Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daems Rik" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"I love you"-virus - Kosten - Anti-virusprogramma's (2-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 973-975 2-21 p. 973-975 (PDF)
Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming (2-849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1212 2-26 p. 1212 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1301-1302 2-27 p. 1301-1302 (PDF)
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-358
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-359
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-360
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-361
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-768
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŽ - Toetreding van LibiŽ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŽ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Inwerkingtreding - Ondernemingen en overheden - Aanduiding van functionarissen gegevensbescherming - Vereisten - Opleiding (6-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1626
Ambtenaren - Vroegtijdig pensioen wegens ziekte - Cijfers - Kostprijs (7-280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-280
Ambtenaren - Vroegtijdig pensioen wegens ziekte - Cijfers - Kostprijs (7-281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-281
Antisemitisme - Haatmisdrijven - Cijfers - Registratiemethode - Veroordelingen - Aantal - Maatregelen (7-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1173
Apple AirTag - Privacy - Probleem van tracking - Risico's - Veiligheidsproblemen - Gevallen van stalking - Klachten - Cijfers en tendensen - Aanpak - Europese regulering (7-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1593
Apple AirTag - Privacy - Probleem van tracking - Risico's - Veiligheidsproblemen - Gevallen van stalking - Klachten - Cijfers en tendensen - Aanpak - Europese regulering (7-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1594
Apple AirTag - Privacy - Probleem van tracking - Risico's - Veiligheidsproblemen - Gevallen van stalking - Klachten - Cijfers en tendensen - Aanpak - Europese regulering (7-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1595
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1692
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1693
Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ (6-2031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-2031
Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ (6-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2066
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2496-2497 2-47 p. 2496-2497 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
  Bul. 2-47
p. 2497 2-47 p. 2497 (PDF)
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering (6-696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-696
Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering (2-1726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2966-2967 2-54 p. 2966-2967 (PDF)
Belgacom - Internetaansluitingen in de scholen - Operatie "I-Line" (2-569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 732-733 2-16 p. 732-733 (PDF)
Belgacom - Internettarieven (2-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 379-380 2-9 p. 379-380 (PDF)
Belgacom - Taalgebruik (Gebruik van het engels) (2-657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 801 2-18 p. 801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 883 2-19 p. 883 (PDF)
Belgacom - Teleboetieks - Telefoonnummers beschouwd als privť (2-922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273-1274 2-27 p. 1273-1274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1541 2-31 p. 1541 (PDF)
Belgacom - Tweetaligheid (2-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1695 2-35 p. 1695 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1790-1791 2-36 p. 1790-1791 (PDF)
Belnet - Internet2 - GigaPort (Communicatie-infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek - Betrokkenheid van Belnet bij de uitbouw van Internet2 - GigaPortinitiatief in Nederland) (2-738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1016-1017 2-22 p. 1016-1017 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1192-1194 2-25 p. 1192-1194 (PDF)
Berlaymont - Renovatie - Huur van vervangende gebouwen door de Belgische Staat ten gunste van de Europese Commissie - Aard van de contracten (Gebouwen op het Beaulieu-terrein in Oudergem) (2-1437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2026 2-40 p. 2026 (PDF)
Beroepskaart - Vreemdelingen - Vrijstellingen (2-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2989 2-55 p. 2989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3202-3203 2-58 p. 3202-3203 (PDF)
Bescherming van telecommunicatiegegevens - Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven - Strafbare feiten (Interpretatie artikel 109 ter D van de wet) (2-1095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1470-1471 2-30 p. 1470-1471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1541-1543 2-31 p. 1541-1543 (PDF)
Bij de bespreking van het ontwerp van bijzondere wet nr. 7-203 werd een discussie gevoerd over de rol van de Senaat      
  7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1699
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1700
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1701
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2061
Blockchaintechnologie - Fintech - Toepassing - Initial Coin Offerings (ICO's) - Frans voorbeeld - Stand van zaken in BelgiŽ (6-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2263
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1599
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1600
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1601
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1602
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1603
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1604
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1605
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1606
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1607
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1608
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1609
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1610
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1611
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1612
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1613
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1614
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1615
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1616
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-2056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2056
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-2057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2057
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-2058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2058
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2059
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-2060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2060
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2284
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2285
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2286
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2287
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2288
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2289
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2290
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-2291
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-2292
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2293
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2294
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 6-2295
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2296
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1595
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1596
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1597
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1598
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2055
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-1980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1980
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-1981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1981
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-2064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2064
Bouw van de vierde toren van het World Trade Center en toekomst van het rijksadministratief centrum te Brussel (2-67)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 89-90 2-2 p. 89-90 (PDF)
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies (6-2361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2361
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies (6-2362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2362
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies (7-3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-3
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies (7-4)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 7-4
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies (7-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-821
Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort (2-1205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1649 2-34 p. 1649 (PDF)
Brusselse Museumplein - Appartementen van Karel van Lotharingen - Renovatiewerken (2-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2514 2-48 p. 2514 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2818 2-52 p. 2818 (PDF)
Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen (7-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1600
Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen (7-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1601
Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen (7-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1602
Coronacrisis - Corona-apps - Track and trace technologie - Privacy - Bescherming - Vrijwillig karakter (Covid-19) (7-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-482
Coronacrisis - Corona-apps - Track and trace technologie - Privacy - Bescherming - Vrijwillig karakter (Covid-19) (7-483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-483
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-471
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-472
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-473
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-794
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-845
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-846
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-651
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 7-652
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-777
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-799
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-430
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-431
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-432
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-791
Coronacrisis - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personen met een beperking - Assistentie - Het niet leveren van de dienstverlening - Periode van 21†maart tot 4†mei†2020 - Reden - Maatregelen (Covid-19) (7-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-650
Coronacrisis - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personen met een beperking - Assistentie - Het niet leveren van de dienstverlening - Periode van 21†maart tot 4†mei†2020 - Reden - Maatregelen (Covid-19) (7-708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-708
Coronacrisis - Track and trace technologie - Corona-apps - Privacy - Verdrag 108+ van de Raad van Europa - Vereisten (Covid-19) (7-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-611
Coronacrisis - Track and trace technologie - Corona-apps - Privacy - Verdrag 108+ van de Raad van Europa - Vereisten (Covid-19) (7-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-612
Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19) (7-415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-415
Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19) (7-416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-416
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1433
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1434
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1435
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-467
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-468
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-469
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-747
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-517
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-518
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-519
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-427
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-428
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-429
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-790
Cryptografie - Quantumcomputers - Privacy - Spionage - Cijfers en tendensen (7-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1391
Cryptografie - Quantumcomputers - Privacy - Spionage - Cijfers en tendensen (7-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1392
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-1960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1960
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-1961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1961
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-1962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1962
De BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk (Milieuvriendelijke activiteiten - Ecofiscaliteit) (2-195)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 19-20 2-62 p. 19-20 (PDF)
De Belgische Investeringsmaatschappij voor de ontwikkelingslanden en de belastingparadijzen (5-10352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10352
De Brugse visserijrechten in Britse kustwateren (Privilegie verleend door de Engelse koning Charles II) (2-67)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-18
p. 17-18 2-18 p. 17-18 (PDF)
De Financietoren (Brussel - Verkoop aan een Nederlandse bouwmaatschappij - Huurcontract - Jaarlijkse kosten van de lease back - Asbestverwijdering - Huisvesting belastingambtenaren) (2-812)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-172
p. 27-28 2-172 p. 27-28 (PDF)
De Financietoren (Sale and leaseback - Asbestverwijdering - Verhuizing van de ambtenaren - Duur van de werken - FinanciŽle aspecten - Bestemming van de Toren na het afronden van de werken) (2-1012)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 15-17 2-211 p. 15-17 (PDF)
De Nationale Delcrederedienst (Werking - Benoeming van de directeur-generaal en van de raad van bestuur) (2-588)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 41-43 2-159 p. 41-43 (PDF)
De Post - Bedeling van politieke informatiebladen (Zelfklever "geen reclame aub" - Verschil tussen reclame en informatie) (2-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2720-2721 2-51 p. 2720-2721 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2819-2820 2-52 p. 2819-2820 (PDF)
De Post - Early Post-systeem - Gratis voor politieke mandatarissen (Postbezorging vůůr 9 uur 's ochtends) (2-1627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2339 2-45 p. 2339 (PDF)
De Post - Liberalisering - Standpunt van BelgiŽ (2-1135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1441-1443 2-29 p. 1441-1443 (PDF)
De Post - Modernisering (2-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1813 2-37 p. 1813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1909-1910 2-38 p. 1909-1910 (PDF)
De Post - Personeelsbeleid - Aanpak fraudegeval (2-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 687-688 2-15 p. 687-688 (PDF)
De Post - Raad van bestuur - Regionale managers - Taalpariteit (2-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2185-2186 2-43 p. 2185-2186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2284 2-44 p. 2284 (PDF)
De Post - Sluitingsuren - Loket Brussel X in het Zuidstation (2-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2186 2-43 p. 2186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2285 2-44 p. 2285 (PDF)
De Post - Stortingen - Overdreven facturering (2-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1789 2-36 p. 1789 (PDF)
De Post - Taalkaders (2-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2922 2-54 p. 2922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3551-3552 2-63 p. 3551-3552 (PDF)
De Post - Tarieven - Aansprakelijkheid (Tarieven voor versturing van fax - Aansprakelijkheid bij verlies of beschadiging van post) (2-426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 485 2-11 p. 485 (PDF)
De Post - Tijdschrift Texto (Publicatie naar het personeel toe - Kostprijs) (2-2412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3467-3468 2-62 p. 3467-3468 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3552-3553 2-63 p. 3552-3553 (PDF)
De Post in crisis (Slechte kwaliteit van de dienstverlening - Politieke benoemingen - Onderbemanning en demotivatie bij de postbodes - Aansprakelijkheid en schadeclaims - Ombudsdienst - Beheerscontract - Liberalisering) (2-17)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-11
p. 38-46 2-11 p. 38-46 (PDF)
De Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-374)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De Regie der Gebouwen (Renovatie van de kantoorgebouwen van de federale overheid en het cultuurhistorisch patrimonium) (2-281)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-83
p. 37-39 2-83 p. 37-39 (PDF)
De Tobintaks (Gevolgen voor de banken, de clearinghuizen en de werkgelegenheid) (5-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-98
p. 32-34 5-98 p. 32-34 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie betreffende het totale opsplitsen van het aansluitnet [Eindstuk dat de huizen verbindt met het telefoonnet] (Informatienetwerk : nieuwe operatoren - Belgacom - Internet) (2-235)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-42
p. 14-15 2-42 p. 14-15 (PDF)
De aangekondigde daling van de communicatiekost voor het internetverkeer (2-291)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 22-23 2-54 p. 22-23 (PDF)
De aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven (2-19)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 21-23 2-9 p. 21-23 (PDF)
De aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten (Wetsvoorstel 5-1503 - Voorbereidend werk door het Federaal Planbureau) (5-1181)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 24-25 5-128 p. 24-25 (PDF)
De aanwijzing van een regeringscommissaris (voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid) (2-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 10-11 2-87 p. 10-11 (PDF)
De activering van werklozen (en de schorsing van werklozen die werkaanbiedingen weigeren) (5-1126)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-118
p. 12-15 5-118 p. 12-15 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (Nog niet teruggezonden formulieren) (2-878)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-182
p. 28-30 2-182 p. 28-30 (PDF)
De bedeling van de formulieren door De Post voor de volksraadpleging in de faciliteitengemeenten (Raadpleging over de modernisering van de openbare besturen) (Copernicus-plan) (2-271)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-47
p. 38-40 2-47 p. 38-40 (PDF)
De bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post (2-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 28-30 2-47 p. 28-30 (PDF)
De benoeming van de toekomstige topmanagers (Copernicus-plan - Objectieve criteria voor gedepolitiseerde benoemingen - Particulier geval) (2-851)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 17-19 2-178 p. 17-19 (PDF)
De bepaling van de pachtprijzen voor landbouwgronden en hoevegebouwen (Samenstelling en werking van de pachtprijzencommissies - Rendabiliteit van de landbouwbedrijven - Fiscale druk voor de grondeigenaar) (2-565)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 76-80 2-148 p. 76-80 (PDF)
De beperkte opbrengst van de recente uitgifte van staatsbons (Roerende voorheffing - Spreiding van de overheidsschuld) (5-738)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-82
p. 17-19 5-82 p. 17-19 (PDF)
De bescherming van de consument die koopt via internet (2-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-243
p. 27-30 2-243 p. 27-30 (PDF)
De bestemming van het domein van Argenteuil (Woonplaats van Koning Leopold III en van zijn tweede echtgenote, Lilian van Retie) (2-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 45-47 2-249 p. 45-47 (PDF)
De betrekkingen tussen Swissair en Sabena in het kader van het gerechtelijk akkoord (Aanwezigheid bestuurders van Swissair in de raad van bestuur van Sabena - FinanciŽle verplichtingen van Sabena tegenover Swissair of haar filialen - Uitvoering sociaal plan) (2-716)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 13-14 2-148 p. 13-14 (PDF)
De btw-ontvangsten van de horecasector in 2010 (5-21)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-11
p. 18-20 5-11 p. 18-20 (PDF)
De controle van passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen door de Amerikaanse autoriteiten (Checken van privť-gegevens, zoals kredietkaartgegevens, vanaf de boeking van een vlucht naar de Verenigde Staten : grenscontroles versus samenwerking met inlichtingendiensten) (2-1275)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 21-23 2-275 p. 21-23 (PDF)
De corporate governance in de overheidsbedrijven (Wedde en aandelenparticipatie van bestuurders en directieleden van overheidsbedrijven : De Post, NMBS, Belgacom, BIAC) (2-751)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-159
p. 19-22 2-159 p. 19-22 (PDF)
De dalende olieprijs en de hoge brandstofprijzen aan de pomp (Mededinging - Nederlandse studie - Prijsafspraken) (2-802)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 25-27 2-168 p. 25-27 (PDF)
De daling van de tarieven voor de vaste telefonie (Afschaffen van het interzonaal tarief - Prijsverlaging van oproepen naar mobiele netwerken en een aantal prijsverlagingen voor internationale oproepen) (2-342)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-70
p. 17-19 2-70 p. 17-19 (PDF)
De de-factosamenwerking van FIT en AWEX (CoŲrdinatie tussen de verschillende beleidsniveaus die de export bevorderen - FIT : Flanders Investment & Trade - AWEX : Agence wallonne ŗ l'exportation) (5-651)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 5-8 5-73 COM p. 5-8 (PDF)
De dienstverlening van De Post (Brief "Early Post" : garantie postbestelling vůůr 9 uur mits betaling - Misbruik monopoliepositie) (2-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 12-13 2-148 p. 12-13 (PDF)
De dure informatiediensten in de telecommunicatiesector (Tarifering van de lijnen 0900, 0902 en 0903) (2-554)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 16-17 2-105 p. 16-17 (PDF)
De duurzame landbouw in de fruitteelt (Aandacht voor milieu en voedselkwaliteit) (2-68)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-18
p. 18-20 2-18 p. 18-20 (PDF)
De eerste conclusies na het gebruik van de procedure van de onmiddellijke verschijning tijdens Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap - Aanhouding hooligans) (2-312)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 21-23 2-61 p. 21-23 (PDF)
De elektriciteitsmaatschappijen in Peru (Omstandigheden van de aankoop door de Belgische vennootschap Tractebel - Opschorting door de Peruaanse regering - Aanwijzingen voor corruptie - Gerechtelijke samenwerking van BelgiŽ) (2-1027)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 10-12 2-212 p. 10-12 (PDF)
De erkenning van gemeenten als toeristische gemeenten (Criteria voor de erkenning als toeristische gemeente - Artikel 14 van de arbeidswet van 16 maart 1971 - Artikel 14 van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht - Artikel 5 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening - Eventuele wijzigingen - Weigering tot erkenning van Maasmechelen als toeristische gemeente - Noodzaak van sluitingstijden en rustdagen) (2-1014)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 18-19 2-211 p. 18-19 (PDF)
De ernstige ontsporingen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (2-921)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-253
p. 90-96 2-253 p. 90-96 (PDF)
De evaluatie van de concentratielanden (Evolutie van het concept concentratieland naar concentratieregio's en concentratiesectoren) (5-653)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 10-11 5-89 COM p. 10-11 (PDF)
De eventuele omschakeling van het postvervoer via het spoor naar wegverkeer (Mobiliteit verenigbaar met een duurzame ontwikkeling) (2-608)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-166
p. 12-13 2-166 p. 12-13 (PDF)
De evolutie van buitenlandse investeringen in ons land (Impact van de notionele interestaftrek en van de ruling) (5-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 12-16 5-28 COM p. 12-16 (PDF)
De evolutie van het 3G- en het 4G-netwerk in BelgiŽ (Verkoop van licenties voor mobiele telefonie en mobiel internet) (5-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-48 COM
p. 10-12 5-48 COM p. 10-12 (PDF)
De exacte draagwijdte van het schrijven aan de gemeenten betreffende de toegankelijkheid van terrassen van horeca-uitbaters voor rokers (5-374)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-44
p. 5-7 5-44 p. 5-7 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel (Dotatie van de Nationale Loterij aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (2-123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-26
p. 21-22 2-26 p. 21-22 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel (Dotatie van de Nationale Loterij aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 19-20 2-25 p. 19-20 (PDF)
De financiŽle benadeling van zelfstandigen voor wat betreft het vervroegd pensioen (Pensioenverlies van 5% per jaar vervroeging - Discriminatie t.a.v. loontrekkers) (2-663)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 76-78 2-175 p. 76-78 (PDF)
De fiscale chaos bij aandelentransacties (Belasting op de meerwaarde en op speculatieve winsten van aandelen bij verkoop door een privťpersoon : willekeur van de belastingadministratie - Artikel 90 WIB 1992) (5-179)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-25
p. 21-22 5-25 p. 21-22 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Verslag van de heren Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine (K) en Dirk Van der Maelen (K) en mevrouw Vanessa Matz (S)
5-2272/1
p. 1-170 5-2272/1 p. 1-170 (PDF)
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De gevolgen van de verkoop van de Financietoren (Verkoop van gebouwen om ze nadien op lange termijn te huren - Verkoopprijs, huurprijs en onderhoudskosten - Asbestverwijdering - Beleid van de Regie der Gebouwen) (2-741)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-190
p. 43-46 2-190 p. 43-46 (PDF)
De gevolgen van het geweld in televisieprogramma's (Gedrag van jeugdige kijkers - Samenwerking met de Gemeenschappen, de Gewesten en de gemeenten) (2-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlanse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-206
p. 15-18 2-206 p. 15-18 (PDF)
De gevolgen voor de Belgische spaarder van de Europese aanpak van de Cyprus crisis (Fiscale heffing op de spaardeposito's - Garantie op bankdeposito's) (5-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-96
p. 40-42 5-96 p. 40-42 (PDF)
De heer Philippe Henry protesteert tegen het feit dat een lid van de Commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven betrokken is bij de kwestie over de cumul van een lokaal mandaat en een mandaat van deelstaatsenator      
  6-1
p. 5 6-1 p. 5 (PDF)
De hervormingen met betrekking tot de brandweer (Geldelijke anciŽnniteit - Arbeidstijd - Risicoanalyse en preventie - Eventuele regionalisering) (2-1157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 11-13 2-249 p. 11-13 (PDF)
De hogeschool die de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zou opstarten (5-6255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6255
De houding van de Bush-administratie tegenover het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling (Houding tegenover gezinsplanning en abortus) (2-915)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 48-51 2-249 p. 48-51 (PDF)
De impact van de verlaging van de Spaanse rating (5-606)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-63
p. 12-16 5-63 p. 12-16 (PDF)
De innovatie in de Belgische economie en de concurrentiepositie van onze ondernemingen (Implementatie van de Europese Raad van Lissabon - Competitiviteit van de Belgische economie - Innovatie door KMO's en openbare investeringen in onderzoek en ontwikkeling - Hoge Raad voor de Innovatie) (2-682)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 41-49 2-180 p. 41-49 (PDF)
De invoering van de nieuwe kassa's in de horecasector (Uitstel - Flankerende maatregelen) (5-933)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-97
p. 22-25 5-97 p. 22-25 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de euthanasie (Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie [Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002] - Uitvoeringsmaatregelen) (2-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 12-13 2-212 p. 12-13 (PDF)
De inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Black list) (2-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-40
p. 7-9 2-40 p. 7-9 (PDF)
De levering van anesthesiegassen aan privťklinieken (door ziekenhuisapotheken of officina-apotheken - Gassen en andere medische producten - Onderscheid tussen privťklinieken en andere klinieken) (5-483)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-55
