Vragen om uitleg - Ingediend - 2013-2014

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

5-4058 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2013
  de extended-spectrum bta-lactamase-vormende bacterin in kippenvlees
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10961
5-4059 Marie Arena (PS) 8/10/2013
  het Marshall-plan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4060 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de verontrustende situatie van het Inter Nos-centrum en de Vriendenbond van Financin
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4061 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de hervorming van de loopbaan bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-4062 Marie Arena (PS) 8/10/2013
  het proefproject Housing First
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4063 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/10/2013
  het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4064 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4065 Elke Sleurs (N-VA) 9/10/2013
  het prostitutiebeleid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4066 Marie Arena (PS) 9/10/2013
  de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4067 Patrick De Groote (N-VA) 9/10/2013
  de inzet van Belgische militairen in Afghanistan na 2014
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4068 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de vergoeding van heropnames
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10198 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4069 Jacques Brotchi (MR) 9/10/2013
  de legalisering van geneesmiddelen die cannabinoden bevatten in een therapeutische context
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4070 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  de recente tenlasteleggingen met betrekking tot de verkoop van Smith & Wesson-wapens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4071 Jacques Brotchi (MR) 9/10/2013
  het advies van de Hoge Raad voor de gezondheid om het gebruik van voedingsmiddelen met palmolie te beperken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4072 Dominique Tilmans (MR) 9/10/2013
  de zorgverstrekkers in de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10442
5-4073 Dominique Tilmans (MR) 9/10/2013
  de kinderartsen in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10199
5-4074 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  het Marshallplan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4075 Christine Defraigne (MR) 9/10/2013
  de btw-plicht van de advocaten vanaf 1 januari 2014
  minister van Justitie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  eerste minister
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4076 Lieve Maes (N-VA) 10/10/2013
  de kostprijs van een btw-verlaging voor elektriciteit
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4077 Bart De Nijn (N-VA) 10/10/2013
  het communicatiebeleid van hulp- en veiligheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1119
5-4078 Bart De Nijn (N-VA) 14/10/2013
  de vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8612
5-4079 Freya Piryns (Groen) 15/10/2013
  het niet uitbetalen van de voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10443
5-4080 Marie Arena (PS) 15/10/2013
  de aanhouding van de conservator en de olie-exploitatie in het nationaal park Virunga
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4081 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de toekomst van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4082 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4083 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4084 Benoit Hellings (Ecolo) 15/10/2013
  de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4085 Johan Verstreken (CD&V) 15/10/2013
  de homofobe ontwikkelingen in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4086 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de toekomst van de federale musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4087 Wilfried Vandaele (N-VA) 15/10/2013
  de reglementering voor de kleinschalige visserij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4088 Elke Sleurs (N-VA) 15/10/2013
  de bestendiging van de maatregel betreffende de financiering van contraceptie voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10200
5-4089 Frank Boogaerts (N-VA) 15/10/2013
  de stijgende complexiteit van de belastingaangifte
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4090 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2013
  het protectionisme in de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10468
5-4091 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2013
  Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10469
5-4092 Fatiha Sadi (PS) 15/10/2013
  de uiteenlopende behandeling van de dossiers van besneden vrouwen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10163
5-4093 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4094 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de premies voor de schuldsaldoverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4095 Wilfried Vandaele (N-VA) 16/10/2013
  een dreigende Europese miljoenenboete voor Belgi
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10621
5-4096 Veerle Stassijns (N-VA) 16/10/2013
  het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende medische hulpverlening aan boord van schepen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4097 Benoit Hellings (Ecolo) 16/10/2013
  het opvolgen door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zakenvan de gerechtelijke procedures van een Belgische onderdaan in Spanje
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4098 Veerle Stassijns (N-VA) 16/10/2013
  het koninklijk besluit van 8 januari 1998 betreffende medische hulpverlening aan boord van schepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4099 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  het wachtdienstenplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10201 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4100 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de "nuclear magnetic resonance" en de CT-scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10202 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4101 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aflevering van medicatie door een robot
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10203 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4102 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10204 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4103 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomit voor geneesmiddelenbewaking over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4104 Inge Faes (N-VA) 16/10/2013
  het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10492
5-4105 Ccile Thibaut (Ecolo) 16/10/2013
  het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10491
5-4106 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2013
  de politiebehandeling van slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4107 Lies Jans (N-VA) 16/10/2013
  de wegcode
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-4108 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de omzetting van de Europese richtlijn 2012/39 betreffende de serologische screening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10205
5-4109 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de politieke spanningen in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4110 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de psycho-medische begeleiding en de clitorisreconstructie van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4111 Dominique Tilmans (MR) 16/10/2013
  de integratiestages
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10601
5-4112 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  de btw-plicht voor tolken gebarentaal en schrijftolken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4113 Wilfried Vandaele (N-VA) 17/10/2013
  de veiling van de 800 Mhz-band voor 4G
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4114 Elke Sleurs (N-VA) 17/10/2013
  de richtlijnen voor zorgkundigen bij criminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10206
5-4115 Elke Sleurs (N-VA) 17/10/2013
  de brochure over de wilsverklaringen euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10207
5-4116 Wilfried Vandaele (N-VA) 17/10/2013
  het monitoren van het internetverkeer
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4117 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  het omzetten van de Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4118 Huub Broers (N-VA) 17/10/2013
  de recente rellen in Houthalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4119 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4120 Marie Arena (PS) 21/10/2013
  het hervestigingsprogramma voor Syrische vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4121 Marie Arena (PS) 21/10/2013
  de strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4122 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2013
  het nationaal plan rond hiv 2014-2019
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4123 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de verschillen in uitbetalingstermijn van deskundigen in strafzaken tussen de arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4124 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de gevangenisartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4125 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de Salduz-permanentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4126 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10488
5-4127 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10470
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10471
5-4128 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel(-Halle-Vilvoorde)
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-4129 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel-(Halle-Vilvoorde)
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-4130 Dalila Douifi (sp.a) 21/10/2013
  de vernietiging van chemische wapens en het verbeteren van de humanitaire hulp in Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10472
5-4131 Jan Roegiers (sp.a) 21/10/2013
  de deelname van Belgische ambassadeurs aan marsen voor gelijke rechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10473
5-4132 Franois Bellot (MR) 22/10/2013
  de installatie van windturbines in Waalse gemeenten die naast een vliegbasis van Defensie liggen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10941
5-4133 Dirk Claes (CD&V) 22/10/2013
  de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10489
5-4134 Mieke Vogels (Groen) 22/10/2013
  de structurele voorwaarden om de deelname van ouderen aan de komende verkiezingen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4135 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  het tekort aan vaccins tegen hondsdolheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10643
5-4136 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  de zwakke punten van de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4137 Dominique Tilmans (MR) 22/10/2013
  de babyphone op de smartphone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10644 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4138 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 22/10/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4139 Bert Anciaux (sp.a) 22/10/2013
  de verontschuldigingen namens de Belgische Staat aan de nakomelingen van tijdens de Eerste Wereldoorlog gexecuteerde soldaten
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10943
5-4140 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de zorg in de forensische psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10645 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4141 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Overheidsdiensten Justitie en Volksgezondheid met betrekking tot genterneerden die al dan niet in de gevangenis opgesloten zijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4142 Johan Verstreken (CD&V) 23/10/2013
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen Belgi en Mozambique
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10353
5-4143 Willy Demeyer (PS) 23/10/2013
  het Pay police-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10490
5-4144 Willy Demeyer (PS) 23/10/2013
  de evaluatie van de wet Renault
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10602
5-4145 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de strijd tegen de sociale dumping in Belgi
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10603
5-4146 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de opsluiting van een journalist in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4147 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen Belgi en Marokko
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4148 Jan Roegiers (sp.a) 23/10/2013
  de daling van de middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid binnen de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4149 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 23/10/2013
  het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4150 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4151 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  het kapitaliseren van de dosissen Lucentis bij een maculadegeneratie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4152 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  de wachttijden voor een consultatie bij een geneesheer-specialist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10646 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4153 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  het koninklijk besluit inzake de positieve actie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4154 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4155 Ccile Thibaut (Ecolo) 24/10/2013
  de aanwezigheid van asbest in gebouwen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de gevolgen voor de werknemers
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10953
5-4156 Vanessa Matz (cdH) 24/10/2013
  het vrijhandelsakkoord met Canada
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4157 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/10/2013
  de overdracht van Nederlandse gedetineerden naar Nederland in het kader van het WETS-akkoord
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4158 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de ereloonsupplementen voor verstrekkingen in daghospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4159 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2013
  het recent ontwikkeld alternatief voor antibiotica tegen bijenziekten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4160 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2013
  de nucleaire ontwapening
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10474
5-4161 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de geneesheren-ambtenaren die van het sociaal statuut genieten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10647 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4162 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de minimale verpleegkundige gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4163 Willy Demeyer (PS) 24/10/2013
