Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11144

van Veerle Stassijns (N-VA) d.d. 18 februari 2014

aan de minister van Werk

het thuis blijven bij griepsymptomen

infectieziekte
thuiswerk
voorkoming van ziekten

Chronologie

18/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4786

Vraag nr. 5-11144 d.d. 18 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recente doctoraatsverhandeling aan de UHasselt blijkt dat het beter is om bij griepsymptomen meteen drie tot vijf dagen thuis te blijven van het werk, teneinde het risico om andere, gezonde collega's te besmetten gevoelig te verminderen.

Ondernemersorganisatie Unizo stelt voor dat werknemers, in overleg met de werkgever, eventueel van thuis uit kunnen werken om zo de kans op verspreiding te beperken. Als men echt te ziek is om te werken, moet via de dokter een geldig afwezigheidsattest worden ingediend bij de werkgever.

Betreffende het thuisblijven bij griepsymptomen heb ik volgende vragen:

1) Zal de minister, in samenspraak met de werknemers- en werkgeversorganisaties, een dergelijk systeem van thuiswerken officialiseren om op die manier de mogelijke besmetting van andere collega's in te dijken?

2) Is de meerwaarde voor de economie bij de invoering van een dergelijk systeem van thuis blijven van het werk al berekend? Zo ja, hoeveel bedraagt die?