Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10353

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique

Mozambique
ontwikkelingshulp
steun aan de landbouw

Chronologie

12/11/2013Verzending vraag
28/11/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4142

Vraag nr. 5-10353 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mozambique is sinds 2001 partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ook de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking steunt Mozambique.

Eind 2012 werd het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) voor de periode 2013-2017 ondertekend. De uitvoering van het vorige ISP 2008-2012 is niet geheel perfect verlopen wat deels resulteerde in een kleiner budget.

Er is gekozen om niet meer in te zetten op gezondheidszorg omdat de Vlaamse regering zich hierop concentreert en de federale en Vlaamse ontwikkelingssamenwerking zodoende complementair zijn.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma is gericht op de steun aan de landbouwsector en de rurale energiesector.

Of de steun in de landbouwsector via sectorale begrotingssteun zou worden verleend was bij de ondertekening van het ISP nog niet beslist. Aan een aantal voorwaarden moest worden voldaan:

een goed uitgewerkt operationeel sectoraal ontwikkelingsactieplan voor de landbouwsector;

de aanwezigheid van meerdere donoren die budgethulp verlenen in deze sector;

het bestaan van goed functionerende beheers- en controlemechanismen voor de openbare financiŽn.

Graag had ik volgende vragen aan de minister gesteld:

1) Is reeds beslist hoe BelgiŽ de landbouwsector in Mozambique zal ondersteunen?

2) Wordt aan alle voorwaarden voldaan om de landbouwsector via sectorale begrotingssteun bij te staan?

Zo niet, zal Mozambique vooralsnog aan de gestelde voorwaarden trachten te voldoen?

3) Worden niet afgeronde projecten van het vorige ISP nog opgevolgd?

Zo ja, welke projecten?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

De steun aan de landbouwsector in Mozambique zal zich toespitsen op de sub-sector veeteelt; de projecten om dit te realiseren zijn in voorbereiding (identificatiefase).

Er werd beslist om geen sectorale budgethulp te geven aan Mozambique omdat de voorwaarden voor de toekenning hiervan niet vervuld zijn en ook niet op korte termijn vervuld kunnen worden.

Niet afgeronde projecten van het vorige ISP worden uiteraard nog opgevolgd. De uitvoering van projecten loopt altijd door tot hun beëindiging, zoals voorzien in de bijzondere overeenkomsten en onafhankelijk van het feit dat ze tot een vorige ISP behoren. Het betreft de volgende projecten:

Sector Rurale Ontwikkeling:

Sector Gezondheid:

Sector infrastructuur: