Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10675

van Lies Jans (N-VA) d.d. 18 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de elektronische sigaret

tabaksindustrie
tabak
nicotineverslaving
vervangingsproduct
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

18/12/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4346

Vraag nr. 5-10675 d.d. 18 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enige tijd geleden stelde ik aan mevrouw de minister een vraag i.v.m. de zogenaamde kindersigaret. De potentiele schadelijke gevolgen ervan moesten volgens de minister zeker onderzocht worden, er werd daarom bij hoogdringendheid een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad.

Ook de elektronische sigaret (nicotine bevattende toestel) blijkt, volgens nieuw onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu, net als een gewone sigaret bijzonder schadelijk te zijn voor de gezondheid. En bovendien even verslavend als de gewone variant.

In ons land is het beleid rond elektronische sigaretten al jaren strenger dan in onze buurlanden. Net als traditionele sigaretten mogen ze niet op café en andere openbare plaatsen gebruikt worden. Daarnaast worden de toestellen die geen tabak maar wel nicotine bevatten, beschouwd als geneesmiddelen. D.w.z. dat ze in apotheken verkocht moeten worden. Bijgevolg worden de capsules nu voor een groot deel illegaal via internet verkocht.

In een nieuwe richtlijn van het Europees Parlement zal de e-sigaret naar alle waarschijnlijkheid als een gewoon tabaksproduct worden beschouwd, waardoor de verkoopregels in ons land zullen versoepelen.

Graag had ik volgende vragen aan de minister gesteld:

1) Is er al een advies van de Hoge Gezondheidsraad wat de e-sigaret betreft?

2) Gaat de minister rekening houden met de bevindingen van de Nederlandse collega's? Zo ja, op welke manier?

3) Wat is de lange termijnvisie op de reglementering van de e-sigaret (zowel met, als zonder nicotine), anticiperend op de nieuwe Europese regelgeving?