p. 28-29 5-55 p. 28-29 (PDF)
De liberalisering van de Belgische domeinnamen op het internet (2-428)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 13-16 2-87 p. 13-16 (PDF)
De liberalisering van de telecommunicatiesector (Nummeroverdraagbaarheid voor vaste en mobiele telefonie - Tariefdaling ; Internet) (2-195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-37
p. 23-25 2-37 p. 23-25 (PDF)
De loterijen, de weddenschappen en de kansspelen op Internet (2-392)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 28-29 2-81 p. 28-29 (PDF)
De maatregelen met betrekking tot de horeca (Uitstel van de invoering van geregistreerde kassa's - Zie ook mondelinge vraag 5-832) (5-679)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-77
p. 25-26 5-77 p. 25-26 (PDF)
De maatregelen ten voordele van de horecasector (Forfaitaire loonbelasting, geregistreerde kassa's e.a.) (5-507)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 18-20 5-57 p. 18-20 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten (2-905)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 71-72 2-247 p. 71-72 (PDF)
De manipulatie van de valutamarkt (BeÔnvloeding van wisselkoersen door banken - Impact op ons bedrijfsleven - FSMA) (5-1305)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-139
p. 36-38 5-139 p. 36-38 (PDF)
De massale seponering van processen-verbaal inzake milieuovertredingen door de Vlaamse parketten (Reactie op het Milieuhandhavingsrapport 2001 van de Vlaamse Milieu-inspectie) (2-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 23-24 2-212 p. 23-24 (PDF)
De mate waarin de Belgische overheid gebruik maakt van vluchten van SN Brussels Airlines (Naleving van de mededingingsregels) (2-1150)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 17-19 2-249 p. 17-19 (PDF)
De middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-526)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De mogelijk strafbare actie rond eurominikits van een krant, waaraan de minister actief heeft meegewerkt (Krant La DerniŤre Heure - Informatiecampagne versus persoonlijke publiciteitscampagne) (2-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 28-30 2-164 p. 28-30 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De nieuwe koopjeswet die werd aangekondigd (2-433)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 11-12 2-87 p. 11-12 (PDF)
De nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde) (2-1065)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 11-12 2-223 p. 11-12 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de terugkoop van het Berlaymont-gebouw (door de Europese Commissie - Voltooiing van de renovatie - Kostprijs) (2-1078)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 8-11 2-235 p. 8-11 (PDF)
De ongerustheid in de horecasector (Invoering van een geregistreerd kassysteem - Omkaderingsmaatregelen - Zie ook mondelinge vraag 5-679) (5-832)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-90
p. 33-35 5-90 p. 33-35 (PDF)
De ontdubbeling van het netwerk van Telenet (Duopoliesituatie - Maatregelen om de concurrentie te verhogen) (5-647)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-48 COM
p. 8-10 5-48 COM p. 8-10 (PDF)
De oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid (Standpunt van de regering) (2-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 9-10 2-212 p. 9-10 (PDF)
De opvolging van het protocol voor samenwerking in de strijd tegen de fraude door middel van BTW-carrousels (2-844)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 25-26 2-178 p. 25-26 (PDF)
De overdracht van gestructureerde kredieten naar de Belgische bankfilialen (Mogelijkheid dat BNP Paribas Fortis Belgisch spaargeld gebruikt om risicovolle buitenlandse producten tegen te boeken) (5-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-73
p. 17-19 5-73 p. 17-19 (PDF)
De plannen in verband met de eventuele invoering van een Europese postzegel (2-666)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 49-51 2-180 p. 49-51 (PDF)
De postzegels en de omschakeling naar de euro (2-747)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-159
p. 23 2-159 p. 23 (PDF)
De problematiek van de megadancings (Hinder - Sluitingstijd) (2-914)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 54-56 2-249 p. 54-56 (PDF)
De promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden (Overdracht van bevoegdheden - Vervanging van de BDBH door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, instrument ter coŲrdinatie van het gewestelijk beleid voor de exportbevordering - Opdrachten en bevoegdheden van het Agentschap - Statuut - Financiering - Informatie en documentatie - Rol van de handelsattachťs - Rechtstreeks contact met de ondernemingen) (2-434)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 44-49 2-108 p. 44-49 (PDF)
De recente uitgifte van de Belgische Staatsbon (Uitgiften van 2011 en 2012 - Wetsvoorstellen 5-876 en 5-993) (5-453)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-49
p. 17-18 5-49 p. 17-18 (PDF)
De redenen waarom de uitbreiding van de musea voor Schone Kunsten op de Kunstberg te Brussel geweigerd werd (Uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 maart 1990 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (2-1142)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-247
p. 19-21 2-247 p. 19-21 (PDF)
De regelgeving inzake virtuele banken en internetbanken (Toezicht op de niet-klassieke banken - Bescherming van de spaartegoeden, kapitaalvereisten, ... - Level Playing Field - Akkoorden Bazel III) (5-4253)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 17-20 5-260 COM p. 17-20 (PDF)
De reorganisatie van het openbaar vervoer als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving (Personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren - Overgang van een monopolie naar een systeem van gereguleerde concurrentie - Samenwerking tussen de Duitse, Franse en Belgische overheidsdiensten) (2-347)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 5-7 2-72 p. 5-7 (PDF)
De richtlijn over spaardeposito's (Voorrang van schuldeisers - Bescherming van niet-gewaarborgde deposito's door middel van een voorrecht - Bancaire hervormingen - Uitbreiding van de voorrangsregels naar het bedrijfsleven) (5-3422)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-226 COM
p. 4-5 5-226 COM p. 4-5 (PDF)
De schorsing van een dienstorder van De Post door de Raad van State (Dienstorder inzake richtlijnen betreffende niet-geadresseerde zendingen die aanzetten tot discriminatie - Verkiezingsdrukwerk) (2-1293)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 20-22 2-279 p. 20-22 (PDF)
De situatie, zin en doeltreffendheid van de Europese structuurfondsen (Bijdragen en ontvangsten van BelgiŽ - Verdeling van de bestedingen) (5-655)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 13-16 5-73 COM p. 13-16 (PDF)
De sociale bescherming van de zelfstandigen (2-589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 44-46 2-159 p. 44-46 (PDF)
De spaarboekjes (Fiscale vrijstelling voor intresten van gereglementeerde spaarboekjes - Arrest van het Grondwettelijk Hof en rechspraak van het Europees Hof - "Uitvlaggen" van Belgische banken - Uitbreiding van de vrijstelling naar andere producten, waaronder schuldinstrumenten van de Belgische overheid) (5-1334)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-141
p. 29-32 5-141 p. 29-32 (PDF)
De stand van zaken van de economische diplomatie (CoŲrdinatie tussen de verschillende beleidsniveaus die de export bevorderen - FIT : Flanders Investment & Trade - AWEX : Agence wallonne ŗ l'exportation) (5-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 5-8 5-73 COM p. 5-8 (PDF)
De strijd tegen kinderporno op internet (2-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 64-67 2-102 p. 64-67 (PDF)
De subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De tariefverhogingen van BIAC (Brussel-Nationaal Luchthaven - Veiligheidstaks - Investeringen in veiligheid - Algemeenheden) (2-913)      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 51-54 2-249 p. 51-54 (PDF)
De te hoge internet- en interconnectietarieven (2-467)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-90
p. 34-36 2-90 p. 34-36 (PDF)
De telecomkosten (Daling van de tarieven voor telefoon, televisie en internet - Mobiel internet - 4G-netwerk - Digitale kloof) (5-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-92
p. 10-12 5-92 p. 10-12 (PDF)
De telefoontarieven (o.a. GSM) (2-424)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-105
p. 62-65 2-105 p. 62-65 (PDF)
De toegang tot fiscale beroepen (Examens van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - Vrijstelling op basis van sommige diploma's - Ontwerp van koninklijk besluit) (2-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 19-21 2-249 p. 19-21 (PDF)
De toegankelijkheid van de ADSL-aansluitingen van Belgacom (Basistelecommunicatie - Technische moeilijkheden op bepaalde plaatsen van het grondgebied - Prijs van internetaansluitingen) (2-980)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 21-24 2-206 p. 21-24 (PDF)
De toegelaten activiteit voor gepensioneerden (Verhoging tot 350.000 BEF netto) (2-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 15-16 2-164 p. 15-16 (PDF)
De toekenning van een premie aan personeelsleden van het ministerie van FinanciŽn die zijn aangewezen voor een buitendienst die gelegen is op het grondgebied van een grote agglomeratie (2-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 27-29 2-193 p. 27-29 (PDF)
De toekomst van Belgacom (2-931)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 24-25 2-193 p. 24-25 (PDF)
De toekomst van de "Brussels International Airport Company" (Overheidsparticipatie - Aandeelhouderschap - Beursintroductie) (2-59)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 31-33 2-26 p. 31-33 (PDF)
De toekomst van de Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-366)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De toekomst van de telecomsector (Relatie tussen de minister en de actoren van de telecomsector - Belgacomdossier - Veiling van de UMTS-licenties) (2-350)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-74
p. 16-21 2-74 p. 16-21 (PDF)
De toekomst van het BIPT (Omvorming van het BIPT door de oprichting van een parastatale A en een nieuwe regelingscommissie - Bevoegdheidsverdeling) (2-470)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 53-55 2-114 p. 53-55 (PDF)
De toestand bij Sabena (Niet-naleving door Swissair van zijn engagementen) (2-671)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-132
p. 13-14 2-132 p. 13-14 (PDF)
De toestand en waardering van het Belgisch aandeelhouderschap in diverse banken (Overheidsparticipatie in Fortis, Dexia, Ethias, KBC en Royal Park Investment RPI tijdens de bankencrisis - BNP Paribas - Mogelijke exitstrategieŽn) (5-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 10-12 5-28 COM p. 10-12 (PDF)
De toewijzing van de contracten inzake handling op de luchthaven Zaventem (Opschorting van de aanbesteding door de rechtbank in kort geding) (5-238)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-28
p. 20-22 5-28 p. 20-22 (PDF)
De uitblijvende daling van de Internettelefoontarieven (2-96)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 18-20 2-24 p. 18-20 (PDF)
De uitbreiding van de nationale luchthaven te Zaventem (Toename van het aantal vluchten - Hinder - Gevolgen voor de volksgezondheid - Vliegen over Brussel - Minimale vluchthoogte - Alternatieve routes - Onafhankelijke luchtpolitie - Beheerscontract met de NV BIAC - Verkoop van de luchthaventerreinen aan de NV BIAC) (2-793)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-211
p. 35-42 2-211 p. 35-42 (PDF)
De uitgifte door De Post op 6 december van een postzegel met de afbeelding van Lenin (2-58)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 18-19 2-15 p. 18-19 (PDF)
De uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem (2-33)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8-9 2-11 p. 8-9 (PDF)
De veiligheid in de luchthaven van Brussel-Nationaal (Beveiliging van de waardetransporten - Audits) (2-684)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-137
p. 10-12 2-137 p. 10-12 (PDF)
De veiligheid van de Belgische stations (Brandveiligheid - Evacuatiemogelijkheden) (2-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-92
p. 16-18 2-92 p. 16-18 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-46)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 19-21 2-15 p. 19-21 (PDF)
De veiling van de UMTS-licenties (Nummeroverdraagbaarheid - Stralingsnormen - Snelheid van de roll-out - Mobile Virtual Network Operator - Deelstaten deelachtig in de opbrengsten van de veiling) (2-279)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quikenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 34-38 2-81 p. 34-38 (PDF)
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
De verhoging van het plafond van de jaarlijkse inkomsten van een zelfstandige (Maximumgrens van de jaaromzet waaronder geen btw-plicht bestaat) (5-168)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-24
p. 21-22 5-24 p. 21-22 (PDF)
De verhuis van Antwerpen X (Nieuwe postsorteercentra) (2-388)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 68-70 2-102 p. 68-70 (PDF)
De verklaringen van de ex-topman van De Post, de heer Rombouts, volgens wie de ministers elke strategische visie missen (Overzicht van de verschillende overheidsactiva - Overheidsbedrijven - Controle van het Parlement - Transparantie - Benoeming van onafhankelijke bestuurders - Depolitisering) (2-800)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 13-21 2-212 p. 13-21 (PDF)
De verkoop van overheidsgebouwen en het dreigend tekort op de begroting 2001 (o.a. de Financietoren en de Rťsidence Palace in Brussel en een terrein te Gent - Asbestverwijdering in de Financietoren) (2-797)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 31-33 2-164 p. 31-33 (PDF)
De verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams Blok-manifestatie in Antwerpen (2-86)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 20-21 2-24 p. 20-21 (PDF)
De vestigingswet (Handelsvestigingen - Beroepskaart voor niet EU-onderdanen) (2-1194)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-260
p. 28-29 2-260 p. 28-29 (PDF)
De voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen (Centralisatie van de distributie te Jemelle - Toekomstperspectieven inzake werkgelegenheid) (2-708)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 14-17 2-144 p. 14-17 (PDF)
De voorgenomen reorganisatie van de sorteercentra bij De Post (2-753)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
  2-159
p. 31-32 2-159 p. 31-32 (PDF)
De voorwaarden voor de uitoefening van ambulante activiteiten door buitenlanders die in BelgiŽ verblijven (2-435)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 13 2-87 p. 13 (PDF)
De vorming van stewards die ingezet worden om evenementen te beveiligen (Uitvoeringsbesluiten van de wet van 9 juni 1999) (2-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 21-22 2-15 p. 21-22 (PDF)
