Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11273

van Vanessa Matz (cdH) d.d. 26 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

de consulaire bijstand aan personen met een dubbele nationaliteit

dubbele nationaliteit
consulaat
Marokko
foltering
wrede en onterende behandeling
Belgen in het buitenland

Chronologie

26/3/2014 Verzending vraag
30/4/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4791

Vraag nr. 5-11273 d.d. 26 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in kort geding beslist dat BelgiŽ consulaire bijstand moet verlenen aan een Belgische Marokkaan die in Marokko gevangen zit en gefolterd werd.

Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd in beroep te gaan, gelet op een bestaande praktijk in het internationale recht om geen bijstand te verlenen aan een onderdaan die de dubbele nationaliteit bezit en die zich in een ander land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit.

Ik heb de volgende vragen:

1) Behoort die uitspraak tot de gezaghebbende rechtspraak?

a) Voor alles in verband met de dubbele nationaliteit?

b) Enkel in het geval van foltering? Wie kan in dat geval bepalen of er foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen hebben plaatsgevonden?

2) Wat is de situatie van een Belg die een andere nationaliteit bezit waarvan hij geen afstand kan doen?

3) Hoeveel binationale Belgen zitten momenteel gevangen in het buitenland in een land waarvan ze de nationaliteit bezitten?

4) Hoeveel aanvragen tot consulaire bijstand ontvangt BelgiŽ jaarlijks?

Hoeveel zijn er afkomstig van personen met een dubbele nationaliteit (waaronder de nationaliteit van het land waarin ze opgesloten zitten)

5) Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor het werk van de consulaire posten?

Antwoord ontvangen op 30 april 2014 :

1) Mijn departement heeft beroep aangetekend tegen de Ordonnantie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Ik kan momenteel dus niet antwoorden op die vraag.

2) Hij zal steeds worden beschouwd als staatsburger van het land waarvan hij de nationaliteit heeft als hij zich op het grondgebied van dat land bevindt.

3) Mijn diensten worden niet automatisch op de hoogte gebracht van het in hechtenis nemen van Belgen in het buitenland. Bovendien is de dubbele nationaliteit niet altijd duidelijk op het eerste zicht en moet geval per geval worden onderzocht. Mijn diensten hebben dus geen statistieken over gedetineerden met dubbele nationaliteit.

4) Voor zover mijn diensten weten, zijn er 450 Belgische gedetineerden in het buitenland. Er zijn geen statistieken over consulaire bezoeken, maar dit gebeurt in principe alleen buiten de Europese Unie, behalve bij uitzonderlijke gevallen. Personen met de dubbele nationaliteit vragen meestal geen bijstand in het land van hun tweede nationaliteit, aangezien ze vaak in dat land familie hebben die hen kan komen bezoeken. De website van mijn departement vermeldt overigens het feit dat in dat geval geen consulaire bijstand wordt verleend.

5) zie 1.