  het terugsturen van asielaanvragers naar Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10871
5-4164 Helga Stevens (N-VA) 24/10/2013
  de hervorming van de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4165 Bert Anciaux (sp.a) 24/10/2013
  het advies van de Federale Ombudsman over de nood aan meer fair play en dienstverlening bij de Directie Personenrecht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4166 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de schorsing van de leveringen van bouwmateriaal aan de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10475
5-4167 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de beslissing van Rusland om de douanerechten aanhangig te maken bij de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10476
5-4168 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de schorsing van de onderhandelingen van Kampala
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4169 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  het wereldvoedselprogramma en de Democratische Republiek Congo
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4170 Louis Ide (N-VA) 28/10/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4171 Nele Lijnen (Open Vld) 28/10/2013
  het ouderschapsverlof van de zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10604
5-4172 Nele Lijnen (Open Vld) 28/10/2013
  het verslag van Smalls Arms Survey over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10883
5-4173 Bert Anciaux (sp.a) 28/10/2013
  de eisen van het Belgische middenveld voor een menselijke aanpak van vluchtelingen uit Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4174 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 28/10/2013
  de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10648 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4175 Bert Anciaux (sp.a) 28/10/2013
  de noodzaak aan officile verontschuldigingen van Belgi aan zijn voormalige kolonies en hun bevolking
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4176 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de implementatie van het nationale hiv-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4177 Bert Anciaux (sp.a) 29/10/2013
  de gezondheidszorg in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10649 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4178 Lieve Maes (N-VA) 29/10/2013
  het inzetten van extra ambtenaren voor de dossiers fiscale regularisatie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4179 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-4180 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 29/10/2013
  de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4181 Benoit Hellings (Ecolo) 29/10/2013
  de aanwezigheid van een aanhanger van het Syrische regime in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4182 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/10/2013
  de omvang en de rol van het Militair Huis van de Koning
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4183 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de aanwezigheid van radioactieve gassen in gebouwen en woningen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7794Geherkwalificeerd als :
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10983
5-4184 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de kraambedpsychose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7740
5-4185 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7571
5-4186 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7568
5-4187 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de rechten van het kind in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7118
5-4188 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de illegale detentie van een parlementslid door de Congolese autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7117
5-4189 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de rondreis in Europa van M23-rebellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7026
5-4190 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de mentale weerbaarheidstraining voor politiepersoneel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6443
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10984
5-4191 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de evolutie van het aantal alcoholvergiftingen bij minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6166
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10650
5-4192 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10651
5-4193 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de cumulatie van gelegenheidsarbeid met studentenarbeid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10605
5-4194 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10652
5-4195 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de voedselfraude in Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10985
5-4196 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de chronische auto-immuunziekte lupus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10653
5-4197 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de evolutie van de cybercriminaliteit in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11014
5-4198 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de drones voor civiele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10622
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10623
5-4199 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  het cyberincident van begin 2013 en de assistentie van Amerikaanse experts van de NSA
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4200 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de drones voor civiele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4201 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de taskforce voor de opvolging van gedetineerden die hun straf in het buitenland zouden kunnen uitzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4202 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de donorconferentie voor Somali van september 2013
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10887
5-4203 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de plaats van Noordwerking in het beleid rond ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4204 Nele Lijnen (Open Vld) 5/11/2013
  de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule
  minister van Werk
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10606
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10607
5-4205 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de verkeersboetes voor buitenlanders
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4206 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de compensatie voor de Palestijnen voor de Dexia-financiering van Isralische nederzettingen in de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-4207 Nele Lijnen (Open Vld) 5/11/2013
  het preventiebeleid binnen de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10654
5-4208 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 5/11/2013
  de verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4209 Nele Lijnen (Open Vld) 5/11/2013
  de genitale verminking van minderjarige meisjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10655
5-4210 Vanessa Matz (cdH) 6/11/2013
  Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4211 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/11/2013
  Europalia Turkije in 2015
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4212 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2013
  de ontwikkelingen inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4213 Johan Verstreken (CD&V) 6/11/2013
  de wet op de kansspelen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10444
5-4214 Marie Arena (PS) 6/11/2013
  de vorming van het 323ste bataljon in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4215 Fabienne Winckel (PS) 6/11/2013
  de regionalisering van het Kenniscentrum voor financiering van KMO en van het Participatiefonds
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10555
5-4216 Marie Arena (PS) 6/11/2013
  het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4217 Marie Arena (PS) 6/11/2013
  het nieuwe vliegplan voor Brussel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4218 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/11/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-4219 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  het toekennen van een visum aan verdedigers van de mensenrechten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10872
5-4220 Grard Deprez (MR) 6/11/2013
  het onderzoek van het Comit P naar het rijgedrag en de ongevallen met dienstvoertuigen van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4221 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  de internationale verdragen inzake mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10888
5-4222 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  de rechtspositie van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4223 Grard Deprez (MR) 6/11/2013
  de recente omzendbrief van het College van procureurs-generaal die van het bestrijden van cyberhaat een prioriteit maakt voor Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4224 Alain Courtois (MR) 6/11/2013
  de kostprijs van telefoontaps en van het bijhouden van gesprekken over de mobiele netwerken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10435
5-4225 Franois Bellot (MR) 6/11/2013
  de controleacties op het vrachtvervoer
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4226 Bert Anciaux (sp.a) 7/11/2013
  de gebrekkige registratie van veroordelingen in het strafregister
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10436
5-4227 Marie Arena (PS) 7/11/2013
  de recente executie van twee journalisten van Radio France Internationale in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4228 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/11/2013
  het loon van de directeur van Samusocial
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10876
5-4229 Veerle Stassijns (N-VA) 7/11/2013
  de geneesmiddelen en de medische instrumenten aan boord van vliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10869
5-4230 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel Beevital Hiveclean
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-4231 Sabine Vermeulen (N-VA) 12/11/2013
  de conferentie in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4232 Marie Arena (PS) 12/11/2013
  het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4233 Marie Arena (PS) 12/11/2013
  het jongste VN-verslag over de toestand inzake de mensenrechten in de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4234 Benoit Hellings (Ecolo) 12/11/2013
  een mogelijk onderzoek van het federaal parket naar de aanwezigheid van NSA-spyware op de servers van Google in Saint-Ghislain
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4235 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/11/2013
  het terugstuurverdrag tussen Belgi en Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10719
5-4236 Marie Arena (PS) 13/11/2013
  de terugtrekking van de Belgische militairen in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10944
5-4237 Martine Taelman (Open Vld) 13/11/2013
  het cybercommando
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10945
5-4238 Martine Taelman (Open Vld) 13/11/2013
  de oprichting van de Joint Sigint Cyber Unit in Nederland
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10946Geherkwalificeerd als :
5-4239 Helga Stevens (N-VA) 13/11/2013
  de adoptie van Marokkaanse kinderen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10793
5-4240 Marie Arena (PS) 13/11/2013
  de naleving van de schorsing van de Centraal-Afrikaanse Republiek uit het Kimberleyproces
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4241 Patrick De Groote (N-VA) 13/11/2013
  de ontmantelingssite voor munitie te Poelkapelle
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4242 Elke Sleurs (N-VA) 13/11/2013
  de euthanasie en de handelingsbekwaamheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10656 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4243 Veerle Stassijns (N-VA) 13/11/2013
  het propageren van alternatieve ziektebehandelingen door sektes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4244 Veerle Stassijns (N-VA) 13/11/2013
  de terugbetaling van de wachthonoraria van apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4245 Bert Anciaux (sp.a) 13/11/2013
  de wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10657
5-4246 Bert Anciaux (sp.a) 13/11/2013
  de wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4247 Lieve Maes (N-VA) 13/11/2013
  de nieuwe Mobib-abonnementen en de compensatie bij vertragingen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10954
5-4248 Lieve Maes (N-VA) 13/11/2013
  de algemene vrijstelling van roerende voorheffing voor spaarproducten, obligaties en aandelen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4249 Dominique Tilmans (MR) 13/11/2013
  de ontharing met een laser of met pulslicht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10658 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4250 Dirk Claes (CD&V) 13/11/2013
  de opvolging van de rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4251 Marie Arena (PS) 14/11/2013
  de toestand in Noord-Kivu na de neutralisatie van de M23
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4252 Fatiha Sadi (PS) 14/11/2013
  een Europese snelle civiele interventiemacht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10416
5-4253 Rik Daems (Open Vld) 14/11/2013
  de regelgeving inzake virtuele banken en internetbanken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4254 Jan Roegiers (sp.a) 14/11/2013
  de houding van de federale regering ten aanzien van de antihomowet in Rusland in het licht van de deelname aan de Olympische Winterspelen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4255 Nele Lijnen (Open Vld) 18/11/2013
  de cyberveiligheid van het bankwezen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10527
5-4256 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/11/2013
  de directe vertegenwoordiging bij douaneformaliteiten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-263)
5-4257 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 18/11/2013
  de manuele therapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4258 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 18/11/2013
  de specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatint die worden verleend door kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4259 Dominique Tilmans (MR) 20/11/2013
  de leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4260 Fabienne Winckel (PS) 20/11/2013
  de conclusies inzake de bliksemacties van de arbeidsinspectie
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4261 Fabienne Winckel (PS) 20/11/2013
  de nieuwe veiligheids- en comfortregels voor voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4262 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de beperking van de arbeidsduur van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4263 Nele Lijnen (Open Vld) 20/11/2013
  de gezondheidszorg en de levensstijl
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10659
5-4264 Patrick De Groote (N-VA) 20/11/2013