De vrije aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (2-784)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 13-16 2-162 p. 13-16 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit voor de wet van 2 februari 2001) (2-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-194
p. 72-73 2-194 p. 72-73 (PDF)
De vrijwaring van de liquiditeitspositie van DAT (Lening aan Air Holding - Federale Investeringsmaatschappij) (2-867)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 24-25 2-180 p. 24-25 (PDF)
De werkcheques (Strijd tegen jongerenwerkloosheid - Zie ook mondelinge vraag 5-1280) (5-1259)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-136
p. 13-16 5-136 p. 13-16 (PDF)
De werking en de bevoegdheden van de Ombudsdienst Telecommunicatie en de protocolovereenkomsten die deze kan afsluiten (Protocolovereenkomsten met operatoren spraaktelefonie, mobilofoonoperatoren en uitgevers van telefoongidsen en internetserviceproviders - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-213)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 16-19 2-65 p. 16-19 (PDF)
De werking van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (Onbenutte werkingsmiddelen - Microfinanciering) (5-645)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 7-8 5-89 COM p. 7-8 (PDF)
De zwarte lijst van verantwoordelijke uitgevers opgemaakt door De Post (o.a. Vlaams Blok-parlementsleden - Rol van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) (2-174)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-34
p. 25-27 2-34 p. 25-27 (PDF)
De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek (6-2020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-2020
De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek (6-2021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2021
De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek (6-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 6-2022
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Defensie-industrie - Overheidsparticipaties - Europese rationalisering (2-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1974 2-40 p. 1974 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2088-2089 2-41 p. 2088-2089 (PDF)
Delcredere - Regionalisering (Oprichting van een vernieuwde raad van bestuur en ťťn enkel nieuw algemeen bestuur) (2-2777)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3873 2-69 p. 3873 (PDF)
Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken (7-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-841
Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken (7-842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-842
Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB) (7-839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-839
Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB) (7-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-840
Diensten van de administratie der Directe Belastingen van Jette - Lokalisering (2-2167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3118 2-57 p. 3118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3201-3202 2-58 p. 3201-3202 (PDF)
Diensten van de administratie der Directe belastingen van Jette - Toekomstig onderkomen (2-1797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2514-2515 2-48 p. 2514-2515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2719-2720 2-51 p. 2719-2720 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2819 2-52 p. 2819 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3550 2-63 p. 3550 (PDF)
Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning (7-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-321
Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning (7-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-322
Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning (7-323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-323
Digitale handtekening - Certificaat - Kosten (2-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 975-976 2-21 p. 975-976 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1611
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1612
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1613
Drugssmokkel - Haven - Rederijen - Corruptie - Strijd - Aanpak - Samenwerking tussen de politie, het gerecht, de havenmeester en de rederijen - ęDrop-offĽ-methode - Voorkoming - Maatregelen - Middelen (7-1239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1239
Drugssmokkel - Haven - Rederijen - Corruptie - Strijd - Aanpak - Samenwerking tussen de politie, het gerecht, de havenmeester en de rederijen - ęDrop-offĽ-methode - Voorkoming - Maatregelen - Middelen (7-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1240
E-government - On-line-overheidsdiensten (Toekenning aan elke burger van een levenslang e-mailadres en website) (2-1891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2817-2818 2-52 p. 2817-2818 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 882-883 2-19 p. 882-883 (PDF)
E-government in BelgiŽ (Strategie - Financiering - E-security - Initiatieven binnen het kader van het Europees Voorzitterschap - Betrokkenheid van de gemeenten) (2-559)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 72-76 2-148 p. 72-76 (PDF)
Ecologie - Klimaat - Vermindering van de uitstoot - Doelstellingen - Nakoming van de beloften - ęGreen spyingĽ - Monitoring door en van derde landen - Dienst veiligheid van de Staat - Deelneming (7-1227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1227
Ecologie - Klimaat - Vermindering van de uitstoot - Doelstellingen - Nakoming van de beloften - ęGreen spyingĽ - Monitoring door en van derde landen - Dienst veiligheid van de Staat - Deelneming (7-1228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1228
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Rik Daems, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Hendrik Daems, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Rik Daems, gecoŲpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Elektronische certificatie - Vrije markt - Uitvoeringsbesluiten (Dominante positie van de Belgian Post Group : proefproject "Postbox") (2-1953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2823-2825 2-52 p. 2823-2825 (PDF)
Enkel ministers en senatoren mogen in plenaire vergadering het woord voeren of in een commissievergadering gelijkgesteld met een plenaire vergadering      
  2-6 COM
p. 4-5 2-6 COM p. 4-5 (PDF)
Ethische Commissie voor de informatiediensten via telecommunicatie - Ethische code - Naleving - Controles (Probleem van de bevoegdheidsverdeling binnen de ethische commissie - Naleving van de afgesproken tarieven door de serviceproviders) (2-1852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2619-2620 2-50 p. 2619-2620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2815-2816 2-52 p. 2815-2816 (PDF)
Euro - Invoering - Gevolgen voor postzegels in Belgische frank na afloop van de periode waarin de beide munten in omloop zijn (2-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2338-2339 2-45 p. 2338-2339 (PDF)
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (6-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-692
Faillissementsverzekering - Overzicht - Mogelijke evoluties (5-9025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9025
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-41)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 44-45 2-1 p. 44-45 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Dienst Douane & Accijnzen - Laboratorium - Leuven - Incident met zuren - Verhuis naar veiligere locatie (5-6149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6149
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 612-613 2-13 p. 612-613 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3746 2-67 p. 3746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3934 2-70 p. 3934 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Verwarmingskosten (2-1920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2772 2-52 p. 2772 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2967-2968 2-54 p. 2967-2968 (PDF)
FinanciŽle hulp aan de VZW Brussel 2000 - Risico op faillissement (Sponsoring) (2-909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1274 2-27 p. 1274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1386 2-28 p. 1386 (PDF)
FinanciŽle situatie van Sabena (2-1137)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1521 2-31 p. 1521 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1584-1585 2-32 p. 1584-1585 (PDF)
FinanciŽntoren - Uitlatingen van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Eventuele afbraak) (2-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3232 2-59 p. 3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3814-3815 2-68 p. 3814-3815 (PDF)
Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen (2-2176)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3119 2-57 p. 3119 (PDF)
GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod (2-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 225 2-6 p. 225 (PDF)
GSM-netwerken - Treintrajecten - Bedekkingsgraad - Storingen (2-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2300-2301 2-45 p. 2300-2301 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2497-2498 2-47 p. 2497-2498 (PDF)
Games-industrie - Tax shelter (6-1450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1450
Games-industrie - Tax shelter (6-1451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1451
Games-industrie - Tax shelter (6-1452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1452
Games-industrie - Tax shelter (6-2054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2054
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1206
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1207
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1208
Gebouw RAC "'t Saske" te Dendermonde - Brandveiligheid (Gebrekkige nooduitgangen) (2-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3397 2-61 p. 3397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3815-3816 2-68 p. 3815-3816 (PDF)
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2353
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2354
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 6-2355
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315 2-8 p. 315 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1539 2-31 p. 1539 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4141 2-73 p. 4141 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1584 2-32 p. 1584 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen - Bijkomende informatie (2-1321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1907 2-38 p. 1907 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315 2-8 p. 315 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1908 2-38 p. 1908 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2213-2214 2-43 p. 2213-2214 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1908 2-38 p. 1908 (PDF)
Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid (2-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 380 2-9 p. 380 (PDF)
Gezamenlijk aanbod - De Post - Wet op de handelspraktijken (2-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 977-978 2-21 p. 977-978 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 484-485 2-11 p. 484-485 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 484 2-11 p. 484 (PDF)
Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad (6-1948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1948
Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad (6-1949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1949
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1704
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1705
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1706
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-2062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2062
Groenboek "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling - Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" (Versneld realiseren van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Nieuwe mogelijkheden voor armoedebestrijding - Hoorzitting met mevrouw Moreau, D.G. Ontwikkeling en relaties met de ACP-landen, van de Europese Commissie - Bespreking van vragen van de Europese Commissie - De uitdaging van relevante hulp in een context van binnenlandse besparingen - Gedeelde groei in een post-crisisperiode - Klimaatverandering en energie - Voedselzekerheid) (5-579)      
  Bespreking
5-11
p. 31-32 5-11 p. 31-32 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheidsbedrijven (2-2507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3591-3592 2-64 p. 3591-3592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3665-3667 2-65 p. 3665-3667 (PDF)
Havens - Drugshandel - Drugscontainers - Uithalers - Havenarbeiders - Studenten - Cijfers en tendensen - Preventiecampagne - Maatregelen (7-1868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1868
Havens - Drugshandel - Drugscontainers - Uithalers - Havenarbeiders - Studenten - Cijfers en tendensen - Preventiecampagne - Maatregelen (7-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1869
Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder (6-2017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-2017
Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder (6-2065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2065
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (7-120)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
7-120/1
p. 1-13 7-120/1 p. 1-13 (PDF)
Het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en China (Doelstellingen van de Belgische regering op het gebied van economie, vrije meningsuiting, mensenrechten, e.a.) (5-280)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 18-19 5-45 COM p. 18-19 (PDF)
Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Controleopdracht - Liberalisering van de telecommunicatiemarkt - Omzetting Europese richtlijnen - Vertragingsmanoeuvres van Belgacom - Belangenconflict - Ontbundeling van het lokale aansluitingsnet) (2-728)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-190
p. 40-42 2-190 p. 40-42 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy ŗ M. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Hoge kostprijs van de asbestverwijdering en de renovatie) (2-197)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 27-41 2-62 p. 27-41 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Renovatiewerken) (2-413)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 26-28 2-84 p. 26-28 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Bekendmaking van een auditrapport - Voltooiing van de werkzaamheden) (2-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-251
