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Wapenhandelaars - Tussenhandelaars - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 27/5/2015
6-370 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Promoten - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 11/2/2015
6-369 Bert Anciaux (sp.a) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Wapens - Verkoop en aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Antwoord 12/2/2015
6-359 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Behalen van de EU-begrotingsnormen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten - Afspraak met betrekking tot de gemeenten en provincies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 28/1/2015
6-358 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Voogdij over de burgemeester - Rol van de federale overheid ten aanzien van de gewestelijke autoriteiten - Gevolgen van de nationale betoging van 6 november 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 19/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-353 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2144
6-352 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal wetenschapsbeleid - Federale Wetenschappelijke Instellingen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-351 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal beleid voor gelijke kansen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-350 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federaal beleid voor armoedebestrijding - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 28/4/2015
6-349 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal beleid voor de Noordzee - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 23/1/2015
6-348 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal beleid voor buitenlandse handel - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-347 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Federale besparingen - Invloed op de regionale vervoersmaatschappijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-346 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het regionaal beleid voor luchtvaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 5/2/2015
6-345 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federaal beleid voor het openbaar vervoer - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 8/5/2015
6-344 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federaal beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-343 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federaal beleid voor luchtvaart en luchthavens - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 30/3/2015
6-342 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-341 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federaal beleid voor energie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-340 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federaal beleid voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-339 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid inzake energie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-338 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van leefmilieu en duurzame ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-337 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal beleid voor de zelfstandigen - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-336 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal beleid voor maatschappelijke integratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-335 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal beleid voor de KMO's - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-334 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de zelfstandigen en de middenstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-333 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de KMO's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-332 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid voor maatschappelijke integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 16/1/2015
6-331 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-330 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal gezondheidsbeleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-329 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het sociaal en welzijnsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 11/2/2015
6-328 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op gezondheids- en welzijnsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 27/1/2015
6-327 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Federaal justitieel en penitentiair beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 5/3/2015
6-326 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het justitieel, penitentiair en welzijnsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/2/2015
6-325 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-324 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-323 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-322 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Federaal beleid aangaande ontwikkelingssamenwerking - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/2/2015
6-321 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Federaal beleid aangaande de digitale agenda - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-320 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid aangaande de digitale agenda
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-319 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van het grotestedenbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-318 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van binnenlandse zaken en veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-317 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federaal beleid aangaande de grote steden - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 22/1/2015
6-316 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federaal beleid aangaande binnenlandse zaken en veiligheid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 2/4/2015
6-315 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het economisch beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 27/1/2015
6-314 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal economisch beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
6-313 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal beleid aangaande werk en tewerkstelling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-312 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal beleid aangaande consumentenbescherming - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-311 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het tewerkstellingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 3/6/2015
6-310 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het beleid aangaande consumentenbescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-299 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raadpleging bij specialisten - Tariefwijzigingen - Gevolgen voor het beleid van de Gemeenschappen - Overleg - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 11/2/2015
6-298 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Voorstel tot invoeren van een graduele beoordeling van de ontoerekeningsvatbaarheid voor geÔnterneerden - Invloed op het beleid van de Gemeenschappen - Prioriteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 23/2/2015
6-297 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Voorzitterschappen van de Europese raden van ministers - Beurtrol - Verdeling tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen - Lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 8/1/2015
6-296 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kernramp in Fukushima - Gevolgen - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-295 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Langdurige werklozen - Gemeenschapsdienst - Organisatie - Rol van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 13/3/2015
