Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11109

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 13 februari 2014

aan de minister van Justitie

de wapenwet en de historische evocaties

vuurwapen
verboden wapen
geschiedenis
Eerste Wereldoorlog
herdenkingsplechtigheid

Chronologie

13/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4663

Vraag nr. 5-11109 d.d. 13 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Midden januari konden we in verschillende media lezen dat de strenge Belgische wapenwet de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog saboteert.

Tijdens de herdenking worden in ons land op tal van ďholy groundsĒ - beruchte slagvelden - veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog nagespeeld. Daarvoor worden zogenaamde re-enactmentgroepen uitgenodigd. Deze gezelschappen dossen zich precies uit zoals tijdens de oorlogsjaren en zijn meestal in het bezit van een historisch - soms gedeactiveerd - wapen.

Zo worden er groepen uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland verwacht. Maar hun historische wapens BelgiŽ binnenkrijgen, blijkt een juridische nachtmerrie.

De verstrengde wapenwet maakt het heel moeilijk, tot bijna onmogelijk voor deze groepen om hun historische wapens naar BelgiŽ mee te brengen. Ook voor de Belgische beoefenaars van deze hobby zijn er heel wat procedures om hun wapens te kunnen houden. Voor de serie "In Vlaamse Velden" diende men wapens te lenen uit Nederland.

In Nederland worden groepen die historische evocaties plegen in hun context geplaatst en is dit geregeld in hun nog strengere wapenwet.

De minister bevestigde reeds dat de problematiek erg complex is en hoopte, in samenwerking met de regio's, een vereenvoudigde procedure op te zetten.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Is de minister van mening dat er voor historische wapens een uitzondering moet komen in de wapenwet?

2) Zal de minister de re-enactmentgroepen erkennen en een regeling uitwerken zodat deze hun hobby kunnen uitoefenen?

Zo ja, welke initiatieven zal ze nemen?

3) Neemt de minister initiatief om binnen Europa de wapenreglementering meer op elkaar af te stemmen?

Zo ja, welke?

4) Hoe verloopt het overleg met de gewesten in verband met de specifieke procedure betreffende het invoeren van historische wapens?

Welke afspraken zijn reeds gemaakt?