p. 20-21 2-251 p. 20-21 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Financiering) (2-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 25-29 2-184 p. 25-29 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-535)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-537)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Early Post-systeem (De Post : snelle postbestelling, tegen betaling) (2-778)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 31-32 2-162 p. 31-32 (PDF)
Het Kringloopfonds (Wenselijkheid van een juridische procedure tegen de banken die toxische producten hebben verkocht) (5-3957)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 4-7 5-249 COM p. 4-7 (PDF)
Het Participatiefonds (Achtergestelde leningen tegen gunstvoorwaarden voor zelfstandige ondernemers) (2-696)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 79-81 2-182 p. 79-81 (PDF)
Het aandeelhouderschap van de overheid in Belgacom (Toekomst) (5-646)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 19-21 5-60 COM p. 19-21 (PDF)
Het aanwenden van Belgisch spaargeld door banken om financieringstekorten op te vangen in andere landen (BNP Paribas) (5-634)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 10-13 5-70 p. 10-13 (PDF)
Het activeringsbeleid van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Controle - Werklozen die een sanctie krijgen wegens onvoldoende inspanningen - Keuze tussen een financiŽle sanctie en een beperkte gemeenschapsdienst) (5-1365)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-144
p. 40-44 5-144 p. 40-44 (PDF)
Het afschaffen van de maaltijdcheques (Rechtstreekse uitbetaling van het bedrag - Zie ook doc. 5-2182 - Studie van de Dienst administratieve vereenvoudiging) (5-1248)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-135
p. 14-15 5-135 p. 14-15 (PDF)
Het alcoholgebruik en -misbruik (Economische, sociale en culturele repercussies - Alcoholgebruik bij jongeren - Alcoholmisbruik op het werk - De Post - Verbod op alcoholreclame) (2-229)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-74
p. 27-31 2-74 p. 27-31 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Weigering de vraag te stellen, gezien de weigering van de eerste minister de vraag te beantwoorden
2-81
p. 33-34 2-81 p. 33-34 (PDF)
Het beroep van landmeter (Zelfstandige landmeters versus uitoefening van het ambt in bijberoep door ambtenaren, veelal van het Kadaster - Bescherming van de beroepstitel - Beroepsinstituut) (2-681)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 33-36 2-180 p. 33-36 (PDF)
Het blokkeren van de toegang tot websites (Criteria - Transparantie) (5-1003)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-104
p. 26-28 5-104 p. 26-28 (PDF)
Het college van deskundigen dat als opdracht heeft een wetenschappelijke studie te maken omtrent de eventuele schadelijkheid van GSM-straling (2-395)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 9-12 2-81 p. 9-12 (PDF)
Het contract tussen Sabena en Swissair (Contract afgesloten in 1995 : benoeming voorzitter raad van bestuur en beslissingsmacht - Oorzakelijk verband met het teloorgaan van Sabena) (2-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-168
p. 30-31 2-168 p. 30-31 (PDF)
Het dreigend gevaar voor het Distributiecentrum voor zegels van Jemelle (Akkoord over de verdeling tussen Mechelen en Jemelle - Dreigend gevaar voor de tak "postzegelverdeling" van Jemelle - Gebruik der talen) (2-216)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 20-22 2-65 p. 20-22 (PDF)
Het evaluatiesysteem voor het personeel van Belgacom (2-929)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 22-24 2-193 p. 22-24 (PDF)
Het federale gesloten centrum voor minderjarige delinquenten (2-853)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 26-27 2-178 p. 26-27 (PDF)
Het feit dat BelgiŽ de UNESCO-overeenkomst van 1970 betreffende de sluikhandel in culturele goederen niet heeft ondertekend (Afrikaanse kunstmarkt) (2-416)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 24-26 2-84 p. 24-26 (PDF)
Het feit dat de minister een eurominikit aanbiedt aan honderd lezers van de krant La DerniŤre Heure (Informatiecampagne versus persoonlijke publiciteitscampagne) (2-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Trekt zijn vraag in, gezien de minister van FinanciŽn niet aanwezig is
2-164
p. 28-30 2-164 p. 28-30 (PDF)
Het gebrek aan lokalen in het gerechtsgebouw van Charleroi (2-288)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 21-22 2-54 p. 21-22 (PDF)
Het koninklijk besluit inzake het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen voor accountants en belastingconsulenten (2-987)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-279
p. 36-39 2-279 p. 36-39 (PDF)
Het koninklijk besluit ter vrijstelling van een beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (2-889)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 24-25 2-184 p. 24-25 (PDF)
Het lot van 73 ambtenaren van het BIPT (tengevolge de overdracht van bevoegdheden inzake inning van het kijk- en luistergeld naar het gewest - Medewerking Selor) (2-1126)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-241
p. 19-20 2-241 p. 19-20 (PDF)
Het multimediaplan voor de scholen (Operatie "I-Line" - Operator [Belgacom] - FinanciŽle bijdrage van de overheid - Breedband) (2-512)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 25-27 2-98 p. 25-27 (PDF)
Het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de vergunning voor de "Rťsidence Palace" (Herbestemming tot Internationaal perscentrum - Woonbestemming voor gebouw E) (2-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-119
p. 24-27 2-119 p. 24-27 (PDF)
Het nieuwe artikel 111 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Telefoontap - Rechtsonzekerheid tengevolge de formulering van het artikel) (2-758)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 50-54 2-201 p. 50-54 (PDF)
Het ontsporen van de loonkosten (Invloed op het concurrentievermogen en het tewerkstellingsbeleid - Maatregelen ter verbetering van het statuut en de situatie van de zelfstandigen en KMO's) (2-647)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-173
p. 39-43 2-173 p. 39-43 (PDF)
Het potentieel risico dat speculanten de Belgische Staat onder vuur nemen (Evaluatie van de interest op Belgische staatspapier en van de kosten voor credit defaults swaps - Spread met Duitsland - Terugdringen van het overheidstekort) (5-274)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 6-10 5-28 COM p. 6-10 (PDF)
Het reglement inzake het verlof en het politiek verlof voor het personeel van De Post (Nieuwe regeling inzake politiek verlof) (2-442)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-88
p. 24-26 2-88 p. 24-26 (PDF)
Het reglementair kader rond het toekennen van de UMTS-licenties (Nummeroverdraagbaarheid - Stralingsnormen - DCS 1800-frequenties) (2-266)      
  Vraag om uitleg van de heer Bodson aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 34-38 2-81 p. 34-38 (PDF)
Het risico dat BelgiŽ in het vizier van de speculanten komt (Probleem van de overheidsschuld van sommige landen van de eurozone) (5-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-30
p. 8-10 5-30 p. 8-10 (PDF)
Het snelrecht (Rechtspleging in strafzaken : procedure van onmiddellijke verschijning) (2-468)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-90
p. 36-38 2-90 p. 36-38 (PDF)
Het sociaal statuut van de kunstenaars en de problematiek van de schijnzelfstandigen (2-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-163
p. 17-20 2-163 p. 17-20 (PDF)
Het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot (2-558)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 69-71 2-148 p. 69-71 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ omtrent het opslaan van data die verband houden met telecommunicatie (Preventief en systematisch opslaan van data voor het gebruik door de diensten van Justitie en politie) (2-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-132
p. 14-15 2-132 p. 14-15 (PDF)
Het stilleggen van de bouwwerken voor de nieuwe jeugdgevangenis te Everberg (Kortenberg) (2-963)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-201
p. 22-23 2-201 p. 22-23 (PDF)
Het superdividend dat de regering wegtrekt uit de NV Belgacom (2-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-247
p. 76-80 2-247 p. 76-80 (PDF)
Het systeem van economische ambassadeurs (Onduidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de gewesten en de federale staat) (5-3411)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 25-34 5-224 COM p. 25-34 (PDF)
Het taalgebruik op de luchthaven Brussel-Nationaal (Reclameboodschappen - Weerspiegeling van de culturele realiteit van de landstalen) (2-106)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 11-13 2-25 p. 11-13 (PDF)
Het te laat uitbetalen van de lonen en pensioenen van de federale ambtenaren en het te laat terugbetalen van de personenbelasting (Stroom van betalingen die De Post niet aankan) (2-637)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-122
p. 25-28 2-122 p. 25-28 (PDF)
Het ter beschikking stellen van personal computers aan bepaalde bevolkingscategorieŽn (2-854)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-178
p. 12-15 2-178 p. 12-15 (PDF)
Het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden (2-916)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 41-45 2-249 p. 41-45 (PDF)
Het toekennen van de ".be"-domeinnamen (Liberalisering internetadressen - Regulering via een vzw DNS - Incident bij de operatie) (2-415)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 28-30 2-84 p. 28-30 (PDF)
Het toekennen van de UMTS-licenties (Mobilofonie - GSM - Doorgaan of niet van de veiling bij gebrek aan kandidaten) (2-496)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 10-12 2-94 p. 10-12 (PDF)
Het toekennen van de UMTS-licenties (Mobilofonie - GSM - Minimumdrempel voor de veiling) (2-441)      
  Mondelinge vraag van de heer Bodson aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-88
p. 23-24 2-88 p. 23-24 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde toelagen door de Nationale Loterij (Toelagen aan instellingen voor gehandicaptenzorg en aan de bijzondere jeugdbijstand - Verbintenissen voor de jaren 1999, 2000 en 2001) (2-1025)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met middenstand
2-212
p. 21-22 2-212 p. 21-22 (PDF)
Het uitblijven van transparantie omtrent het vermogen van overheidsmanagers en politici (Voorontwerp van wet betreffende de transparantie van de vergoeding van de leden van de beheersorganen van overheidsbedrijven) (2-1047)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-216
p. 10-11 2-216 p. 10-11 (PDF)
Het veilen van draadloze UMTS-frequenties (Mobilofonie - GSM - Internet) (2-172)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 20-27 2-62 p. 20-27 (PDF)
Het veiligheidsrisico van kerncentrales (o.a. terroristische aanslagen) (2-893)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 22-24 2-184 p. 22-24 (PDF)
Het verhuizen van de diensten van de federale politie van Brussel, Vierarmenstraat, naar het Noordstation (IBM-toren) (2-951)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-199
p. 8-10 2-199 p. 8-10 (PDF)
Het versturen door het RSVZ van meer dan 38.000 dwangbevelen aan personen die bepaalde bijdragen verschuldigd op grond van hun reŽel of vermeend statuut van bestuurder van vennootschappen niet hebben betaald (Bijdragen t.l.v. vennootschappen - Aanmaningen via gerechtsdeurwaarder) (2-774)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 28-30 2-162 p. 28-30 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Freddy Matton, directeur-generaal van de Quaestuur, bij zijn afscheid van de Senaat
2-168
p. 38-40 2-168 p. 38-40 (PDF)
  In memoriam de heer Gaston Geens, minister van Staat
2-212
p. 6-8 2-212 p. 6-8 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gťrard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Hulde (2022-2023)      
  Dank aan de informaticadienst voor het nieuwe stemsysteem
7-34
p. 43 7-34 p. 43 (PDF)
Hulde (BZ 2014)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, voor de wijze waarop zij de overgang heeft begeleid naar de Senaat in zijn nieuwe gedaante
6-1
p. 17 6-1 p. 17 (PDF)
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-1354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1354
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-1355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1355
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2053
Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer (6-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1918
Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer (6-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1919
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Productie en verspreiding - Voordelen - Geringe uitbuiting in de Belgische economie (Bijdrage van de ICT in de economische groei) (2-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2184-2185 2-43 p. 2184-2185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2537-2538 2-48 p. 2537-2538 (PDF)
Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat (7-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-757
Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat (7-90)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 7-90
Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat (7-91)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-91
Innovatie - Ondernemerschap - Spin-offs - Roerende voorheffing (6-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-244
Internet - Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs (2-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1017 2-22 p. 1017 (PDF)
  Bul. 2-25
p. 1194-1196 2-25 p. 1194-1196 (PDF)
Internet-tarieven - OESO-studie (2-160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 223-225 2-6 p. 223-225 (PDF)
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (6-2393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2393
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (6-2394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2394
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (7-152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
SV 7-152
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (7-5)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-5
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (7-6)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 7-6
Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť (6-2029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2029
Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť (6-2030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2030
Jeugdinstellingen - Geweldpleging - Politie - Interventies - Personeel van de instellingen - Arbeidsongeschiktheid - Cijfers en tendensen (7-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1690
Jeugdinstellingen - Geweldpleging - Politie - Interventies - Personeel van de instellingen - Arbeidsongeschiktheid - Cijfers en tendensen (7-1691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1691