  het eerherstel van de tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland genterneerde soldaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4265 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de wachtdienst voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4266 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de toegang tot de intensieve geneeskunde voor geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10660 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4267 Johan Verstreken (CD&V) 20/11/2013
  de vredesonderhandelingen naar aanleiding van het bezoek aan Isral en de Palestijnse Gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4268 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 20/11/2013
  het gebruik van medicinale cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4269 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8457
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10661
5-4270 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de farmaceutische verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8459
5-4271 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  hepatitis C
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8460
5-4272 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de feedbackreportages van het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8461
5-4273 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de verstrekkingen neurologie en kinderneurologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8464
5-4274 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde van de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8465
5-4275 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8489
5-4276 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de reiskosten van patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8522
5-4277 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8523
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10662
5-4278 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de klachtendienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8524
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10663 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4279 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  het macroplafond voor rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8525
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10664 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4280 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de contingentering van kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8527
5-4281 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de tandheelkundige verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8528
5-4282 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de top 25 van de geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8529
5-4283 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de transfers op het vlak van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8530
5-4284 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de maximumfactuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8531
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10665
5-4285 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8532
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10666 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4286 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor de palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8534
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10667 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4287 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de gedeeltelijke werkhervatting
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8536
5-4288 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de consumptie van quinolonen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8537
5-4289 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8538
5-4290 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor conventionele radiotherapie in de tandartsenpraktijk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8539
5-4291 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  het geboekte overschot op het contingent voor artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8684
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10668 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4292 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9066
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10917
5-4293 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de sociale derdebetaler
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8889
5-4294 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9065
5-4295 Bert Anciaux (sp.a) 20/11/2013
  de mogelijkheid om een gemeentelijke administratieve sanctie te vervangen door een straf van de ouders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4296 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2013
  de afluistercapaciteiten vanuit ambassades van andere landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10889Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als :
5-4297 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2013
  de giften aan de jihad in Jemen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4298 Veerle Stassijns (N-VA) 21/11/2013
  de werking van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4299 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2013
  de kritiek van de Europese Commissie op de werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4300 Patrick De Groote (N-VA) 21/11/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel "Beevital Hiveclean"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-4301 Wilfried Vandaele (N-VA) 21/11/2013
  de oprukkende exoten in de zee
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11222
5-4302 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2013
  de betalingsachterstanden bij Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4303 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  de C4-fraude
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5738
5-4304 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  het geweld tegen politieambtenaren
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7610
5-4305 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  de agressie tegen politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7742
5-4306 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  de agressie in penitentiaire instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7743
5-4307 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  de veroordelingen voor geweld tegen politieambtenaren
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7744
5-4308 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  het intrekken van rijbewijzen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7814
5-4309 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  het aantal vingerafdrukken en vingersporen die werden ingebracht in de databanken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7842
5-4310 Elke Sleurs (N-VA) 25/11/2013
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10669 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4311 Bert Anciaux (sp.a) 25/11/2013
  de nalatigheid van het Belgische leger bij hulp aan bootvluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4312 Hassan Bousetta (PS) 25/11/2013
  de verklaringen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4313 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11075
5-4314 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2013
  de flaters van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4315 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2013
  de voorstellen van vereenvoudiging ten voordele van kleine ambachtelijke producenten
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10962
5-4316 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2013
  het statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4317 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2013
  de twee leeg rijdende treinen tussen Luxemburg en Aarlen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4318 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2013
  het uurloon van een huisarts van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10670
5-4319 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2013
  de controle van de btw-attesten van voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4320 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2013
  de vrije verkoop van IPL-epileerapparaten en het gebrek aan opleiding inzake de permanente laserontharingstechniek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10671 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4321 Dominique Tilmans (MR) 27/11/2013
  de toekomst van de huisartsenwachtposten in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10672
5-4322 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  het rapport van het Comit tegen foltering van de Verenigde Naties
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4323 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  het rapport van het Comit tegen foltering van de Verenigde Naties
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4324 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  het rapport van het Comit tegen foltering van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4325 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  de BOB-controles
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10990
5-4326 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  een islamofobische legeroefening
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4327 Richard Miller (MR) 27/11/2013
  de Belgische bijdrage aan de vernietiging van de Syrische chemische wapens
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10948
5-4328 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/11/2013
  de reserveringscentrales op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4329 Veerle Stassijns (N-VA) 27/11/2013
  de kennis over vaccinaties bij jonge immigranten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4330 Veerle Stassijns (N-VA) 27/11/2013
  de wachtdiensten van huisartsen en van apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4331 Helga Stevens (N-VA) 27/11/2013
  de overdracht van de gesloten jeugdinstellingen te Everberg en Tongeren aan de Vlaamse Gemeenschap
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4332 Helga Stevens (N-VA) 27/11/2013
  de afwerking van het nieuwe polyvalente gebouw naast de gesloten jeugdinstelling te Everberg
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4333 Patrick De Groote (N-VA) 27/11/2013
  de eventuele Belgische ondersteuning van de vernietiging van het Syrisch arsenaal aan chemische wapens
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4334 Veerle Stassijns (N-VA) 28/11/2013
  de falende voedselcontroles
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4335 Veerle Stassijns (N-VA) 28/11/2013
  de voedselveiligheid in frituren
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4336 Veerle Stassijns (N-VA) 28/11/2013
  inkt en lijmen op voedselverpakkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4337 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 28/11/2013
  de fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10673
5-4338 Marie Arena (PS) 28/11/2013
  het Belgisch standpunt inzake de toestand in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10949
5-4339 Marie Arena (PS) 28/11/2013
  het actieplan en de evaluatie op de controle op de illegale houthandel uit de Democratische Republiek Congo
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4340 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2013
  de komst van Ryanair naar de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4341 Dominique Tilmans (MR) 29/11/2013
  de kinderartsen in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10199
5-4342 Helga Stevens (N-VA) 2/12/2013
  de sluiting van de afdeling De Meander van het psychiatrisch ziekenhuis Caritas in Melle
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4343 Bert Anciaux (sp.a) 2/12/2013
  de aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10674 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4344 Dalila Douifi (sp.a) 2/12/2013
  het achtergelaten medisch materiaal na heelkundige ingrepen en het gebruik van een checklist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4345 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 2/12/2013
  het Europees Fonds voor de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4346 Lies Jans (N-VA) 3/12/2013
  de elektronische sigaret
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10675
5-4347 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2013
  het begrip van medisch huis met betaling per akte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10676 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4348 Inge Faes (N-VA) 3/12/2013
  de spoorwegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4349 Inge Faes (N-VA) 3/12/2013
  de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken
  minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11223
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11224
5-4350 Helga Stevens (N-VA) 3/12/2013
  het verdrag voor wereldwijde toegang voor mensen met een leesbeperking tot publicaties in een aangepast leesformaat
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11225
5-4351 Helga Stevens (N-VA) 3/12/2013
  het tekort aan cipiers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10794 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4352 Bert Anciaux (sp.a) 3/12/2013
  de vraag om euthanasie van een genterneerde
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10795
5-4353 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de deelname aan de algemene staking
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5431
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10608 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4354 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7549
5-4355 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7552
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10988
5-4356 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7556
5-4357 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7561
5-4358 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7572
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10677
5-4359 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de klachten inzake dierenwelzijn
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8114
5-4360 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8115
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10678
5-4361 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het paardenvlees uit Roemeni
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8124
5-4362 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het varkensvlees uit Roemeni
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8125
5-4363 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het rundsvlees uit Roemeni
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8126
5-4364 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de conclusies van de auditverslagen van het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8174
