Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10719

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 6 januari 2014

aan de minister van Justitie

het terugstuurverdrag tussen BelgiŽ en Marokko

Marokko
bilaterale overeenkomst
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

6/1/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4235Ook gesteld aan :

Vraag nr. 5-10719 d.d. 6 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met deze vraag wens ik nogmaals terug te komen op het Terugstuurverdrag tussen BelgiŽ en Marokko. De voorganger van de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, verklaarde in 2010 dat 51 dossiers op dat ogenblik in verwerking waren bij de bevoegde dienst van de FOD Justitie en dat het merendeel ervan reeds ondertekend was. Een aantal dossiers was ook al doorgestuurd naar de Marokkaanse overheid in Rabat. De minister verklaarde te wachten op de beslissing van Marokko voor elk individueel dossier. Hij zei eveneens dat 190 dossiers van de op dat ogenblik 1132 gevangenen met Marokkaanse identiteit in aanmerking kwamen om in het kader van het Terugstuurverdrag naar Marokko te worden overgeplaatst.

De minister werd deze legislatuur hierover al door verschillende leden van de Kamer en door mij meermaals ondervraagd. Na het overleg begin april met haar Marokkaanse collega van Justitie stelde de minister dat een eerste groep van dertien dossiers werd doorgegeven aan de Marokkaanse autoriteiten, waarvan drie werden ingetrokken. Het eerste omdat de betrokkene zijn straf had uitgezeten en werd uitgewezen en de twee andere omdat de gevangenen in beroep gingen tegen hun uitwijzing. Het lijkt me merkwaardig dat een gevangene die wordt uitgewezen, nog in beroep kan gaan. Ik ken de wet niet zo goed, maar volgens mij is de beroepsprocedure gebonden aan termijnen en voorwaarden.

De dienst Internationale Samenwerking in Strafzaken van de FOD Justitie heeft samen met de DVZ de 51 dossiers nagekeken en er dertien geselecteerd die in uitvoering van het Terugstuurverdrag konden worden overgezonden. In Marokko werden die dossiers nog eens gecontroleerd, zodat uiteindelijk amper zes gevangenen in aanmerking kwamen om te worden teruggestuurd. Volgens de minister twijfelden de Marokkaanse overheden aan de nationaliteit van zeven van de dertien gevangenen.

In al de overgezonden dossiers was al een veroordeling uitgesproken, met kracht van gewijsde. Daarna heeft de dienst Internationale Samenwerking in Strafzaken de dossiers grondig gecontroleerd. En dan twijfelen de Marokkaanse overheden aan de nationaliteit van zeven gevangenen. Het Terugstuurverdrag en het protocol zijn voor beide landen identiek. De interpretatie zou dus identiek moeten zijn, ongeacht of ze in BelgiŽ dan wel in Marokko gebeurt. Ik twijfel er dus aan of Marokko echt wel de intentie heeft om het Terugstuurverdrag uit te voeren.

Indien het verdrag correct wordt toegepast, dan kan de overbevolking in onze gevangenissen worden aangepakt, vooral als naast Marokko ook met andere landen een gelijkaardig terugstuurverdrag zou worden gesloten, zoals de minister in een vorige commissievergadering aankondigde.

Ik hoop dan ook dat de minister de Marokkaanse overheden duidelijk maakt dat ze de dossiers op dezelfde wijze moeten beoordelen als onze diensten, zodat het Terugstuurverdrag echt efficiŽnt is.

Eind april verklaarde de minister in commissie tevens dat Marokko tijdens het bezoek definitieve instemming gegeven had voor de overbrenging van zes veroordeelde Marokkaanse gevangenen Zij deelde ook mee dat een tweede reeks van dossiers aan de Marokkaanse autoriteiten werd toegezonden. Uiteindelijk zouden echter maar vijf Marokkaanse gevangenen werkelijk zijn overgebracht, verklaarde de minister in de pers.

Mijn vragen aan de minister zijn :

1) Waarom verleenden de Marokkaanse autoriteiten enkel instemming met de overbrenging van zes veroordeelde gevangenen en waarom werden er uiteindelijk maar vijf overgebracht?

2) Kan de minister meedelen hoe het onderzoek van dossiers door de bevoegde diensten, de besluitvorming in ons land en in Marokko, de overdracht van de dossiers aan de Marokkaanse autoriteiten en de definitieve beslissing verloopt?

3) Wat is hic et nunc het resultaat van de tweede reeks dossiers die aan de Marokkaanse autoriteiten werd toegezonden? Wanneer kan een volgende overbrenging van veroordeelde gevangenen op basis van het Terugstuurverdrag worden verwacht?