Justitie - Illegale economie - Fiscale fraude - Cijfers - Nalatigheidsinteresten - Verbeurdverklaringen - Strafrechtelijke geldboetes - Aanpak - Verbetering van de inning - Maatregelen (7-1254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1254
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3591 2-64 p. 3591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3664-3665 2-65 p. 3664-3665 (PDF)
Kantoor van de Belastingontvanger van Sambreville - Lokalen - Situatie (2-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3695 2-66 p. 3695 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3816-3817 2-68 p. 3816-3817 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315-316 2-8 p. 315-316 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1538 2-31 p. 1538 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2719 2-51 p. 2719 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1908-1909 2-38 p. 1908-1909 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315 2-8 p. 315 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1537-1538 2-31 p. 1537-1538 (PDF)
Koolstofmonoxidedetectoren - Slechte werking - Klachten - Kwaliteitsonderzoek - E-commerce - Bescherming van de consumenten - Dringende maatregelen (6-1473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1473
Kunstmatige intelligentie - Politie- en strafrechtsystemen - Gebruik - Ethische kernbeginselen - Praktijken in andere Europese landen (7-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-915
Kunstmatige intelligentie - Politie- en strafrechtsystemen - Gebruik - Ethische kernbeginselen - Praktijken in andere Europese landen (7-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-916
LIII COSAC - RIGA - 31 mei - 2 juni 2015 (Het bilan van het Letse voorzitterschap van de EU-Raad - Het EU-Energiebeleid - Veiligheidsvraagstukken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - EU-handelsbeleid : focus op de EU-VS-onderhandelingen over het "Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] - Het gebruik van PNR-gegevens bij het voorkomen, detecteren, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit - Toekomst van het parlementair toezicht op EU-aangelegenheden - Het Oostelijk nabuurschap) (6-214)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Christine Defraigne en Vťronique Jamoulle en de heren Steven Vanackere en Rik Daems
6-214/1
p. 1-66 6-214/1 p. 1-66 (PDF)
Landbouw - Pesticiden - AgrochemicaliŽn - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik (7-1683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1683
Landbouw - Pesticiden - AgrochemicaliŽn - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik (7-1684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-1684
Landsverdediging - GedragsbeÔnvloedende methodes - Gebruik door het Belgisch Leger - Ethisch kader (7-626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-626
Landsverdediging - GedragsbeÔnvloedende methodes - Gebruik door het Belgisch Leger - Ethisch kader (7-627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-627
Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19) (7-1297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1297
Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19) (7-1298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1298
Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen (2-2243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231 2-59 p. 3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3438-3440 2-61 p. 3438-3440 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Meewerkende echtgenote - Mini-statuut - Uitsluiting op grond van leeftijd (2-1973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2858 2-53 p. 2858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3440-3441 2-61 p. 3440-3441 (PDF)
Meewerkende echtgenoten - Statuut (Al dan niet vrijwillige aansluiting - Uitvoeringsbesluiten) (2-1778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458-2459 2-47 p. 2458-2459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3553-3554 2-63 p. 3553-3554 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Eventuele verhuizing van bepaalde diensten van Louvain-La-Neuve naar Ottignies (2-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3118 2-57 p. 3118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3200-3201 2-58 p. 3200-3201 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3232 2-59 p. 3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3932-3934 2-70 p. 3932-3934 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2903-2904 2-53 p. 2903-2904 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1470 2-30 p. 1470 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1539-1541 2-31 p. 1539-1541 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3965 2-71 p. 3965 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-81)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 87-88 2-2 p. 87-88 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 650-651 2-14 p. 650-651 (PDF)
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1903
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1904
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1905
Nationale Delcrederedienst - Belgische Maatschappij voor Investeringen (2-1862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2683-2684 2-51 p. 2683-2684 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3813-3814 2-68 p. 3813-3814 (PDF)
Nationale Delcrederedienst - Benoeming van een directeur (2-1124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1543 2-31 p. 1543 (PDF)
Nationale Loterij - Definitief winstverdelingsplan (2-2610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3834 2-69 p. 3834 (PDF)
Nationale Loterij - Dienstjaar 1999 - Winstverdelingsplan (2-456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-12
p. 512 2-12 p. 512 (PDF)
Nationale Loterij - Maatschappelijke rol (Organisatie - Reclamecampagnes - Toezicht op reclame - Buitenlandse loterijen - Minderjarige deelnemers - Audiovisuele productie) (2-481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 610-612 2-13 p. 610-612 (PDF)
Nationale standbeelden - Taalgebruik (o.a. Congreskolom te Brussel) (2-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 609-610 2-13 p. 609-610 (PDF)
Nederland - Sociale fraude - Landelijk frauderegister - Recidive - Administratieve boetes (6-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-243
Nieuw ondernemerschap in BelgiŽ - Zwakke positie - Aanmoediging (2-2124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3138-3139 2-57 p. 3138-3139 (PDF)
No-deal-Brexit - Fiscaliteit - Overgangsrecht (6-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2352
Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren (6-1885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1885
Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren (6-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1886
Nummeroverdraagbaarheid - Werking - Evaluatie (Vaste en mobiele telefonie) (2-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 884-885 2-19 p. 884-885 (PDF)
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) (6-2052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2052
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) (6-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-381
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) (6-382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-382
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) (6-383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-383
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoŲpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Samenstelling van de commissie
6-1
p. 4-5 6-1 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft)(Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomitťs van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop ťťn of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-439)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-442)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-402)      
  Verslag van de heer Rik Daems
7-402/2
p. 1-5 7-402/2 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-86
p. 13-15 2-86 p. 13-15 (PDF)
   Privatisering overheidsbedrijven
2-86
p. 17-18 2-86 p. 17-18 (PDF)
   Toewijzing van UMTS-vergunningen (Mobiele telecommunicaties van de derde generatie - GSM) - Gedeeld gebruik van antennesites - Stralingsnormen
2-86
p. 15-18 2-86 p. 15-18 (PDF)
  2-86
p. 19-20 2-86 p. 19-20 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-86
p. 21-29 2-86 p. 21-29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-2413)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-2413/3
p. 1-3 5-2413/3 p. 1-3 (PDF)
Ordediensten - Radiocommunicatiesysteem (Astrid-Tetrasysteem - GSM-alternatief) (2-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2091-2092 2-41 p. 2091-2092 (PDF)
Ordemotie      
  van mevrouw Zuhal Demir op de uitspraak van de heer Rik Daems, waarbij hij haar heeft aangesproken met "schat"
6-41
p. 23-24 6-41 p. 23-24 (PDF)
Overheid - Open-source software - Licenties (Rapport van de Nederlandse politieke partij Groenlinks - Hoge prijzen voor licenties - Inoveren van open-source software - Linux-project) (2-2543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3694 2-66 p. 3694 (PDF)
Overheidsbedrijven - Corporate governance (2-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1750 2-36 p. 1750 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2771 2-52 p. 2771 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2964-2966 2-54 p. 2964-2966 (PDF)
Overheidsbedrijven - Sponsoring - Reclame (2-1233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1695-1696 2-35 p. 1695-1696 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1791-1792 2-36 p. 1791-1792 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2246 2-44 p. 2246 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2771 2-52 p. 2771 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3616-3619 2-64 p. 3616-3619 (PDF)
Parkeermeters - Betaling van parkeertarieven via de GSM (Experiment in Nederland) (2-663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 883-884 2-19 p. 883-884 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 21-24 juni 2021 (Moeten politieke verantwoordelijken vervolgd worden voor verklaringen die zij tijdens de uitoefening van hun mandaat afleggen? - De vrijheid van de media - Covid-paspoort of-certificaten - De sociaaleconomische crisis die de Covid-19-pandemie veroorzaakt heeft te boven komen - De impact van de Covid-19-pandemie op de rechten van het kind - De toestand in Wit-Rusland - Verdrag van Istanbul - De deelname van vrouwen in de politieke en openbare besluitvorming bevorderen - Schendingen van de mensenrechten van Krim-Tartaren - Voor een Europees beleid betreffende diaspora 's - Europees solidariteitsmechanisme om de migratiedruk te verlichten - Bestrijding van afrofobie - Transparantie en reglementering van giften uit buitenlandse bronnen voor politieke partijen en verkiezingscampagnes) (7-277)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-277/1
p. 1-108 7-277/1 p. 1-108 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie Parijs, 6 maart 2020 (De recente ontwikkelingen aan de grenzen tussen Turkije, Griekenland en Bulgarije : hoe de mensenrechten beschermen? - Voorkomen van geweld tegen en discriminatie van religieuze minderheden onder de vluchtelingen in Europa - De werking en de toekomst van de Raad van Europa en de Parlementaire Assemblee) (7-149)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-149/1
p. 1-10 7-149/1 p. 1-10 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie Straatsburg, 29 november 2019 (7-127)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-127/1
p. 1-50 7-127/1 p. 1-50 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Buitengewone zitting - Straatsburg (hybride), 14-15 maart 2022 (De gevolgen van de agressie van de Russische Federatie tegen OekraÔne) (7-335)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-335/1
p. 1-16 7-335/1 p. 1-16 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg (rťunion hybride), 25-28 januari 2021 (De evolutie van de monitoringprocedure van de Assemblee - Tenuitvoerlegging van de arresten van het Europees Hof van de rechten van de mens - Rechters moeten onafhankelijk blijven in Polen en de Republiek MoldaviŽ - Wijziging van het Reglement van de Assemblee - Vaccins tegen Covid-19 - Beperkingen van activiteiten van ngo's in lidstaten van de Raad van Europa - Betwisting van de nog niet bekrachtigde geloofsbrieven van de Russische delegatie - De vrijheid van meningsuiting bedreigt door de "internetgiganten" - Etnische profilering in Europa) (7-223)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-223/1
p. 1-74 7-223/1 p. 1-74 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 23-27 januari 2017 (Verkiezing van de voorzitter van de Assemblee - Vermeende corruptie in de Assemblee - Mededeling van het Comitť van ministers door de heer Ioannis Kasoulides, minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus, voorzitter van het Comitť van ministers - Toespraak van de heer Johannes Hahn, Europees commissaris belast met het Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen - Toespraak van de heer Nicos Anastasiades, president van Cyprus - Mededeling van de heer Thorbjorn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa - Aanvallen op journalisten en de vrijheid van de media in Europa - De humanitaire crisis in Gaza - Onlinemedia en journalistiek : uitdagingen en verantwoordelijkheden - Een einde maken aan cyberdiscriminatie en haatspraak online - Redevoering van de heer Klaus Iohannis, president van RoemeniŽ - Werking van de democratische instellingen in OekraÔne - Het versterken van de maatschappelijk dialoog als instrument voor stabiliteit en voor het verkleinen van de sociale en economische ongelijkheid - De noodzakelijke hervorming van het Europese migratiebeleid - Betwisting om formele redenen van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Slowaakse Republiek - De ontwikkeling van de follow-upprocedure van de Assemblee en de periodieke toetsing van de naleving van de verplichtingen van Oostenrijk, de Tsjechishe Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk en Duitsland - De toestand in Libanon en de risico's voor de stabiliteit van de regio en de veiligheid in Europa - De verenigbaarheid van arbitrage door investerende Staten in internationale verdragen tot bescherming van investeringen met de mensenrechten - De handelsakkoorden van de "nieuwe generatie" en hun implicaties voor de sociale rechten, de volksgezondheid en de duurzame ontwikkeling - De inclusie bevorderen van Roma en woonwagenbewoners) (6-330)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-330/1
p. 1-108 6-330/1 p. 1-108 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 27-31 januari 2020 (De werking van de democratische instellingen in Polen - Bedreigingen voor de persvrijheid en de veiligheid van journalisten in Europa - De bescherming van de vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging op de werkvloer - Gezamelijke aanvullende procedure van het Comitť van ministers en de Parlementaire Assemblee in geval van ernstige schending door een lidstaat van zijn statutaire verplichtingen - Aanvechting, om zwaarwegende redenen, van de nog niet geratificeerde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Russische Federatie - Internationale verplichtingen betreffende de repatriŽring van kinderen uit oorlogs- en conflictzones - Gemelde gevallen van politieke gevangenen in Azerbeidzjan - Georganiseerd optreden tegen mensenhandel en illegale smokkel van migranten - Verdwijning van vluchtelingen- of migrantenkinderen in Europa - De evolutie van de monitoringsprocedure van de Assemblee - De democratie gekaapt ? Hoe reageren ? - Orgaantransplantatietoerisme - Strijd tegen de handel in weefsels en cellen van menselijke oorsprong) (7-143)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-143/1
p. 1-115 7-143/1 p. 1-115 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 2 van de gewone zitting - Straatsburg, 24 -28 april 2017 (De werking van de democratische instellingen in Turkije - De rechten van de mens in de noordelijke Kaukasus - De strijd tegen inkomensongelijkheid - Vrouwen en meisjes op de vlucht beschermen tegen gendergeweld - Vijfentwintig jaar CPT : Europees Comitť inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - Misbruik van het Interpol-systeem - Hongarije : wetsontwerp over NGO's dat de vrijheid van het middenveld beknot en mogelijke sluiting van de Central European University - Bescherming van de rechten van ouders en kinderen die tot een religieuze minderheid behoren - Mogelijkheden om de financiering van noodhulp voor vluchtelingen te verbeteren - Technoligische convergentie, artificiŽle intelligentie en mensenrechten - Ontwerp van Verdrag van de Raad van Europa betreffende misdrijven met betrekking tot cultuurgoederen) (6-345)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-345/1
p. 1-93 6-345/1 p. 1-93 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 3 van de Gewone Zitting Straatsburg, 26-30 juni 2017 (Erkenning en uitvoering van het verantwoordelijkheidsbeginsel in de Parlementaire Assemblee - Integriteit in bestuurszaken aanmoedigen om politieke corruptie te bestrijden - Situatie in Wit-Rusland - Migratie- en vluchtelingencrisis in Europa - Migratie, een uitgelezen kans voor de Europese ontwikkeling - Een einde maken aan seksueel geweld en ongewenste intimiteiten tegen vrouwen in de openbare ruimte - De uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens - De politieke invloed op de media en de onafhankelijke journalisten - Het << Proces van Turijn >> : de sociale rechten in Europa versterken)(6-360)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-360/1
p. 1-116 6-360/1 p. 1-116 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 4 van de Gewone Zitting Straatsburg, 9-13 oktober 2017 (De activiteiten van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) in 2016- 2017 - Verantwoordelijkheid en integriteit van de leden van de Parlementaire assemblee - Evaluatie van het partnerschap voor democratie betreffende het Parlement van JordaniŽ - De werking van de democratische instellingen in Azerbeidzjan - Azerbeidzjaans voorzitterschap van de Raad van Europa: welk gevolg moet worden gegeven inzake eerbiediging van de rechten van de mens? - Oproep voor een Top van de Raad van Europa om de Europese eenheid te bevestigen en de democratische veiligheid in Europa te verdedigen en te bevorderen - Het acquis van de Raad van Europa verdedigen - "Rule of Law Checklist" van de Commissie van VenetiŽ - Nieuwe bedreigingen van het primaat van het recht in de lidstaten van de Raad van Europa: een selectie van voorbeelden - De nieuwe OekraÔense onderwijswet : een grote hinderpaal voor het onderricht van de moedertalen van de nationale minderheden - De misdaden tegen de menselijkheid of zelfs de mogelijke genocide door IS vervolgen en bestraffen - De noodzaak van een politieke oplossing voor de crisis in CataloniŽ - Het gebruik van de nieuwe gentechnologie bij de mens - De mensenrechten bevorderen en de discriminatie van interseksuelen wegwerken - Jongeren tegen corruptie) (6-371)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-371/1
p. 1-112 6-371/1 p. 1-112 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 4 van de gewone zitting - Straatsburg, 10-14 oktober 2016 (Activiteitenverslag van het Bureau en de Vaste Commissie - Activiteiten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling [OESO] in 2015-2016 - Rechten van het kind bij draagmoederschap - Lessen die men kan trekken uit de zaak van de "Panama Papers" om sociale en fiscale rechtvaardigheid te verzekeren - Sport voor allen : een brug naar gelijkheid, integratie en sociale inclusie - Politieke gevolgen van de Russische agressie in OekraÔne - Rechtsmiddelen tegen de schendingen van de mensenrechten begaan op het OekraÔense grondgebied dat niet onder de controle van de OekraÔense autoriteiten staat - Samenwerking met het Internationaal Strafhof : voor een breed en concreet engagement - De genitale verminking van vrouwen in Europa - De bescherming van de niet-begeleide minderjarigen harmoniseren - De impact van de Europese demografische dynamiek op het migratiebeleid) (6-295)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-295/1
p. 1-72 6-295/1 p. 1-72 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 20-24 juni 2022 (De rol van de politieke partijen in de bevordering van diversiteit en inclusie : een nieuw Handvest voor een niet-racistische samenleving - Nieuwe uitdagingen voor de veiligheid in Europa : welke rol voor de Raad van Europa ? - Het herstel van de mensenrechten en de rechtsstaat blijft onontbeerlijk in het gebied van de Noordelijke Kaukasus - Meldingen van politieke gevangenen in de Russische Federatie - Preventie en bestrijding van antisemitisme in Europa - Humanitaire gevolgen en ontheemding in eigen land en in het buitenland door de agressie van de Russische Federatie tegen OekraÔne - Bescherming en opvang van niet-begeleide of van hun ouders gescheiden migranten- of vluchtelingenkinderen - Rechtvaardigheid en veiligheid voor vrouwen in het vredes- en verzoeningsproces - De naleving door Malta van zijn verplichtingen als lidstaat van de Raad van Europa - Rekenschap doen afleggen voor de vernietiging van vlucht MH17 - Onderzoek van het partnerschap voor democratie betreffende het Parlement van de Republiek KirgiziŽ - De controle op onlinecommunicatie : een bedreiging voor het pluralisme van de media, de vrijheid van informatie en de menselijke waardigheid - Door middel van vaccinatie vermijdbare ziekten bestrijden aan de hand van kwaliteitsvolle dienstverlening en door het ontmaskeren van het antivaccinatiediscours) (7-367)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-367/1
p. 1-21 7-367/1 p. 1-21 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 24-28 januari 2022 (Het recht om te worden gehoord : participatie van het kind, grondbeginsel van democratieŽn - Niets doen aan de klimaatverandering : een schending van de rechten van het kind - Migratie- en asielpact van de Europese Unie en de rechten van de mens - Bestrijding van haat ten aanzien van lgtbi-personen in Europa - Meldingen van schendingen van de rechten van lgtbi-personen in de zuidelijke Kaukasus - De rol van de media in tijden van crisis - Voetbalbeleid : schandalen en waarden - Sportbeleid in tijden van crisis - Betwisting, om ernstige redenen, van de nog niet bekrachtigde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Russische Federatie - Vergiftiging van Alexei Navalny - Covid-19 overwinnen met volksgezondheidsmaatregelen - Een einde maken aan gedwongen verdwijningen op het grondgebied van de Raad van Europa - De nieuwe uitdagingen voor de veiligheid in Europa : welke rol voor de Raad van Europa? - Het waarnemingscentrum voor geschiedenisonderwijs in Europa - De werking van de democratische instellingen in ArmeniŽ - De evolutie van de monitoringprocedure van de Assembee) (7-319)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-319/1
p. 1-21 7-319/1 p. 1-21 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 23-27 januari 2023 (De kwestie behandelen van de buitenlandse IS-strijders en hun families, die uit SyriŽ en uit andere landen terugkeren naar lidstaten van de Raad van Europa - Seksueel geweld in conflictgebieden - De Top van Reykjavik van de Raad van Europa : verenigd rond gemeenschappelijke waarden om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke uitdagingen - Milieu-impact en gewapende conflicten - Toepassingen van contacttracing : ethische, culturele en educatieve uitdagingen - Het Vedrag van Istanbul : vooruitgang en uitdagingen - De rol en verantwoordelijkheid van mannen en jongens bij de uitbanning van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes - Oplossingen vinden voor huwelijkse gevangenschap - Juridische kwesties en schendingen van de mensenrechten die verband houden met de agressie van de Russische Federatie tegen OekraÔne - De evolutie van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (januari-december 2022) - De naleving van de verplichtingen en verbintenissen van de Republiek MoldoviŽ - Opkomst van dodelijke autonome wapensystemen (LAW's) en de noodzaak om een regeling te treffen in het kader van het Europese recht inzake mensenrechten - Open universitaire netwerken tot stand brengen binnen de Raad van Europa (Open Council of Europe Academic Networks - OCEAN)) (7-417)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-417/1
p. 1-20 7-417/1 p. 1-20 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de gewone zitting Straatsburg, 22-26 januari 2018 (Bescherming en promotie van regionale talen en talen van minderheden in Europa - Basis- of burgerinkomen - Humanitaire gevolgen van de oorlog in OekraÔne - Naar een kader voor een modern sportbestuur - Goed bestuur in voetbal - Turkse militaire interventie in SyriŽ - Naleving van de verplichtingen en verbintenissen van BosniŽ-Herzegovina - Europees verdrag betreffende het beroep van advocaat - IsraŽlisch-Palestijns vredesproces : rol van Europa - Evolutie van de follow up door de Assemblee en periodieke toetsing van de naleving van de verplichtingen van Estland, Griekenland, Hongarije en Ierland - Bescherming van kinderen in conflicten - Betwisting om formele redenen van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van Andorra - Immuniteit van rechtsmacht en de rechten van het personeel - Versterken van de internationale reglementering houdende verbod van handel in goederen die worden gebruikt voor foltering en de doodstraf) (6-394)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-394/1
p. 1-118 6-394/1 p. 1-118 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Tweede gedeelte van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 25-28 april 2022 (Een evaluatie van de middelen en instrumenten ter bestrijding van de blootstelling van kinderen aan pornografische inhoud - Na het Verdrag van Lissabon ; het strategisch partnerschap tussen de Raad van Europa en de Europese Unie versterken - De institutionalisering van personen met een handicap - Bestrijding van discriminatie op grond van sociale afkomst - Gevolgen van de aanhoudende agressie van de Russische Federatie tegen OekraÔne : rol en reactie van de Raad van Europa - Hoe gebruik te maken van verbeurdverklaarde vermogensbestanddelen van criminele oorsprong - Buitensporig en ongerechtvaardigd gebruik van geweld door de ordediensten bestrijden en voorkomen - De agressie van de Russische Federatie tegen OekraÔne : ervoor zorgen dat de daders van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van andere internationale misdaden verantwoording afleggen - De ware democratie in Europa beschermen en bevorderen - De eerbiediging van de verpllchtingen en verbintenissen van GeorgiŽ) (7-350)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-350/1
p. 1-15 7-350/1 p. 1-15 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vegadering van de Vaste commissie - Praag, 30 mei 2017 (Vermeende corruptie in de Assemblee - Verkiezingswaarnemingen in ArmeniŽ, in ServiŽ en van het referendum over de amendementen op de Turkse Grondwet - Budget en prioriteiten van de Raad van Europa - De politieke transitie in TunesiŽ - Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - De rechten inzake arbeid van huishoudelijke werkers in Europa, in het bijzonder van vrouwen - De mensenrechten van ouderen en integrale ouderenzorg) (6-353)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-353/1
p. 1-53 6-353/1 p. 1-53 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Den Haag, 2-3 maart 2023 (Vijfenzeventig jaar Congres van Den Haag : Multilateralisme in Europa op een kruispunt van wegen - Naar de Raad van Europa van de toekomst - Europese solidariteit in de context van asiel en internationale bescherming - Europese Cultuurroutes : een platform voor meer cohesie en interculturele dialoog - Bevordering van onlineonderwijs en -onderzoek over de landsgrenzen heen - Innovatieve benaderingen inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - De rol van mannen en jongens in het uitroeien van gendergerelateerd geweld) (7-431)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-431/1
p. 1-9 7-431/1 p. 1-9 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Dublin, 31 mei 2022 (Toegang tot abortus in Europa : het tegengaan van intimidatie door antiabortusactivisten - Een genderperspectief in het migratiebeleid - Verslaving aan voorgeschreven geneesmiddelen - Extreme kinderarmoede in Europa wegwerken : een internationale verplichting en een morele plicht) (7-353)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-353/1
p. 1-9 7-353/1 p. 1-9 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Reykjavik, 25 november 2022 (Evaluatie van het partnerschap voor de democratie met betrekking tot het parlement van JordaniŽ - De pijlers van de democratie beschermen tijdens gezondheidscrises - De gevolgen van de COVID-19-beperkingen voor de ruimte en de activiteiten van het middenveld - De impact van de COVID-19-pandemie op de gevangenisbevolking in Europa - Versterking van de rol van de Raad van Europa als hoeksteen van de Europese politieke architectuur - Beveiliging van de toeleveringsketens voor medische producten - Digitaal geweld tegen vrouwen - De escalatie in de agressieoorlog van de Russische Federatie tegen OekraÔne) (7-398)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-398/1
p. 1-11 7-398/1 p. 1-11 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Rome, 24-26 november 2021 (Geweld tegen vrouwen - De situatie van de migranten aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland - Gedragscode voor de leden van de Parlementaire Assemblee - Corruptiebestrijding - Internationale bescherming voor de vluchtelingen - Internationaal humanitair recht - Hoger belang van het kind en beleid om het evenwicht te waarborgen tussen privť en beroepsleven - De impact van de Covid-19-pandemie op onderwijs en cultuur - De genderdimensie en de gevolgen van pornografie voor de mensenrechten - Discriminatie van Roma en woonwagenbewoners op het gebied van huisvesting) (7-305)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-305/1
