Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11268

van Dalila Douifi (sp.a) d.d. 26 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

de burgeractivisten als partners in het Syrische conflict

SyriŽ
civiele samenleving

Chronologie

26/3/2014 Verzending vraag
5/5/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4662

Vraag nr. 5-11268 d.d. 26 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw antwoord op de vraag die ik laatst in deze commissie stelde over de vluchtelingen in SyriŽ besloot u met de opmerking: "Ik blijf zeer pessimistisch over SyriŽ. We zullen lang met zeer veel partners moeten samenwerken in deze burgeroorlog."

Er zijn weinig redenen tot optimisme in het land, maar de dynamiek van het burgeractivisme blijkt overeind te blijven. Talloze groepen SyriŽrs bouwen via sociale media, cartoons en creatief verzet aan een civiele beweging. Overal in het land zijn activisten betrokken bij nieuwe solidariteitsnetwerken die op een geÔmproviseerde manier in voedsel, medische zorg en scholing voorzien.

Via foto's en filmpjes op internet, radioprogramma's en zelf opgerichte kranten ijveren activisten en burgerjournalisten voor vrijemeningsuiting en vrije nieuwsgaring. Ze kanten zich in hun boodschappen tegen al wie die vrijheden wil beknotten, zowel het regime van Al-Assad als extremistische groeperingen. Ze proberen met de doorsnee SyriŽrs in contact te komen, hen een spreekbuis te bieden om problemen te bespreken en gevoelens van haat en wraak te bestrijden. Ze leren de bevolking welke rechten ze hebben en brengen nieuws over politiek, economie, samenleving, cultuur en geschiedenis, in een taal die makkelijk te verstaan is. Ook brengen ze mensenrechtenschendingen in beeld of ter sprake. Via dit burgeractivisme grijpen ook vrouwen hun kans om hun rechten te verdedigen en hun standpunten te verkondigen.

Ik heb volgende vragen:

1) Beschouwt u deze initiatieven van burgeractivisme ook als partners in het Syrische conflict?

2) Hoe bent u bereid hen te ondersteunen?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2014 :

1) Ik besef absoluut het belang van een civiele maatschappij in Syrië tijdens dit conflict voor het organiseren van het protest, het in kaart brengen van schendingen van de mensenrechten, het uitbrengen van informatie en het helpen van de bevolking. Maar ook na het conflict zal er nood zijn aan een sterke en goed werkende civiele maatschappij, die mee kan zorgen voor een inclusief democratisch debat.

Het feit dat deze opstand drie jaar geleden begonnen is als protest van de civiele maatschappij tegen een autoritair bewind toont aan dat de civiele maatschappij een centrale rol speelt en dat het conflict in Syrië niet enkel een militaire strijd is. Het is pas later dat deze revolutie gekaapt is door militairen en extremistische groeperingen.

Ook deel ik uw bezorgdheid over het gebrek aan objectieve informatie en de moeilijkheden die journalisten hebben om nieuws te verzamelen en te publiceren. Aangezien journalisten geviseerd worden door alle partijen in Syrië die enkel hun versie van de feiten gepubliceerd willen zien. Op 12 februari publiceerde Reporters Without Borders nog een rapport over de negatieve impact van het Syrië-conflict op de persvrijheid in de hele regio. Syrië staat ondertussen op de vierde plaats in een lijst van landen waar journalisten het meest gehinderd worden in hun werk.

2) Ik ben er absoluut van overtuigd dat de civiele maatschappij betrokken moet zijn bij het politieke proces en Genève 2 , het is essentieel dat er een inclusieve dialoog is in het transitieproces. Zo heeft België onder andere de aanwezigheid van vrouwen bij de gesprekken in Genève gesteund. Daarnaast probeert België een dialoog te onderhouden met die civiele maatschappij zowel in Brussel als via onze lokale ambassades.

In de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie van 20 januari wordt nog bijzondere steun geuit voor de rol van de civiele maatschappij bij het vinden van een politieke oplossing voor het conflict in Syrië. België onderschrijft deze conclusies uiteraard volledig.