Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11314

van Mieke Vogels (Groen) d.d. 2 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

de leeftijdslimiet van bijzitters en leden van stembureaus

stembureau
telling van de stemmen

Chronologie

2/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4885

Vraag nr. 5-11314 d.d. 2 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende Vlaamse gemeenten hanteren een leeftijdslimiet bij het aanduiden van bijzitters en leden van telbureaus. Zo kunnen mensen van 55 jaar oud of ouder niet meer worden opgeroepen. In sommige gemeenten ligt die grens zelfs op 50 jaar. Deze leeftijdslimiet geldt voor iedereen, ook voor mensen die zich vrijwillig kandidaat stellen.

Het invoeren van deze leeftijdslimiet roept vragen op aangezien er geen enkele medische reden is waarom 50-55-plussers niet in staat zouden zijn om het werk van bijzitter/lid naar behoren te vervullen. In die zin is deze regelgeving een vorm van discriminatie op leeftijd. Als er toch aantoonbare medische redenen zouden bestaan, dan volstaat trouwens een eenvoudig doktersattest om dat te wettigen.

Tegelijkertijd is het hanteren van een leeftijdslimiet van 50-55 jaar ook oneerlijk naar andere groepen toe. Door de groep boven de 50-55 jaar uit te sluiten komt er immers meer druk te liggen op de jongere generaties, die vaak nog een kinderlast hebben. Denk bijvoorbeeld aan de almaar groeiende groep alleenstaande, vaak gescheiden, ouders met jonge kinderen. Van deze mensen vragen we dat ze die ene zondag hun kinderen bij zich hebben, opofferen om bijzitter of lid te zijn van een telbureau. Dit terwijl er wellicht 50-55-plussers zijn die deze taak met plezier op zich nemen, maar hiervoor worden uitgesloten.

Kan de minister mij antwoorden op volgende vragen?

1) Steunt de minister het invoeren van een leeftijdslimiet van 50-55-plus bij de selectie van bijzitters en leden van de telbureaus? Vanuit welke argumentatie?

2) Kan de minister een omzendbrief sturen naar de gemeentes om deze problematiek aan te kaarten en de leeftijdslimiet voor bijzitters/leden van stembureaus gelijk te schakelen met de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar?