Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10443

van Freya Piryns (Groen) d.d. 22 november 2013

aan de minister van Justitie

het niet uitbetalen van de voogden voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen

voogdijschap
minderjarigheid
politiek asiel
kind
asielzoeker

Chronologie

22/11/2013Verzending vraag
12/12/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4079

Vraag nr. 5-10443 d.d. 22 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voogden van niet begeleide minderjarige vluchtelingen hebben het niet onder de markt. Zij vervullen een cruciale taak in het leven van jonge asielzoekers, maar helaas zijn er veel te weinig om hun job naar behoren te kunnen uitvoeren. Ook de begeleiding van de Dienst Voogdij laat soms te wensen over. Nog veel erger is echter dat de betalingen aan deze voogden ook misloopt. Dit jaar blijken de voogden nog geen vergoedingen (voor verplaatsingen, diverse gemaakte kosten, e.d.) te hebben gekregen. Dit loopt voor een aantal mensen op in de duizenden euro's.

Hoe komt dit? Is er geldtekort bij de dienst Voogdij? In dat geval zou ik u eraan willen herinneren dat uw collega, staatssecretaris De Block, die strikt gezien niet instaat voor de dienst voogdij, maar wťl voor de opvang van nbmv's, enkele maanden geleden geld teruggaf van haar budget, omdat ze 'over' had. Misschien kan dat geld dan daarvoor gebruikt worden?

Of ligt het eraan dat de dienst Voogdij niet goed werkt? En dat er administratieve redenen zijn voor het niet uitbetalen van de voogden?

Mag ik er in ieder geval op rekenen dat u dit probleem ter harte neemt en ervoor zorgt dat de voogden krijgen waar ze recht op hebben, vooraleer ze zelf in de financiŽle problemen komen?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Vooreerst dient opgemerkt dat de reserve aan voogden fel is uitgebreid en dat er momenteel meer dan genoeg voogden zijn.

De betaling van de voogden verloopt normaal, er doen zich geen ernstige problemen of vertragingen voor.

Zo werd dit jaar, op 30 september, reeds 1 950 000 euro betaald: ongeveer 1 250 000 euro aan vergoedingen en de rest voor administratieve kosten, vervoerskosten en tolken op wie de voogden een beroep deden.

Dat is het resultaat van de controle en behandeling van ongeveer 9 000 schuldvorderingen door de administratie. Het is hierbij belangrijk aan te stippen dat de voogden zo vlug mogelijk hun schuldvorderingen indienen en niet wachten tot het einde van het jaar. Uiteraard moeten voogden aantonen dat de uitgaven verplicht en onvermijdelijk waren. Naar het einde van het jaar zijn vertragingen van betaalverrichtingen daarom mogelijk, maar van een stopzetting is geen sprake.

Het proces inzake de betaling van de voogden wordt met de nodige aandacht gevolgd, inzonderheid in het kader van het “business process management plan” van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, waarvan de dienst Voogdij deel uitmaakt.