5-4365 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het rundsvlees uit Bulgarije
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8176
5-4366 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de deelname aan de betoging van donderdag 21 februari 2013
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8299
5-4367 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de gezondheidsrisico's van infraroodstraling en infraroodverwarming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8610
5-4368 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de krokodildrug
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8660
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10679
5-4369 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  een munitiefabriek in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8661
5-4370 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de aangifte door werklozen en bruggepensioneerden van vakbondsbijdragen als beroepskosten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8664
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11076
5-4371 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  een nieuwe test voor het detecteren van het Downsyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8754
5-4372 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het leveren van medicijnen aan de inwoners van rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8758
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10680
5-4373 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de privacy van personeelsleden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8828
5-4374 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de privacy van personeelsleden
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8836
5-4375 Bart De Nijn (N-VA) 3/12/2013
  de zwarte lijst van gevaarlijke organisaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4376 Patrick De Groote (N-VA) 3/12/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel Beevital Hiveclean
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4377 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 4/12/2013
  het interfederaal instituut voor het overleg inzake de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4378 Marie Arena (PS) 4/12/2013
  de voorlopige bewindvoering
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4379 Bert Anciaux (sp.a) 4/12/2013
  het overlijden van een asielzoeker wegens niet-behandeling van een ernstige aandoening
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4380 Louis Ide (N-VA) 4/12/2013
  het aantal buitenlandse artsen die in Belgi een bijkomende opleiding volgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10681 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4381 Nele Lijnen (Open Vld) 4/12/2013
  het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10682
5-4382 Nele Lijnen (Open Vld) 4/12/2013
  het jachtopeningsbesluit van de Vlaamse regering inzake verwilderde katten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10683
5-4383 Jan Roegiers (sp.a) 4/12/2013
  de compensatie voor de Palestijnen voor de Dexia-financiering van Isralische nederzettingen in de bezette gebieden
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4384 Philippe Mahoux (PS) 4/12/2013
  de risico's van de uitbesteding van de bescherming van de Belgische koopvaardijvloot tegen de Somalische piraterij
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10950
5-4385 Willy Demeyer (PS) 4/12/2013
  de keuzes die de federale politie heeft gemaakt inzake ICT-ontwikkelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4386 Grard Deprez (MR) 4/12/2013
  het terugkeertraject naar werk van arbeidsongeschikte personen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11135
5-4387 Dominique Tilmans (MR) 4/12/2013
  de Overlegcomits
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10609 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4388 Veerle Stassijns (N-VA) 4/12/2013
  de hoeveelheid zout in pijnstillers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4389 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 5/12/2013
  de overtredingen van vrachtwagenchauffeurs
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10624
5-4390 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 5/12/2013
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van het inhaalverbod door vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10625
5-4391 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 5/12/2013
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10626
5-4392 Fabienne Winckel (PS) 5/12/2013
  het telewerk als middel voor de professionele wederinschakeling van personen met een handicap
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4393 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2013
  de afstandstolkendienst voor dove personen en personen die niet kunnen praten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11226
5-4394 Elke Sleurs (N-VA) 5/12/2013
  het gebruik van rilatine bij studenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10685 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4395 Elke Sleurs (N-VA) 5/12/2013
  de operationalisering van het hiv-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten
5-4396 Nele Lijnen (Open Vld) 5/12/2013
  de prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10989
5-4397 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4509
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11027 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4398 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4511
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11028
5-4399 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de transfers binnen de uitgaven van de sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4522
5-4400 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de registratie van de pacemakers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4531
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11029
5-4401 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de verhoging van de voorschrijfpercentages van generische geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4532
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11030
5-4402 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het beleid met betrekking tot cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4555
5-4403 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de controles van het rookverbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4557
5-4404 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de wiegendood
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4567
5-4405 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de gezondheidstoestand van oudere werknemers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4568
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11031
5-4406 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het tekort aan psychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4570
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11032
5-4407 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de bestrijding van de CPE-bacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5170
5-4408 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de discriminatie van ex-kankerpatinten op de arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5413
5-4409 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5812
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11033 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4410 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de preventie- en sensibiliseringscampagnes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6000
5-4411 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de medische applicaties op smartphones en op websites
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6239
5-4412 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de behandeling van autisme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6312
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11034
5-4413 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de wettelijke verplichte bekendmaking van het statuut van een arts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6368
5-4414 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de gezondheidsdiensten in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6456
5-4415 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het zwemmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6667
5-4416 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de besmettingen met de ziekenhuisbacterie CPE
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6740
5-4417 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het onderzoek naar fraude bij zorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6789
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11035
5-4418 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het aflijnen van patintengroepen voor de terugbetaling van medicatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7114
5-4419 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de besparingen in de pharmaceutische sector en de gevolgen voor de investeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7115
5-4420 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het wetenschappelijk platform psychofarmaca
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7166
5-4421 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de gegevensuitwisseling tussen Nederland en Belgi over artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7178
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11036
5-4422 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de classificatie van de myalgische encefalomyelitis en van het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7211
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11037
5-4423 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de classificatie van de myalgische encefalomyelitis en van het chronischevermoeidheidssyndroom door verzekeringsmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7212
5-4424 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  een studie over de zorgbehoefte van gedetineerden en genterneerden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7326
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11038
5-4425 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de monitoring van het medicatiegebruik in zorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7362
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11039
5-4426 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de effecten van de blootstelling aan elektromagnetische straling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7474
5-4427 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het gebruik van honden voor de opsporing van de ziekenhuisbacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7603
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11040
5-4428 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het Nationaal Orkest van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8309
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11041
5-4429 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  het Orkest van De Munt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8310
5-4430 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  ricine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8841
5-4431 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de controle van het rookverbod in de horecasector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9182
5-4432 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9828
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11042
5-4433 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de besparingen bij Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9829
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11043
5-4434 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de gevaren verbonden aan het gebruik van zeste van industrieel gekweekte citrusvruchten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9869
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11044
5-4435 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10037
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11045
5-4436 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de informele overlegorganen van de farmaceutische industrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10082
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11046
5-4437 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de biometrische paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4612
5-4438 Dalila Douifi (sp.a) 11/12/2013
  de voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie om hulp te bieden aan de vluchtelingen uit Syri
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4439 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de ondersteuning van de internetvrijheid door het openstellen van de wifi-netwerken van ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6707
5-4440 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  het aantal personen opgenomen in het derde en vierde register
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7129
5-4441 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  een vermist parlementslid in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7163
5-4442 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de bestrijding van piraterij
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7472
5-4443 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  het "World Congress on International Telecommunications" in Dubai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7619
5-4444 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  het principeakkoord met Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8383
5-4445 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de Turkse pleegkinderen in Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8423
5-4446 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de excuses aan Congo voor het koloniaal verleden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9637
5-4447 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de modernisering van de kernwapens van Kleine-Brogel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9868
5-4448 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de versterking van de Europese wapenindustrie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10081
5-4449 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de wapenexport naar de Golfstaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10125
5-4450 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2013
  de ratificatie van het verdrag van Marrakech
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10155
5-4451 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 9/12/2013
  de btw op de erelonen van advocaten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4452 Grard Deprez (MR) 9/12/2013
  de gegevensuitwisseling tussen de sociale media en de Belgische autoriteiten in het kader van officile onderzoeken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4453 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 9/12/2013
  de uitbreiding van de vrijstelling op de spaarboekjes
