Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11347

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

een antibioticakuur als behandeling van de ziekte van Lyme

antibioticum
infectieziekte

Chronologie

4/4/2014Verzending vraag
16/4/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4844

Vraag nr. 5-11347 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel wordt bij de vaststelling van de ziekte van Lyme (voor zover deze vaststelling correct gebeurt) vaak een antibioticakuur voorgeschreven die een paar dagen duurt. Nochtans verneem ik dat veel patiŽnten, vooral ook zij waar Lyme pas in een later stadium (stadium 2 en 3) wordt vastgesteld, eigenlijk veel baat hebben bij een langere antibiotica behandeling dan deze gangbaar voor stadium 1. De antibiotica is namelijk datgene wat het beste de ziekte onderdrukt. In een eerder antwoord vermeldde u : "De antibioticabehandeling tegen de ziekte van Lyme verzwakt het immuunsysteem niet. De ziekte van Lyme leidt met andere woorden niet tot immunosuppressie, die het optreden van opportunistische infecties zou kunnen bevorderen." Ik ben mij weliswaar bewust van de problemen met het gebruik met antibiotica en de globale resistentie van virussen, maar ik wilde u met betrekking tot de ziekte van Lyme toch volgende vragen stellen:

1) Beschikt de minister over concrete cijfers of schattingen over het aantal mensen waarbij Lyme wordt gedetecteerd en die aldus een antibioticakuur krijgen om de ziekte te bestrijden? Kan u deze meedelen voor 2011, 2012 en 2013?

2) Wordt bij het bepalen van de duur van de antibiotica kuur een onderscheid gemaakt tussen recente en langdurige infecties, namelijk stadium 1, 2 of 3? Zo ja, wat is de gangbare duur voor de verschillende stadia en hoe worden deze termijnen bepaald? Kan de minister dit toelichten?

3) Welke parameters worden in BelgiŽ gehanteerd om te bepalen wanneer de Borrelia bacterie voldoende ingedijkt is om de antibiotica behandeling stop te zetten? Kan de minister deze toelichten?

4) Beschikt de minister over cijfers die de effectiviteit van een antibiotica kuur aantonen, dit wil zeggen met genezing tot gevolg? Zo ja, kan de minister deze meedelen voor 2011, 2012 en 2013 en hierbij een onderscheid maken tussen de verschillende stadia?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

1) Op basis van de studie uitgevoerd door het netwerk van peilpraktijken, weten we dat 91 % van de patiënten die Erythema Migrans vertonen onmiddellijk een behandeling met antibiotica ontvangen.

Evolution of the management of asymptomatic tick bites and erythema migrans by SGP (2003-2004 and 2008-2009) :

Time period

Asymptomatic tick bites

Erythema migrans

N

Antibiotics (%)

Serology (%)

N

Antibiotics (%)

Serology (%)

2003-2004

674

12

9

294

85

51

2008-2009

699

9

175

338

91

54

p-value


NS

0


0,01

NS

Deze studie zal worden herhaald in 2015.

2)Wat betreft de vraag over de behandeling, komt het vermelde schema overeen met dat wat door het ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society) vooropgesteld wordt. ILADS pleit voor het langdurig en herhaaldelijke, vaak sequentiële gebruik van antibiotherapie (met verschillende moleculen), vaak vergezeld van dieetmaatregelen. Deze aanbevelingen gaan in tegen aanbevelingen geformuleerd door een Europese groep van deskundigen (EUCALB - European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis) die ook met die van de IDSA (Internationnal Lyme Associated Disease Society) overeenkomen.

Onze Belgische experts hebben deze verschillende aanbevelingen herzien en ze hebben verkozen om deze van EUCALB en IDSA te volgen. Dit advies verschijnt in de Sanford, alsook in de aanbevelingen van de Bapcoc (Belgische antibiotica beleid coördinatiecomité).

Deze aanbevelingen worden op gezette tijden herzien om rekening te kunnen houden met nieuwe wetenschappelijke gegevens. Naast het “evidence-based” karakter van de aanbevelingen van de IDSA, in een periode waar het buitensporige voorschrijven van antibiotica waarschijnlijk veel meer problematisch is dan ziekte van Lyme, lijken de diagnostische en therapeutische standpunten van de ILDAS niet verdedigbaar voor onze experts. De mediatisering van deze pathologie mag volgens hen niet afwijken van de algemene regel.

Overeenkomstig de Belgische aanbevelingen, varieert de aanbevolen duur van de behandeling met antibiotica bij de diagnose van elke vorm van de ziekte van Lyme (erytheem chronicum migrans) tussen 10 en 21 dagen naargelang de voorgeschreven antibiotica.

3) Zoals bij elke infectieziekte het geval is: als de patiënt geen klachten meer heeft na het nemen van de aanbevolen behandeling, het wordt beschouwd als genezen.

Als de patiënt aanhoudende klachten heeft, zal hij/zij opnieuw in behandeling gaan bij zijn arts om de diagnose van de aard van de ziekte vast te stellen en de maatregelen te nemen die nodig zijn.

4) Zoals vermeld in het antwoord op vraag nummer 5-4843, bestaat er momenteel geen gegevens over de opvolging van patiënten die genezen zijn van een ziekte. Net zoals het geval was voor de vragen 4843, 3) en 4844, 1) kan dit soort informatie worden verzameld binnen het kader van een gespecialiseerde epidemiologische studie. In dit stadium, is de keuze van de behandeling gebaseerd op wetenschappelijke studies die hun doeltreffendheid aantonen.