Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10444

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 22 november 2013

aan de minister van Justitie

de wet op de kansspelen

kansspel
internetsite

Chronologie

22/11/2013Verzending vraag
12/12/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4213

Vraag nr. 5-10444 d.d. 22 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind oktober en begin november brachten verschillende kranten stukken over de virtuele gokwereld.

De krant De Morgen pakte in de weekendeditie uit met verschillende cijfers via een nieuw onderzoek van de Kansspelcommissie. Zo zou 1 op de 4 onlinegokjes gebeuren op een illegale website. De belastbare omzet voor het legaal online gokken zou 100 miljoen euro bedragen.

Volgens De Morgen zouden ook 400†000 Belgen ingeschreven zijn op legale goksites.

De cijfers moeten tot nadenken stemmen. De personen achter deze illegale goksite runnen een uiterst winstgevende activiteit. Dit o.a. omdat ze geld besparen door het niet betalen van belastingen maar nog meer omdat ze heel wat aantrekkelijker zijn dan de legale goksites.

Zo zijn er geen beperkingen qua leeftijdsgrens en inzet maar kunnen ook de 200†000 gokverslaafde Belgen die geweigerd worden in casino's ook op de illegale websites terecht.

De Kansspelcommissie waarschuwt voor de snelgroeiende en populaire markt van social games. Spelletjes als Slots en Zynga Poker die je via een app of Facebook kunt spelen. Onderzoek heeft volgens Peter Naessens, topman van de Kansspelcommissie, uitgewezen dat jongeren, een kwetsbare doelgroep, onder invloed van deze social games vaak naar echte kansspelen worden geleid.

De commissie ijvert voor een nieuw koninklijk besluit waarin staat dat een spel op een sociale netwerksite kan zonder vergunning tenzij de commissie het als een kansspel bestempelt.

De nieuwe kansspelwet werd in 2009 gestemd en regelt ook het internetgokken. Van bij het ontstaan van de wet werd gepleit voor de oprichting van een Europese cyberdouane, die alle internetsites waarop iets illegaals gebeurd, onmiddellijk kan blokkeren.

Daarom de volgende vragen aan de minister:

1) Bent U van plan om de illegale goksites strenger aan te pakken?

Zo ja, hoe wil U trachten de mensen achter deze sites op te sporen en vermijden dat deze site bezocht worden?

2) Zal U ijveren voor een betere Europese regelgeving zodat ook Europa gokkers tegen zichzelf beschermt en illegale goksites efficiŽnter kan worden aangepakt?

Zo ja, welke stappen zal U ondernemen?

Zo nee, wat houdt U tegen dit niet te doen?

3) Maakt U werk van de aanbeveling van de Kansspelcommissie i.v.m. de gokspelletjes via sociale media?

Zo ja, zal U initiatief nemen om een nieuw koninklijk besluit op te maken?

Zo nee, wat houdt U tegen dit niet te doen?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

1) De strijd tegen illegale websites werd opgevoerd door de wet op de kansspelen, naar aanleiding van de wijzigingen aangebracht bij de wetten van 10 januari 2010.

De controle op de sector van de onlinekansspelen is gebaseerd op een systeem van “blacklists” en “whitelists”. Alleen de kansspelwebsites op de witte lijst zijn toegelaten. Die websites hebben immers een vergunning die krachtens de wet is toegekend door de Kansspelcommissie. Alle websites die niet op die lijst staan, zijn verboden. Voorts kunnen de op het internet aangeboden kansspelen die de bij wet bepaalde toekenningsvoorwaarden voor een vergunning niet naleven, op de zwarte lijst van illegale sites worden gezet. De invoering van dat systeem heeft verscheidene illegale exploitanten ertoe aangezet zich te regulariseren.

Thans staan er meer dan 80 illegale kansspelwebsites op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie.

Het systeem blijkt goed te werken. Ik heb dan ook niet het voornemen om dat thans te wijzigen.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over de procedure voor de blokkering van illegale websites, zou ik willen verwijzen naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 5-9486 van uw collega Bert Anciaux.

2) Met betrekking tot uw vraag over een betere Europese regelgeving wil ik erop wijzen dat de Europese Commissie in december 2012 een groep van deskundigen inzake kansspeldiensten heeft samengesteld. Die werkgroep, waaraan een vertegenwoordiger van de Kansspelcommissie deelneemt, moet de Europese Commissie bijstaan met advies en expertise in het licht van de voorbereiding en de uitvoering van eventuele beleidsinitiatieven op Europees niveau in verband met kansspeldiensten. De groep van deskundigen moet ook een vlottere uitwisseling van ervaringen en goede regelgevende handelwijzen bewerkstelligen tussen de lidstaten op het gebied van de kansspeldiensten, onder meer met betrekking tot de bescherming van de spelers.

De Kansspelcommissie neemt actief deel aan die groep van deskundigen.

Er moet ook op worden gewezen dat de materie van de kansspelen niet geharmoniseerd is en een nationale aangelegenheid betreft. Bijgevolg behoort elke lidstaat volgens zijn eigen waardeschaal te beslissen over de maatregelen die moeten worden genomen ter bescherming van de belangen die op het spel staan, zulks met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

3) Met betrekking tot uw vraag inzake de goedkeuring van een koninklijk besluit betreffende via sociale media aangeboden spelen kan ik u meedelen dat ik thans een analyse bestudeer die mijn departement en mijn beleidscel hebben gemaakt van een aantal ontwerpen van koninklijke besluiten die noodzakelijk zijn voor de goede toepassing van de wet op de kansspelen. Een van die koninklijke besluiten heeft betrekking op social games.

Zodra dat werk achter de rug is, wordt de procedure voor de goedkeuring van die koninklijke besluiten zo snel mogelijk afgerond.