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4454 Bert Anciaux (sp.a) 10/12/2013
  de hervorming van de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10991
5-4455 Bert Anciaux (sp.a) 10/12/2013
  de grenzen aan het behandelen van kanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10687
5-4456 Marie Arena (PS) 10/12/2013
  het 2012-verslag van het Comit P inzake klachten over slagen en verwondingen door politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4457 Marie Arena (PS) 10/12/2013
  de mensenrechten in Colombia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4458 Fabienne Winckel (PS) 10/12/2013
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4459 Marie Arena (PS) 10/12/2013
  de veiligheid van een Belgisch-Jemenitische onderdaan op het Belgische grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4460 Vanessa Matz (cdH) 11/12/2013
  het akkoord bij de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4461 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de mogelijke achterstelling van jongeren bij het aangaan van autoverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11227 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4462 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/12/2013
  de relaties tussen de Europese Unie en Armeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4463 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2013
  de regel van de derde dienst bij de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4464 Jan Roegiers (sp.a) 11/12/2013
  de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4465 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de handel in illegale diamanten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4620
5-4466 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de toename van gerechtelijke onderzoeken in medische aangelegenheden
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4623
5-4467 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de internetfraude
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4629
5-4468 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de juridische tweedelijnsbijstand
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4632
5-4469 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de Katholieke Kerk
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4637
5-4470 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de dierenmishandeling
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4653
5-4471 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de jeugdrechtbanken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4656
5-4472 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de pleegouders
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4659
5-4473 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  het spijbelgedrag
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4660
5-4474 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  het blokkeren van de internetsites met illegale inhoud
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4661
5-4475 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de mensenhandel en mensensmokkel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4662
5-4476 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2013
  de afluistertechnieken in dossiers van mensenhandel en -smokkel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4663
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10796 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4477 Richard Miller (MR) 12/12/2013
  de Europese cordinatie voor een betere bestrijding van het terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10994
5-4478 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de mogelijke steun van het Belgische leger aan de Franse interventie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4479 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de onduidelijkheid rond het 112-project voor noodcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10992
5-4480 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de betaling van psychologen door Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11105 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4481 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de instellingen die hun middelen krijgen via de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7469
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11067
5-4482 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de kostenbesparing door middel van informatisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7491
5-4483 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  het forfait van farmaceutische specialiteiten van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7990
5-4484 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de robotchirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7991
5-4485 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de bevallingen in en buiten het ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8222
5-4486 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de demografische cijfers van de zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8595
5-4487 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de reproductieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8598
5-4488 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de bariatrische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8599
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11068
5-4489 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de euthanasie op basis van niet geregistreerde wilsverklaringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8652
5-4490 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8873
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11047
5-4491 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8875
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11048
5-4492 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  het palliatief statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8876
5-4493 Dalila Douifi (sp.a) 12/12/2013
  het overleg met de gemeenschappen over een tijdelijke verlenging van de verblijfsvergunning van jongeren in het kader van hun opleiding
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4494 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de werking van het bedrijf Royal Doctors
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10688 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4495 Johan Verstreken (CD&V) 12/12/2013
  het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ten aanzien van personen met een beperking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4496 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de vervolging van Vredesactie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4497 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de beveiligingslek in het communicatienetwerk van politie- en hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10993
5-4498 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de telefonieonderzoeken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4665
5-4499 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4668
5-4500 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de bestrijding van de kinderpornografie op het internet
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4669
5-4501 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  het actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel"
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4671
5-4502 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  een richtlijn inzake het in beeld brengen van actoren met een specifieke opdracht naar gedetecteerde minderjarigen in de context van mensenhandel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4675
5-4503 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de fundamentele kritiek van een vrederechter inzake de hervorming van Justitie
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4686
5-4504 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de alternatieve straffen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4695
5-4508 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  het stijgende moslimextremisme
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4713
5-4509 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de veroordelingen voor spionage
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5495
5-4510 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de psychiatrische onderzoeken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5703
5-4511 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de internering
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5710
5-4512 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de drugssmokkel in de gevangenissen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5811
5-4513 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  het Europees Verdrag over nationaliteit van 1997
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6196
5-4514 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de kosteloze juridische bijstand
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6448
5-4515 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de besparingen in de justitiehuizen en de justitieassistenten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6450
5-4516 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de overheveling van de bevoegdheden voor de gezondheidszorg in de gevangenissen naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6457
5-4518 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  een mogelijke legalisering van marihuana voor geneeskundige aanwendingen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6661
5-4519 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de opvolging van de overtreders van het rookverbod in de horeca
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6681
5-4520 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de veroordelingen voor het telen van cannabis
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6741
5-4522 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de digitale informatiebescherming
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7189
5-4523 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de betwistingen in de medische sfeer
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7213
5-4525 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de DNA-databanken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7360
5-4526 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  een nationale lijst van tolken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7414
5-4527 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de strafbaarheid van prostitutie
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7496
5-4528 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  het onrechtmatig ontslag van een rechtbankmedewerker
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7921
5-4529 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  het Verdrag van de Verenigde Naties van 1961 tot voorkoming van de statenloosheid
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8106
5-4530 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Antwerpen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8577
5-4531 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Bergen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8578
5-4532 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Brugge
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8579
5-4533 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Jamioulx
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8580
5-4534 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Lantin
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8581
5-4535 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Leuven Hulp
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8582
5-4536 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Merksplas
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8583
5-4537 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Namen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8584
5-4538 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Paifve
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8585
5-4539 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Turnhout
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8586
5-4540 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8587
5-4541 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de Franstalige kamers van de rechtbank van eerste aanleg en tolken Nederlands-Frans
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8588
5-4542 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de genterneerden in de gevangenis van Gent
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8589
5-4546 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de wet op de dubbele nationaliteit van 9 juni 2007
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9773
5-4547 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9830
5-4548 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de stakingen van cipiers
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9951
5-4549 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de procedure van het eenzijdig verzoekschrift in geval van staking
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9959
5-4550 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de bouw van een gevangenis in Marokko
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9977
5-4551 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de resultaten van de "war on drugs"
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10009
5-4552 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2013
  de adviezen van de federale ombudsman
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10250
5-4553 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de gerichte cyberaanvallen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8994
5-4554 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de gerichte cyberaanvallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8997
5-4555 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  een richtlijn voor de diagnose en de behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9051
5-4556 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de diagnose en de behandeling voor de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9052
5-4557 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9053
5-4558 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de traumapsychologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9060
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11049
5-4559 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de cybercriminaliteit vanuit Oost-Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9103
5-4560 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9298
5-4561 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  minister van Werk
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9302
5-4562 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9303
5-4563 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9306
5-4564 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de genetische screening van borst- en eierstokkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9315
