Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11365

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 4 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

het multidisciplinair oncologisch consult

kanker

Chronologie

4/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4961

Vraag nr. 5-11365 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Actie 8 van het Kankerplan omvat de verplichting om een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) uit te voeren voor alle nieuwe kankergevallen.

Een MOC bestaat uit een overleg tussen ten minste 4 artsen van verschillende specialiteiten. Het werd bedacht om de kwaliteit van de behandeling van kankerpatiŽnten te verbeteren op het vlak van dossieranalyse, verduidelijking van de diagnose en uitwerking van een behandelingsplan.

Hoewel de wetenschappelijke evidentie beperkt is, besluiten alle relevante onderzoeken dat een multidisciplinaire setting positieve resultaten heeft voor de patiŽnt op het vlak van diagnose en/of planning van de behandeling, overleving en tevredenheid.

Het Kankercentrum heeft in haar laatste evaluatie van het kankerplan echter gewezen op een knelpunt: alhoewel het Kankerplan beoogde dat een MOC verplicht zou zijn voor elke nieuwe kankerdiagnose, is dit volgens de letter van de wet niet verplicht. Dit heeft als gevolg dat men patiŽnten met bot- en zachtweefselsarcomen, kwaadaardige melanomen, schildklierkanker, prostaatkanker, hematologische tumoren (veel) minder bespreekt.

Nochtans hebben ook zij recht op de beste behandeling.

Daarom had ik graag van de minister het volgende vernomen:

1) Heeft u de verplichting om een MOC voor alle nieuwe kankergevallen uit te voeren, reeds wettelijk verankerd?

2) Beschikt u over cijfers die aangeven of en hoeveel van de aanbevelingen van het MOC worden opgevolgd? Zo ja, graag een overzicht. Wat is de algemene conclusie?