Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11247

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 14 maart 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

het betalend parkeren op stationsparkings

parkeerterrein
spoorwegstation

Chronologie

14/3/2014 Verzending vraag
27/3/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4729

Vraag nr. 5-11247 d.d. 14 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS-Holding heeft als missie om in België de belangrijkste speler te zijn op het gebied van mobiliteit en positioneert de intermodaliteit in haar stations zodanig dat de mobiliteit van de treinreizigers wordt geoptimaliseerd. De toegankelijkheid van de stations en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen zijn één van haar belangrijkste prioriteiten.

De NMBS-Holding investeert daarom in toegankelijkheid, uitbreiding en vernieuwing van de stationsparkings voor auto's, motorrijwielen en fietsen. De strategie van de NMBS-Holding stoelt hierbij op vier fundamentele criteria:

a) gewaarborgde beschikbaarheid van plaatsen voor de regelmatige treinreizigers;

b) gedifferentieerde tarifering volgens de stations- en gebruikerstypes en volgens de lokale markt;

c) de ontvangsten dekken de exploitatiekosten;

d) het gebruik van het openbaar vervoer tussen huis en station mag niet ontmoedigd worden.

De NMBS-holding heeft de exploitatie van de parkings - van de stations in haar beheer - toevertrouwd aan haar dochteronderneming B-Parking.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1) Wat is de impact van het betalend parkeren op het gebruik van de parkings door de treinreizigers?

2) Hoeveel stationsparkings zijn er deze legislatuur betalend geworden in Oost-Vlaanderen?

a) Graag ook een overzicht van deze stations.

b) Om welke redenen werden deze parkings betalend?

3) Welke stationsparkings zullen vanaf 2014 of later betalend worden in Oost-Vlaanderen?

a) Graag een overzicht.

b) Om welke redenen worden deze parkings betalend?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) informeert mij dat de stations waar de voorbije jaren de “stationparkings” betalend zijn gemaakt voor treinreizigers in Oost-Vlaanderen die van Aalst, Gent-Dampoort en Sint-Niklaas zijn. Voor 2014 zijn er geen projecten lopende om in Oost-Vlaanderen de parkings betalend te maken.

De keuze voor de omschakeling ligt vervat in de strategie van de NMBS.

Volgens de NMBS, heeft het vroegere beleid om kosteloos te parkeren zijn beperkingen aangetoond. Het blijkt immers dat waar gratis parkeren werd ingevoerd, waar het vroeger betalend was, een deel van de pendelaars die op een andere wijze dan met de auto dus te voet, met de fiets, ofwel met de bus naar het station kwamen dit vervoermiddel hebben opgegeven en in plaats daarvan terug de auto nemen. Die maatregel heeft tot een aanzienlijke toename van de vraag naar parkeerplaatsen geleid, zonder dat dit evenwel een beduidende toename van het aantal nieuwe reizigers met zich te brengen.

Het is dus absoluut noodzakelijk dat er een parkingstrategie wordt ingevoerd voor de stations die de verzadigingsproblemen hebben op het gebied van parkeren.

Het tariefbeleid van de parkings weerspiegelt de geest van het beheerscontract rekening houdend met het type van gebruiker. De geabonneerde pendelaar moet gemiddeld ongeveer 1,5 euro per dag betalen, een tarief ver onder de marktprijs, om een gegarandeerde parkeerplaats te hebben. In de eerste plaats is het doel van de parkeervergoeding de operationele kosten te dekken.