5-4565 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9318
5-4566 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de transporten over het spoor van chemische en giftige stoffen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9363
5-4567 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de diabetesmedecijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9366
5-4568 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de kinderbijslag voor kinderen van wie het woonland niet Belgi is
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9371
5-4569 Jan Roegiers (sp.a) 16/12/2013
  de ratificatie van de Vredesakkoorden van Parijs van 1991 inzake Cambodja
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10892
5-4570 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de cybercriminaliteit en de havenbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9391
5-4571 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  het bijstandstoerisme
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9421
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11136
5-4572 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  het bijstandstoerisme
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9422
5-4573 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de kinderbijslag voor kinderen van wie het woonland niet Belgi is
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9370
5-4574 Bert Anciaux (sp.a) 16/12/2013
  de voorstellen van het Oecumenisch Netwerk Christenen en Migratie in verband met staatloze immigranten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10873
5-4575 Louis Ide (N-VA) 16/12/2013
  de erkenningscriteria voor stagemeesters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4576 Vanessa Matz (cdH) 16/12/2013
  de G8-top over dementie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11050
5-4577 Zakia Khattabi (Ecolo) 17/12/2013
  het verslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het federale plan gender mainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11096
5-4578 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  het werkverzuim van de Brusselse politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7395
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11097
5-4579 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de aflevering van diplomatieke nummerplaten en documenten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7699
5-4580 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de bijeenroeping van de interministerile conferentie Buitenlands Beleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8051
5-4581 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8057
5-4582 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de herroeping van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8058
5-4583 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  terrorismebedreiging en aanslagen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8064
5-4584 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de rechtszaken waarbij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken betrokken is
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8426
5-4585 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de hypotheekkantoren in Brussel
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8428
5-4586 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de Salduzpermanenties
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8429
5-4587 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de Full Integrated Police Actions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8484
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11098
5-4588 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de aanvragen van Belgische gedetineerden in het buitenland om hun straf uit te zitten in Belgi
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8855
5-4589 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  het fundamentalisme in de gevangenissen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8856
5-4590 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de verkeersongevallen op de autosnelweg E40
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8864
5-4591 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de energiefactuur van het Justitiepaleis te Brussel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8897
5-4592 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de verbindingsofficieren in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9152
5-4593 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de ereconsuls
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9388
5-4594 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de dotaties aan de gemeenten
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9431
5-4595 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de cyberveiligheid en de cyberdefensie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9462
5-4596 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de Congolese grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9767
5-4597 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 17/12/2013
  het fiscaal statuut van de vrijwilligers in de sportwereld
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4598 Bert Anciaux (sp.a) 17/12/2013
  het mislukken van de verdeling van inspanningen en opbrengsten uit het klimaatplan
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4599 Dalila Douifi (sp.a) 17/12/2013
  het aanzetten tot antimoslimgeweld door boeddhistische monniken in Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11266
5-4600 Louis Ide (N-VA) 17/12/2013
  de erkenning van de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11051
5-4601 Louis Ide (N-VA) 17/12/2013
  de werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11052
5-4602 Inge Faes (N-VA) 17/12/2013
  de vergoeding van deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4603 Inge Faes (N-VA) 17/12/2013
  de strijd tegen domiciliefraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4604 Dalila Douifi (sp.a) 17/12/2013
  de economische en sociale integratie van de Roma in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4605 Fabienne Winckel (PS) 17/12/2013
  het pact voor een flexibele indeling van de arbeidstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4606 Dalila Douifi (sp.a) 18/12/2013
  de uitbetaling van de kinderbijslag aan families met een collectieve schuldenregeling
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4607 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/12/2013
  het afluisteren van telefoongesprekken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7505
5-4608 Bert Anciaux (sp.a) 18/12/2013
  de aanhoudende absurditeiten bij het toepassen van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4609 Vanessa Matz (cdH) 18/12/2013
  de criminalisering van homoseksualiteit in Indi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4610 Helga Stevens (N-VA) 18/12/2013
  de gevolgen voor de sms-nooddienst van de problemen bij ASTRID
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4611 Dalila Douifi (sp.a) 18/12/2013
  de aangekondigde hervestiging van 75 vluchtelingen uit Syri in 2014
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4612 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de door buitenlanders onbetaalde verkeersboetes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10870
5-4613 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de Russische holebi's die asiel aanvragen in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4614 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2013
  het negatief advies van de Raad van State over het wetsontwerp voor de hervorming van de rechtsbijstand
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9630
5-4615 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2013
  het blokkeren van domeinnamen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10040
5-4616 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  de aanwezigheid van asbest in federale overheidsgebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4617 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11228
5-4618 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/1/2014
  het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4619 Louis Ide (N-VA) 7/1/2014
  de organisatie van de wachtdienst in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4620 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de toeslag voor reizigers zonder vervoerbewijs
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10955 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4621 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  het plotse ontslag van de voorzitter van het auditcomit van de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-4622 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de achterstand van betalingen aan de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11099
5-4623 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de langdurige immobilisatie van reizigers in een defecte trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10956
5-4624 Benoit Hellings (Ecolo) 7/1/2014
  de uitvoering van de sociale bepalingen van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4625 Dominique Tilmans (MR) 8/1/2014
  de gevaren van Melanotan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9738
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11053 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4626 Benoit Hellings (Ecolo) 8/1/2014
  de stand van zaken van de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord inzake gezondheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4627 Nele Lijnen (Open Vld) 8/1/2014
  de uitbreiding van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4628 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 8/1/2014
  het beleggen in zeldzame aardmetalen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4629 Bert Anciaux (sp.a) 8/1/2014
  het stopzetten van het onderzoek van het Rekenhof naar de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10957
5-4630 Bert Anciaux (sp.a) 8/1/2014
  een Belgische gevangene in Bolivia en de bijstand door de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4631 Inge Faes (N-VA) 8/1/2014
  het politiegeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4632 Veerle Stassijns (N-VA) 8/1/2014
  het kwaliteitshandboek voor apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4633 Marie Arena (PS) 8/1/2014
  de toestand waarin de humanitaire hulpverleners in Syri zich bevinden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11267
5-4634 Hassan Bousetta (PS) 8/1/2014
  de genderpariteit in de onderzoekswereld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4635 Marie Arena (PS) 8/1/2014
  de stijging van het aantal klachten bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4636 Richard Miller (MR) 8/1/2014
  de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10951
5-4637 Jan Roegiers (sp.a) 8/1/2014
  de antihomowet in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4638 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de speciale kamer bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4639 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de snelrechtkamers in het kader van de nultolerantie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4640 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  het stilzitten van het parket van Charleroi inzake een notoire gangsterbende
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4641 Elke Sleurs (N-VA) 9/1/2014
  de rookstopmethodes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11054
5-4642 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2014
  de onenigheid tussen het Waals en het Vlaams Gewest over milieudossiers
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4643 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de vrijgave van de criminaliteitscijfers voor 2013
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4644 Lieve Maes (N-VA) 9/1/2014
  de gegevens van de hardware interventies op de systemen van de e-services voor particulieren
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4645 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2014
  de verplichte sportproeven voor militairen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10952
5-4646 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de staat van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4647 Benoit Hellings (Ecolo) 15/1/2014
  de gevolgen van het advies van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie betreffende de richtlijn inzake databewaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4648 Johan Verstreken (CD&V) 15/1/2014
  de interlandelijke adopties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11106 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4649 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen Belgi en Marokko
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11327
5-4650 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de wachtdienst voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11055
5-4651 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11056
5-4652 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11057
5-4653 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4654 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/1/2014
  het vrijwilligerswerk dat door buitenlandse onderdanen wordt uitgevoerd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4655 Veerle Stassijns (N-VA) 15/1/2014
  de schriftelijke aanvraag voor het verkrijgen van geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4656 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11107 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4657 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  de ruzie aan de top van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11100
5-4658 Cindy Franssen (CD&V) 15/1/2014
  de sluiting van het PostPunt in Eine
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10958
5-4659 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10916
5-4660 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  de bestrijding van hondsdolheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11058
5-4661 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  de keuze van Nederland om veroordeelden te laten meebetalen voor de kosten van onderzoek en straf
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11108 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4662 Dalila Douifi (sp.a) 15/1/2014
  de burgeractivisten als partners in het Syrische conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11268
5-4663 Johan Verstreken (CD&V) 15/1/2014
  de wapenwet en de historische evocaties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11109 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4664 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de ratificatie van het Europees Verdrag inzake nationaliteit van 1997
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4665 Dalila Douifi (sp.a) 15/1/2014
  het voorstel tot grondwetswijziging in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11269
5-4666 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2014
  de toelatingen voor wapens bij de festiviteiten "100 jaar Groote Oorlog"
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11110