6-294 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Projecten op het vlak van werk - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 13/3/2015
6-293 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-292 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Mobiliteit - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-291 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Wet inzake terbeschikkingstelling (T.B.S.) - Toepassing - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-290 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Energie - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 18/12/2014
6-289 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Economische projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 12/1/2015
6-288 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten - Duurzaamheid - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 18/12/2014
6-287 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-286 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-285 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Indienen van projecten - Rol van de parlementen - Prioritaire thema's - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 18/12/2014
6-284 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen varkensgriep - Narcolepsie - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - GecoŲrdineerde aanpak - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
6-283 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Digitale agenda - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 7/1/2015
6-238 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Brusselse OCMW's - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-237 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gemeenten - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-236 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Organen - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-235 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister bevoegd voor het overheidsbedrijf b-post en met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 29/1/2015
6-234 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegtuigen - Geluidshinder en schadelijke uitstoot - Impact op de gezondheid - Actieplan - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Besprekingen op Europees en internationaal terrein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 9/3/2015
6-233 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 22/12/2014
6-232 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vliegtuigen - Negatieve impact op de gezondheid van de bevolking - Actieplan tegen lawaaierige en vervuilende vliegtuigen - Studie over de schadelijke gevolgen - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Antwoord 7/1/2015
6-231 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-230 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Nationale actiedag - Impact op de lokale economie - Overleg en contacten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 14/11/2014
  Antwoord 12/1/2015
6-229 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-228 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Antwoord 10/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-227
6-227 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Antwoord 19/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-228
6-212 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-211 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Syrische vluchtelingen - Uitvoering van het hervestigingsprogramma - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten - Hulp aan de Syrische vluchtelingen in de buurlanden van SyriŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 11/12/2014
6-210 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Gebruik van routes en pistes - Vliegplan - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Bescherming tegen lawaaihinder - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Antwoord 30/3/2015
6-209 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Toekomstig functioneren - Personeel - Overdracht naar de Gemeenschappen - Onderhandelingen en samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 5/11/2015
6-208 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Invloed van de politiek van de Gewesten - Overleg - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-207 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Nationale Loterij - Subsidiering- en sponsoringbeleid - Gewesten en Gemeenschappen - Bevoegdheden - Invloed en inmenging van de federale overheid - Overleg met de deelgebieden - Cijfers en bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Antwoord 9/12/2014
6-206 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Sociale onrust - Gevolgen voor het beleid van de gewesten en gemeenschappen - Overleg met de vakbonden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 23/12/2014
6-205 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Gezinnen met kinderen - Opsluiting in gesloten centra - Gevolgen voor de gemeenschappen - Beleid rond kinderrechten en jeugd - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 12/1/2015
6-204 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleggen van een indexsprong - Overleg met de gewesten en gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 26/6/2015
6-203 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 10/3/2015
6-202 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-201 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Herdenkingsplechtigheden voor 100 Jaar Grote Oorlog - Samenwerking met de gewesten en gemeenschappen - Taakverdeling - Koningshuis - Contacten met andere landen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-200 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel (KMSK) - Werking - Collectie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 21/4/2015
6-199 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 10/4/2015
6-198 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Interfederaal centrum voor Gelijke kansen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-197 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Uitvoering van de nieuwe wet op de internering van personen - Overleg met de gemeenschappen - Overleg met Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-196 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA - Besparingen - Gevolgen voor de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-195 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-194 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-193 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-192 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de gewesten en gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-191 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-190 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Samenwerking tussen de federale overheid en de deelregeringen - Overlegcomitť - Spanningen - Samenwerkingsklimaat - Initiatieven - Autonomie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-189 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Uitvoering van de zesde staatshervorming - Samenwerkingsovereenkomsten tussen federale overheid en deelgebieden - Timing - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-188 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen - Bestrijding - Preventie - Beleid - Samenwerking op Belgisch niveau - Internationale acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 20/11/2014
6-182 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Bestraffing van misdrijven - Herstelbeleid - Werkstraffen - Omzetting van werkstraf in gevangenisstraf - Impact op het beleid van gewesten en gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-181 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Marokko - Belgische consulaat in Tanger - Sluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-180 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Erkende erediensten - Vrijzinnigheid - Bedienaars - Wedden - Verdeling - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 23/3/2017
6-179 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 8/10/2015
6-178 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Bouwwerken - Infrastructuurwerken - Geraamde kostprijs - Overschrijdingen - Kostbeheersing - Garanties - Station van Bergen - Station van Luik Guillemins
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 25/9/2015
6-177 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Niet handenvrij telefoneren in de wagen - Boetes - Stijging - Analyse - Instellen van een GPS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-176 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  de mogelijke achterstelling van jongeren bij het aangaan van autoverzekeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-175 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Verzekeringsmaatschappijen - Psychische aandoening - Neurologische aandoening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-174 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Antwoord 9/11/2017
6-173 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  de betaling van psychologen door Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 25/1/2016
6-172 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De ziekte van Lyme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-171 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-170 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-169 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  de onduidelijkheid rond het 112-project voor noodcentrales
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-168 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Doventolken - Politie - Richtlijnen voor inschakeling - Cijfergegevens - Kwaliteit - Beleid - Experts
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-167 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Dove mensen - Communicatie met Justitie - Doventolken - Richtlijnen - Cijfergegevens - Beleid - Experts
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 13/7/2015
6-166 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Dove en slechthorende mensen - Communicatieproblemen - Doventolken - Beleid - Ervaringsdeskundigen - Prioriteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 30/6/2015
6-165 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  de vraag om euthanasie van een geÔnterneerde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-164 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersovertredingen - GeÔntegreerde databank - Operationaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-163 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 8/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-162
6-162 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 19/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-163
6-161 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersagressie - Evolutie - Politie - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-160 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersagressie - Evolutie - Vervolgingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 10/3/2015
6-159 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-158 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-157 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de gezondheidszorg in Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 14/1/2015
6-156 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Zorgpersoneel - Justitiehuizen - Justitieassistenten - Niet-verlenging van tijdelijke contracten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 23/7/2015
6-155 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-154 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-153 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Gokspel - Kansspel - Sociaalnetwerksite - Vergunning - Koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-152 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-151 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Verenigde Naties - World Intellectual Property Organisation - Verdrag - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Aanpassingen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-150 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collectie moderne kunst - Toekomst - Inspraakverplichtingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 10/4/2015
6-149 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-148 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Het recht op abortus voor verkrachte vrouwen in oorlogsgebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-147 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het acute tekort aan spoedartsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 18/11/2018
6-146 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De aanstelling van gerechtspsychiaters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-145 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het psychiatrisch onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-144 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-143 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale musea - Toekomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 21/4/2015
6-142 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Europees rijbewijs - Uitreiking - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 4/12/2014
6-141 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Omgang met personen met een geestesziekte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-140 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Dienstwapens - Ongevallen - Zelfmoorden - Verdwijningen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-139 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-138 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brusselse politie - Indienstneming Brusselaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-137 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  De schadelijke stoffen in kinderspeelgoed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-136 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale Politie - Aanwervingen - Jaarquotum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-135 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 16/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-134
6-134 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 10/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-135
6-133 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 2/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-132
6-132 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-133
6-17 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 23/2/2015
6-14 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Paviljoen der Menselijke Driften - Restauratie - Ruimere openstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 10/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-12
6-13 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-12 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Paviljoen der Menselijke Driften - Restauratie - Ruimere openstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-14
6-11 Bert Anciaux (sp.a) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Tactische kernwapens - Aanwezigheid in BelgiŽ - Landen met kernwapenarsenaal - Gebruik en ontwikkeling Ė Van kernwapens bevrijde wereld - Positie en initiatieven van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 27/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-10
6-10 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Tactische kernwapens - Aanwezigheid in BelgiŽ - Landen met kernwapenarsenaal - Gebruik en ontwikkeling Ė Van kernwapens bevrijde wereld - Positie en initiatieven van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 9/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-11
6-9 Bert Anciaux (sp.a) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Statuut van de federale ambtenaren - Hervorming - Statutaire ambtenaren B1 - Beperkte promotiemogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 27/11/2014