Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11244

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 14 maart 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende

parkeerterrein
spoorwegstation
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

14/3/2014Verzending vraag
27/3/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4693

Vraag nr. 5-11244 d.d. 14 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin juni stelde ik enkele vragen over de werken aan het station en de stationsomgeving van Oostende. Op de website van de stad Oostende stond dat het parkeergebouw midden 2013 klaar moest zijn. U antwoordde dat het parkeergebouw dient te zijn afgewerkt tegen eind 2014.

Momenteel zijn de werken aan het nieuwe parkeergebouw amper gestart. De tijdelijke parking op de Konterdamkaai wordt gebruikt en daar staat nu reeds slagboom ge´nstalleerd. De communicatie over de tarifering en werking van deze betalende parking laat echter te wensen over. Ook konden de loketbedienden gebruikers niet verder helpen bij het invoeren van het betalend parkeren.

Sinds april werd de voormalige pendelparking aan het station dus afgesloten om plaats te maken voor het parkeergebouw. Ondertussen werden enkel de klinkers opgebroken. De werken aan deze parking liggen dus reeds een tijdje stil en hebben dus waarschijnlijk heel wat achterstand opgelopen. Het is te betreuren dat men de pendelaars nu al bijna ÚÚn jaar het gebruik van de voormalige parking ontzegt terwijl de werken amper vooruitgang hebben geboekt.

Bij de werken aan het stationsgebouw zal er een nieuwe luifel geplaatst worden. De luifel moet de grandeur van het gebouw teruggeven. Sedert enkele jaren staat er een demonstratieluifel. Met de Sint-Niklaasstorm zijn er echter een hele reeks panelen van het gedeelte onderaan losgekomen en weggewaaid.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Wat is de reden dat de werken reeds zo lang stil liggen? Wanneer zullen de werken aan het parkeergebouw opnieuw worden opgestart?

2) Wordt de timing van de werken aan het stationsgebouw en het parkeergebouw gehaald?

Zo nee, wat is de nieuwe timing van de werken? Zal er extra inspanningen gebeuren om de werken aan het parkeergebouw te bespoedigen.

3) Welke instantie communiceert over de tarieven en het beleid van de betaalparking? Op welke manier worden de loketbedienden en andere diensten binnen NMBS-holding ge´nformeerd?

4) Is de constructie van de nieuwe luifel wel voldoende veilig berekend om een nieuwe storm of orkaan te overleven? Welke lessen werden getrokken uit het loskomen van constructiedelen van de van de demonstratieluifel? Zijn cruciale stukken van de draagconstructie losgekomen?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

De NMBS laat mij weten dat nadat de voormalige pendelparking werd afgesloten er al:

De aannemer die het parkeergebouw opricht is gestart met de werken. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bevestigt dat de originele planning niet gehaald zal zijn en dat de voorziene einddatum van de werken eind oktober 2015 is.

B-Parking is als filiaal van de NMBS verantwoordelijk voor de communicatie in verband met de tarieven en ook de indienststelling van de nieuwe parking.

De NMBS meldt me dat er een vast schema qua communicatie sinds 2009 voor de openingen van de tijdelijke parking bestaat. Voor de tijdelijke parking te Oostende werden de loketten en de verschillende diensten eind november geïnformeerd. In december werden op de aanwezige wagens op de parking vier keer flyers verspreid met alle nodige informatie over de tarieven en de producten.

De tijdelijke parking werd op 6 januari in dienst gesteld. Voor de nieuwe parking worden dezelfde principes gehanteerd.

Wat de veiligheid van de nieuwe luifel betreft heeft de NMBS gekozen voor een bevestigingsstructuur die de stormen van eind december en andere stormen probleemloos hebben doorstaan.