5-4667 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2014
  het afkopen van strafrechtelijke vervolgingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11111 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4668 Marie Arena (PS) 16/1/2014
  de massale goudfraude in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11270
5-4669 Helga Stevens (N-VA) 16/1/2014
  de cijfers van de Commissies ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4670 Elke Sleurs (N-VA) 16/1/2014
  de tijgermug
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11059
5-4671 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  de leemtes in de wet betreffende het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4672 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  de vermindering van verzadigde vetten in voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4673 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  het verschil in het ontslagrecht tussen arbeiders en bedienden
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11137
5-4674 Dominique Tilmans (MR) 21/1/2014
  de aanbevelingen inzake visconsumptie in Belgi
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11265
5-4675 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 21/1/2014
  de winstuitkeringsmogelijkheden voor ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11060
5-4676 Ccile Thibaut (Ecolo) 21/1/2014
  de dreiging van de afschaffing van de postbedeling door bpost in de Gaumestreek
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11243
5-4677 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2014
  de lage tewerkstellingsgraad van mensen met een langdurige aandoening
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11138
5-4678 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de goudreserves van Belgi
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11077
5-4679 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de haalbaarheid om alle straffen vanaf vier maanden uit te voeren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11112 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4680 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de versoepeling van de internationale straffen tegen Iran en de gevolgen voor de Belgische export
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4681 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de nefaste consequenties van het Diabolocontract
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4682 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  het effect van preventieve campagnes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4683 Jan Roegiers (sp.a) 22/1/2014
  de onbetaalde verkeersboetes door buitenlanders
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11113 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4684 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanewetgeving
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4685 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanepraktijk
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4686 Cindy Franssen (CD&V) 22/1/2014
  de aanvraagtijd voor de begeleiding van rolstoelgebruikers bij het nemen van de trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4687 Louis Ide (N-VA) 22/1/2014
  het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11061
5-4688 Louis Ide (N-VA) 22/1/2014
  de werking van de paritaire commissie alternatieve therapien
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11062 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4689 Patrick De Groote (N-VA) 22/1/2014
  de sportmogelijkheden binnen Defensie
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4690 Patrick De Groote (N-VA) 22/1/2014
  de registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11369
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11370
5-4691 Richard Miller (MR) 22/1/2014
  de oprichting van een Nationaal Instituut voor de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4692 Helga Stevens (N-VA) 23/1/2014
  de schending van het beginsel van actieve openbaarheid van bestuur door de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4693 Johan Verstreken (CD&V) 28/1/2014
  de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11244
5-4694 Dominique Tilmans (MR) 28/1/2014
  het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor een Belg door geboorte
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4695 Frank Boogaerts (N-VA) 28/1/2014
  het belang van de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11245
5-4696 Dalila Douifi (sp.a) 28/1/2014
  het belang van vrouwenrechten in de Europese strategie voor Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11271
5-4697 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 28/1/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11063 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4698 Bart De Nijn (N-VA) 29/1/2014
  de oprichting van een interactief platform tussen burgers en politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11101
5-4699 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de mogelijkheid om bij de vorming van magistraten een bezoek aan Kazerne Dossin in te bouwen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11114 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4700 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  het proefproject om postbodes in te schakelen voor de monitoring van alleenwonende senioren
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11246
5-4701 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de verliezen voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen naar aanleiding van de Diaboloverbinding
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4702 Veerle Stassijns (N-VA) 29/1/2014
  de verkoop van alcohol aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4703 Veerle Stassijns (N-VA) 29/1/2014
  de behandeling van kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11064
5-4704 Bart De Nijn (N-VA) 29/1/2014
  het aanslepende BE-Alert plan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11102
5-4705 Fabienne Winckel (PS) 29/1/2014
  het advies van de commissie voor verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11229
5-4706 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de twintig nucleaire B61-bommen op Kleine-Brogel
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4707 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de vraag om euthanasie van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4708 Jacques Brotchi (MR) 29/1/2014
  Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11065
5-4709 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 30/1/2014
  het achterblijven van de publicatie van het evaluatierapport van de zorgtrajecten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11066
5-4710 Mieke Vogels (Groen) 30/1/2014
  de toekomst van de voedselbedeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4711 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de digitalisering van het strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4712 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de strafuitvoering
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4713 Elke Sleurs (N-VA) 30/1/2014
  het vetgehalte in de voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4714 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/2/2014
  de naleving van de taalwetgeving door postbodes en de taalkennis van postbodes in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4715 Cindy Franssen (CD&V) 3/2/2014
  het zoutgehalte en de zoutreductie in levensmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4716 Nele Lijnen (Open Vld) 3/2/2014
  de bestrijding van de domicilie- en de uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8886
5-4717 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9910
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11197
5-4718 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9903
5-4719 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9902
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11254
5-4720 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de nepartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9866
5-4721 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de verkoop van paarden van de politie via Fin Shop
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9863
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11255
5-4722 Louis Ide (N-VA) 4/2/2014
  de ziekenhuisstewards
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11328
5-4723 Benoit Hellings (Ecolo) 4/2/2014
  de lopende gesprekken binnen de Afrikaanse Unie over het al dan niet vervolgen van ernstige schenders van de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4724 Bert Anciaux (sp.a) 4/2/2014
  de moeilijkheden van jonge bestuurders om een betaalbare autoverzekering te vinden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4725 Bert Anciaux (sp.a) 4/2/2014
  het gebruik van thorium als brandstof voor kerncentrales
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4726 Bert Anciaux (sp.a) 4/2/2014
  het aflasten van de tentoonstelling Dakira in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4727 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 4/2/2014
  de erkenning van de technologen in de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4728 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de slechtnieuwsgesprekken bij kanker en de uitwerking van een mededelingsprotocol
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4729 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  het betalend parkeren op stationsparkings
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11247
5-4730 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de hervorming van het overlevingspensioen en de toegang van de overlevende echtgenoten tot de arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11279
5-4731 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de hervorming van het overlevingspensioen en de tewerkstellingsmaatregelen voor de overlevende echtgenoten
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11280
5-4732 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  de prioriteit van de bestrijding van discriminatie bij de arbeidsinspectie
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11139
5-4733 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  een monitoring van de positie van etnisch-culturele minderheden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4734 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  een minderhedentoets bij het beleid ter bestrijding van de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4735 Louis Ide (N-VA) 5/2/2014
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen in 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10878
5-4736 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  de medische dienst van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9248
5-4737 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2014
  de vliegscholen voor drones of ultralichte motorluchtvaartuigen en de wetgeving hieromtrent
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11198
5-4738 Louis Siquet (PS) 5/2/2014
  het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Belgi
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4739 Bart De Nijn (N-VA) 5/2/2014
  de bewaking van de koninklijke familie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10899
5-4740 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  de RVA-controles van jongeren in hun wachttijd
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11140
5-4741 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  de dringende operationalisering van de Expertisecentra voor zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11329
5-4742 Fabienne Winckel (PS) 6/2/2014
  de functietoelage van de preventieadviseurs
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11141Geherkwalificeerd als :
5-4743 Veerle Stassijns (N-VA) 6/2/2014
  de cardiovasculaire zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4744 Helga Stevens (N-VA) 6/2/2014
  de terugbetaling of vergoeding van de kosten veroorzaakt door de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4745 Els Van Hoof (CD&V) 6/2/2014
  de asielaanvragen van vrouwen uit Guinee en de vrouwelijke genitale verminking
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11308
5-4746 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2014
  het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11303
5-4747 Bert Anciaux (sp.a) 6/2/2014
  de uitspraken van de minister inzake de intrekking van de Belgische nationaliteit van een licht veroordeelde
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11284 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4748 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8683
5-4749 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de epidemiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8685
5-4750 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het erkenningsverlies van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8686
5-4751 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de aanvraag van impulsfondsen voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8687
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11330 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4752 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het aantal ziekenhuisopnames en ligdagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8690
5-4753 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het naleven van de nieuwe regels voor het voorschrijven van medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8691
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11331
5-4754 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het no fault-fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8692
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11332
5-4755 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de erkenning van pediatrische hematologen en oncologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8693
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11333
5-4756 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het verminderen van het verbruik en van het voorschrijven van quinolones
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8694
5-4757 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de radiologische onderzoeken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8695
5-4758 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de uitgaven voor de verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8696
5-4759 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het budget voor radiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8984
5-4760 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9069
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11304
5-4761 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9071
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11305
5-4762 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de radiotherapiediensten en hun satellieten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9346
5-4763 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de begroting van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9395
5-4764 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de besparingen in de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9396
5-4765 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de sociale derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9941
5-4766 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de begrippen "goedkoop geneesmiddel" en "goedkoopste geneesmiddel"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9975
5-4767 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de identificatiemethoden van hart- en vaatziektes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9996
5-4768 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de aanvullende verzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9997
5-4769 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de inbreuken op de wetgeving betreffende de arbeidsduur in ziekenhuizen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9998
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11143
5-4770 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de controle van de arbeidsongeschiktheid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9999
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11306
5-4771 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de aanwending van de budgettaire meervraag voor de internering
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10002
5-4772 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het registratiesysteem voor methadongebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10003
5-4773 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de B7- en B8-financiering van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10004
5-4774 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de enqute bij de commissies tot bescherming van de maatschappij inzake het aantal vrijstellingen op proef
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10010
5-4775 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de cijfergegevens van de commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10011
5-4776 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het toekennen van het palliatief statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10068
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11334
5-4777 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het misbruiken van de sociale derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10069
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11335
5-4778 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het administratief centrum van de mutualistische entiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10109
5-4779 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de forfaitaire honoraria voor operatieve hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10293
5-4780 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de uitgaven voor moleculaire diagnostiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10296
5-4781 Nele Lijnen (Open Vld) 11/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4782 Benoit Hellings (Ecolo) 11/2/2014
  het rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten van transgenders in Belgi
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11285 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4783 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 12/2/2014
  de naleving van de wetgeving inzake het rookverbod in de horeca en het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4784 Louis Ide (N-VA) 12/2/2014
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11336
5-4785 Lies Jans (N-VA) 12/2/2014
  de nieuwe RIZIV-richtlijn rond de behandeling van de zenuwziekte CIDP
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4786 Veerle Stassijns (N-VA) 12/2/2014
  het thuis blijven bij griepsymptomen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11144
5-4787 Veerle Stassijns (N-VA) 12/2/2014
  het tekort aan geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11337
5-4788 Veerle Stassijns (N-VA) 12/2/2014
  de referentiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11338
5-4789 Lieve Maes (N-VA) 12/2/2014
  de huisvesting van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, zetel Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/2014 (commissiehandelingen 5-292)
5-4790 Vanessa Matz (cdH) 12/2/2014
  de Europese steun aan Tunesi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11272
5-4791 Vanessa Matz (cdH) 12/2/2014
  de consulaire bijstand aan personen met een dubbele nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11273
5-4792 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/2/2014
  het onderzoek inzake de Koerdische activisten in Parijs
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11286 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4793 Helga Stevens (N-VA) 12/2/2014
  de toegankelijkheid van de noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4794 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/2/2014
  het onderzoek op de Koerdische activisten in Parijs
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11288 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4795 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  het Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen Belgi en Marokko
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4796 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  de maatregelen op federaal niveau aangaande de preventie en de bestrijding van corruptie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11289 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4797 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  de rellen en de onveiligheid in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4798 Bert Anciaux (sp.a) 13/2/2014
  een recente ontwikkeling in het onderzoek naar de bende Van Nijvel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11290 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4799 Bert Anciaux (sp.a) 13/2/2014
  de afhandeling van de processen-verbaal inzake intrafamiliaal geweld
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11291 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4800 Bert Anciaux (sp.a) 13/2/2014
  de ondraaglijke besparingen bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4801 Louis Ide (N-VA) 13/2/2014
  de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10662
5-4802 Nele Lijnen (Open Vld) 18/2/2014
  het gebruik van stealth-sms of spookberichten door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9822
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11256
5-4803 Benoit Hellings (Ecolo) 18/2/2014
  het beheer van de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van de "swing.be"-diensten door Belgacom/Skynet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-4804 Bart De Nijn (N-VA) 18/2/2014
  het inschakelen van vrijwilligers bij de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11257
5-4805 Helga Stevens (N-VA) 18/2/2014
  het aantal hulpverlenings- en politiezones in Oost-Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4806 Bart De Nijn (N-VA) 18/2/2014
  de parameters in de CAD-Astrid software
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11258
5-4807 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het aantal vrouwen in de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11274
5-4808 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het vernielen van door de Europese Unie gefinancierde projecten door Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4809 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/2/2014
  de regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4810 Ccile Thibaut (Ecolo) 18/2/2014
  de verkoop van het postkantoor van Aarlen als een sale and rent back-verrichting
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11248
5-4811 Bert Anciaux (sp.a) 18/2/2014
  het gedrag van een parlementslid dat aanwezig was bij een gedwongen repatriring
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11259
5-4812 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2014
  het onderzoek inzake de verspreiding van de ziekte van Lyme door dieren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11339
5-4813 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  de nieuwe dienstregeling van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4814 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  een mogelijke overfacturering voor gasleveringen door GDF Suez aan Electrabel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4815 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11292 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4816 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/2/2014
  de efficintie en veiligheid van geneesmiddelen volgens Test-Aankoop
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11340 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4817 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/2/2014
  het voornemen van het RIZIV om de terugbetaling van de respiratoire monitoring van zuigelingen af te schaffen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11367 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4818 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  de mogelijke herziening van de loonsverhogingen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11281
5-4819 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  het stopzetten van het fusieproject van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4820 Marie Arena (PS) 20/2/2014
  de sociale dumping
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4821 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2014
  de vermaning inzake de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11200Geherkwalificeerd als :
5-4822 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de Franstalige spandoeken van de NMBS in het station van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4823 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2014
  de kankermedicijnen voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11341 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4824 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2014
  de werking van Becel pro-activ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11342 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4825 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de audit inzake de inning van penale boetes
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11293 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4826 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de audit inzake de inning van penale boetes
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11371
5-4827 Mohamed Daif (PS) 20/2/2014
  de methodes voor de uitwijzing van vreemdelingen en het gewelddadig optreden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4828 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de treinverbinding tussen Turnhout en Brussel
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4946
5-4829 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de interregionale spoorverbindingen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4952
5-4830 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de modernisering van de liften
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6152
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11230
5-4831 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de Syristrijders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8285
5-4832 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de illegale en radicale scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8433
5-4833 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de kunstdiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8955
5-4834 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  het inzetten van drones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9045
5-4835 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de telefoontaps
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9089
5-4836 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/2/2014
  de toestand van de door aardgas gevoede binnenleidingen in het Brussels Gewest
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4837 Louis Ide (N-VA) 24/2/2014
  de voorziene besparingen bij de openbare apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11343
5-4838 Lies Jans (N-VA) 24/2/2014
  de elektronische sigaret
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4839 Veerle Stassijns (N-VA) 24/2/2014
  de oprichting van expertisecentra voor zeldzame ziektes en aandoeningen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11344
5-4840 Louis Ide (N-VA) 24/2/2014
  de oprichting van een centrum voor protontherapie door de KULeuven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11345
5-4841 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de gespecialiseerde centra voor de behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4842 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de sneltesten voor de opsporing van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4843 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11346
5-4844 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  een antibioticakuur als behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11347
5-4845 Bert Anciaux (sp.a) 26/2/2014
  de arbeidsomstandigheden en het tekort aan tolken gebarentaal binnen justitie
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
5-4846 Martine Taelman (Open Vld) 26/2/2014
  de faillissementsfraude
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/2/2014
  de Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de aanwervingsstop bij de federale gerechtelijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4848 Bert Anciaux (sp.a) 26/2/2014
  een recent ontdekte extra schuld bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4849 Cindy Franssen (CD&V) 26/2/2014
  de veiligheid van het Belgische luchtruim
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4850 Dominique Tilmans (MR) 26/2/2014
  de overdraagbare ziektes en het medisch personeel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11348 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4851 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/2/2014
  de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11263
5-4852 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  de behandeling van genterneerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11294 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4853 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  het gebruik van zwarte lijsten in de psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4854 Johan Verstreken (CD&V) 27/2/2014
  de toegankelijkheid van het kiessysteem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11261
5-4855 Elke Sleurs (N-VA) 27/2/2014
  de toegang tot urgente medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11349
5-4856 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het in beslag nemen van vuurwerk
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8877
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11295 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4857 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de stakingsaanvragen bij de Veiligheid van de Staat
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9990
5-4858 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11321