Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10643

van Richard Miller (MR) d.d. 18 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

het tekort aan vaccins tegen hondsdolheid

vaccin
hondsdolheid
dierenziekte
infectieziekte

Chronologie

18/12/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4135

Vraag nr. 5-10643 d.d. 18 december 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Nationaal Centrum voor de medische behandeling van rabiŽs van het ISP-WIV (vroeger Pasteur Instituut van Brussel), zou een tekort hebben aan vaccins tegen hersenontsteking. Volgens het Instituut voor Tropische Geneeskunde zou dit tekort verschillende maanden kunnen duren. Niet alleen ons land zou erdoor getroffen zijn, maar ook de buurlanden.

De reisapotheken en -klinieken kunnen geen vaccin meer bezorgen aan personen die zich preventief willen laten inenten. Er bestaat een mogelijkheid om het vaccin in het buitenland te bestellen, maar voor een hogere prijs en zonder terugbetaling (60 tot 90 euro/stuk).

Het is niet het eerste tekort van vaccins tegen hondsdolheid, ook in 2005 was er een tekort. In BelgiŽ bestaan nochtans twee soorten vaccins, die door twee verschillende firma's worden geproduceerd, en dat ďzou de risico's van een tekort sterk moeten verminderenĒ, zoals uw voorganger meedeelde in 2005. Graag vernam ik waarom geen preventieve maatregelen genomen zijn sedert het vorige tekort.

1) Wat is de omvang van het huidige tekort en hoe verklaart u dit? Wanneer zal volgens u het tekort voorbij zijn? Wat is de analyse van het DG Geneesmiddelen? Heeft het overleg gepleegd met de betrokken firma's en met het ISP-WIV (dat de verdeling van de vaccins tegen hondsdolheid voor zijn rekening neemt)?

2) Wat zijn de risico's van een tekort aan vaccins tegen hondsdolheid voor mensen en dieren? Hoe staat het met de vaccins voor dieren, die verschillend zijn van de vaccins voor mensen?

3) Wat gebeurt er met personen die getroffen zijn door hondsdolheid en een vaccinatie na blootstelling nodig hebben?