p. 1-67 7-305/1 p. 1-67 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 12-13 oktober 2020 en 22-23 oktober 2020 (Beleid inzake drugs en mensenrechten - Manipulatie van sportcompetities - DemocratieŽn tegenover de Covid-19-pandemie - Mensenrechten en de rechtstaat - Genderdimensie, gelijkheid en niet-discriminatie - De humanitaire gevolgen van de Covid-19-pandemie voor migranten en vluchtelingen - ArtificiŽle intelligentie - Politieke onderdrukking in Turkije - De beginselen en garanties die van toepassing zijn op advocaten) (7-193)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-193/1
p. 1-139 7-193/1 p. 1-139 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 15 september 2020 (Verklaring over de gebeurtenissen en de huidige toestand in Wit-Rusland - Vasstelling van minimumnormen voor kiesstelsels om een basis te leggen voor vrije en eerlijke verkiezingen - Ethiek in wetenschapen technologie: een nieuwe cultuur van publieke dialoog - Naar een instelling van een internetombudsman) (7-186)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-186/1
p. 1-24 7-186/1 p. 1-24 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 19 maart 2021 (DemocratieŽn en Covid-19 : de te volgen weg - De recente ontwikkelingen in Turkije op het vlak van de parlementaire democratie - De cellen van financiŽle inlichtingendiensten moeten worden versterkt - De gevolgen van arbeidsmigratie voor de kinderen die in het land van herkomst zijn achtergebleven - De bescherming van slachtoffers van arbitraire verplaatsingen) (7-242)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-242/1
p. 1-33 7-242/1 p. 1-33 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 20 november 2020 (Wijziging van her Reglement van de Assemblee - De genderdimensie in het buitenlands beleid - Bedreiging van de academische vrijheid en de autonomie van de instellingen voor hoger onderwijs in Europa - Covid-19) (7-202)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-202/1
p. 1-42 7-202/1 p. 1-42 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 28 mei 2021 (Het vredesproces in het Midden- Oosten moet dringend weer worden opgestart - De omleiding op 23 mei 2021 door de Wit-Russische autoriteiten van de commerciŽle vlucht FR4978 en de aanhouding van Roman Protasevich - De rol van jongeren in de preventie en oplossing van conflicten versterken - Budgetten en prioriteiten van de Raad van Europa voor de periode 2022-2025 - Uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekhoudkundig biŽnnium 2022-2023 - Verkiezingswaarnemingen in Bulgarije en AlbaniŽ - De rol van parlementen in de tenuitvoerlegging van de mondiale VN-pacten voor migranten en vluchtelingen - Humanitaire actie voor vluchtelingen en migranten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten) (7-260)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-260/1
p. 1-47 7-260/1 p. 1-47 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 4 december 2020 (Steun bieden aan mensen met autisme en hun gezinnen - Een efficiŽnte voogdij voor niet-begeleide en gescheiden migrantenkinderen - Immigratie van investeerders - Rechten en plichten van ngo's die hulp bieden aan vluchtelingen en migranten in Europa) (7-206)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-206/1
p. 1-33 7-206/1 p. 1-33 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie Kopenhagen, 24 november 2017 (Het Europese systeem van de rechten van de mens - Waarneming van de presidentsverkiezingen in KirgiziŽ - De betrekkingen van de Raad van Europa met Kazachstan - Ontwerp van Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - Transnationale geschillen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid - Leeftijdsbepaling van Niet-begeleide migrantenkinderen) (6-382)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-382/1
p. 1-26 6-382/1 p. 1-26 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de permamente commissie Madrid, 10 maart 2017 (Gedachtewisseling met de heer Christian Ahlund, voorzitter van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie [ECRI] - Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van het Russische Parlement over de samenwerking tussen de Parlementaire Assemblee en het Russische Parlement in 2017 - De toegang van gedetineerden tot een advocaat garanderen - De politieke rechten van personen met een handicap : een democratische uitdaging - AudiŽntie bij de Spaanse Koning Felipe VI - Europese dag ter herdenking van de slachtoffers van terrorisme [11 maart]) (6-331)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-331/1
p. 1-17 6-331/1 p. 1-17 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vierde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 27-30 september 2021 (Humanitaire gevolgen van het conflit tussen ArmeniŽ en Azerbeidzjan - Richtsnoeren over de reikwijdte van de parlementaire onschendbaarheid van de leden van de Parlementaire Assemblee - Sociaaleconomische ongelijkheid in Europa : het sociale vertrouwen herstellen door sociale rechten te versterken - Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Parlementaire Assemblee - De strijd tegen zogenaamde eremoorden opvoeren - Het recht op een gezond leefmilieu verankeren : de noodzaak van een sterker optreden van de Raad van Europa - Een meer participatieve democratie om de klimaatverandering het hoofd te bieden - Onderzoek naar kwesties van burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid in de context van de klimaatverandering - Klimaatcrisis en rechtsstaat - Bestrijding van ongelijkheid inzake het recht op een veilig, gezond en schoon leefmilieu - Klimaat en migratie - Beleid inzake onderzoek naar en bescherming van het milieu - Spoeddebat : de toestand in Afghanistan : gevolgen voor Europa en de regio - Spoeddebat : de toegenomen migratiedruk van de grenzen van Letland, Litouwen en Polen met Wit-Rusland - Spoeddebat : ontwerp van tweede aanvullend protocol bij het Verdrag inzake cybercriminaliteit betreffende een versterking van de samenwerking en de bekendmaking van elektronische bewijzen) (7-290)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-290/1
p. 1-140 7-290/1 p. 1-140 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vierde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 10-14 oktober 2022 (Europees perspectief voor de Westelijke Balkan steunen - Bewustmaking en bestrijding van islamofobie, of anti-islamitisch racisme, in Europa - Misbruik van het Schengen-informatiesysteem door sommige lidstaten van de Raad van Europa om politiek gemotiveerde sancties op te leggen - Het nakomen door Turkije van zijn verplichtingen en verbintenissen - Het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding tot de Raad van Europa door Hongarije - Veilige derde landen voor asielzoekers - Pushbacks op zee en op het land : illegale aanpak van migratie - Nieuwe escalatie in de aanval van de Russische Federatie op OekraÔne - De gevolgen van de Brexit voor de mensenrechten op het Ierse eiland - Eerlijke spelregels om een einde te maken aan discriminatie van vrouwen in de sportwereld - Naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding van RoemeniŽ tot de Raad van Europa - De arbeid van de toekomst vergt een herziening van de arbeidsrechten - Het voorkomen van vaccinatiediscriminatie) (7-385)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-385/1
p. 1-16 7-385/1 p. 1-16 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa Deel 1 van de Gewone Zitting Straatsburg, 21-25 januari 2019 (Update van de richtlijnen om eerlijke referenda in de lidstaten van de Raad van Europa te waarborgen - Straffeloosheid bestrijden door middel van gerichte sancties in de zaak SergueÔ Magnitski en soortgelijke situaties - De sharia, de Verklaring van CaÔro en het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens - Mediavrijheid als voorwaarde voor democratische verkiezingen - De openbare media in de context van desinformatie en propaganda - Internetbeheer en mensenrechten - Discriminatie in de toegang tot de arbeidsmarkt - Voor een actieve bevolking waarvan personen met een handicap deel uitmaken - Oplopende spanningen rond de zee van Azov en de straat van Kertsj en bedreiging van de Europese veiligheid - De verslechtering van de toestand van de politieke oppositieleden in Turkije - Evolutie van de monitoringprocedure van de Assemblee en periodiek onderzoek naar de naleving van de verplichtingen van IJsland en ItaliŽ - Het bevorderen van de rechten van personen die tot nationale minderheden behoren - De vervallenverklaring van nationaliteit als maatregel in de strijd tegen terrorisme - De monitoring van de aabevelingen van het CPT verbeteren : de rol van de Parlementaire Assemblee en van de nationale parlementen versterken) (6-483)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-483/1
p. 1-117 6-483/1 p. 1-117 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa Vergadering van de Permanente Commissie Parijs, 24 mei 2019 (Waarneming van de presidentiŽle verkiezingen in OekraÔne [31 maart en 21 april 2019] - Waarneming van de presidentiŽle verkiezingen in Noord-MacedoniŽ [21 april en 5 mei 2019] - Evaluatie van het partnerschap voor de democratie betreffende het Parlement van Marokko - Voorzien in gezondheidsbehoeften van jongeren in Europa - Voor een duurzame ontwikkeling die sociale inclusie bevordert - Luchtvervuiling : een uitdaging voor de volksgezondheid in Europa - Onderwijs en cultuur : nieuwe partnerschappen voor de erkenning van persoonlijke ontwikkeling en competenties) (7-4)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-4/1
p. 1-38 7-4/1 p. 1-38 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Deel 4 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 30 september - 4 oktober 2019 (Een betere bescherming voor alle klokkenluiders overal in Europa - De noodzaak van een gemeenschappelijk normenstelsel voor ombudsinstanties in Europa - De ontwikkelingsbank van de Raad van Europa : bijdragen aan de opbouw van een inclusievere samenleving - Bescherming en ondersteuning van de slachtoffers van het terrorisme - Noord-MacedoniŽ - Levens redden in de Middellandse Zee - Schending van de democratische rechten en repressie van vreedzame betogingen in de Russische Federatie - Verloskundig en gynaecologisch geweld - Juridisch statuut voor de klimaatvluchtelingen - Werking van de democratische instellingen in de Republiek MoldaviŽ - Het behoud van het joods cultureel erfgoed - De arbeidsmigratie in Oost-Europa en de impact ervan op de sociaal-demografische evolutie in die landen) (7-100)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-100/1
p. 1-97 7-100/1 p. 1-97 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie Parijs, 1 maart 2019 (Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld - Democratie bevorderen door de markteconomie te ontwikkelen - Bescherming van de mensenrechten tijdens de overbrenging van gedetineerden - Stress op het werk - Ontwikkelingssamenwerking : een middel om migratiecrisissen te voorkomen - Behoud en opwaardering van het immaterieel cultureel erfgoed in Europa - De waarde van cultureel erfgoed in een democratische samenleving) (6-525)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-525/1
p. 1-42 6-525/1 p. 1-42 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Vierde deel van de gewone zitting - Straatsburg, 8-12 oktober 2018 (De besluitvorming van de Parlementaire Assemblee versterken wat de bevoegdheden en de stemming betreft - De behandeling van Palestijnse minderjarigen in het IsraŽlisch gerechtelijk systeem - De buitenlandse financiering van de islam in Europa reglementeren, om radicalisering en islamofobie te voorkomen - Radicalisering van migranten en diasporagemeenschappen in Europa - Privť- en gezinsleven : gelijke rechten, ongeacht de seksuele geaardheid - Nucleaire veiligheid en beveiliging in Europa - Onbeperkte toegang van de monitoringsorganen voor de mensenrechten van de Raad van Europa en de Verenigde Naties tot de lidstaten, inclusief de "grijze zones" - De rol van de nationale parlementen bij het welslagen van de decentraliseringsprocessen - Gezinshereniging van vluchtelingen en migranten in de lidstaten van de Raad van Europa - Migratie vanuit het standpunt van de gelijkheid van vrouwen en mannen : vrouwen de middelen geven om een essentiŽle bijdrage te leveren aan de integratie - Minnelijke schikkingen in het raam van strafrechtprocedures : de nood aan minimumnormen voor de systemen inzake afstand van geding - Het neerstorten van het Pools vliegtuig TU-154M met de delegatie van de Poolse staat aan boord op 10 april 2010 op het grondgebied van de Russische Federatie) (6-460)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-460/1
p. 1-79 6-460/1 p. 1-79 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Deel 2 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 8-12 april 2019 (Versterking van de samenwerking met de Verenigde Naties bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling - Uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen : de noodzakelijke synergie tussen alle actoren, van parlementen tot lokale overheden - Instelling van een mechanisme van de Europese Unie voor democratie, rechtsstaat en grondrechten - Voor parlementen zonder seksisme en seksuele intimidatie - Rol en verantwoordelijkheden van politieke leiders in de strijd tegen hate speech en intolerantie - Halt aan haatdragende woorden en handelingen in de sport - Rol en opdracht van de Parlementaire Assemblee : belangrijkste uitdagingen voor de toekomst - Wijziging van een aantal bepalingen van het Reglement van de Assemblee - Witwasconstructies : het hoofd bieden aan de nieuwe uitdagingen van de internationale strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van kapitaal - Toestand van migranten en vluchtelingen op de Griekse eilanden : inspanningen opdrijven - Anonieme sperma- en eiceldonatie : een evenwicht tussen de rechten van ouders, donoren en kinderen - Sociale media : bevorderen zij sociale contacten of bedreigen zij de mensenrechten ?) (6-532)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-532/1
p. 1-119 6-532/1 p. 1-119 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Deel 3 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 24-28 juni 2019 (De besluitvorming van de Parlementaire Assemblee versterken wat de geloofsbrieven en de stemming betreft - Begroting en prioriteiten van de Raad van Europa voor het boekhoudkundig biŽnnium 2020-2021 - Uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekhoudkundig biŽnnium 2020-2021 - Het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen : verwezenlijkingen en uitdagingen - Naar een ambitieuze beleidsagenda van de Raad van Europa voor gendergelijkheid - De dwang in de geestelijke gezondheidszorg beŽindigen : de noodzaak van een op de mensenrechten gebaseerde aanpak - Aanvechting, om zwaarwegende redenen, van de nog niet geratificeerde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Russische federatie - De moord op mevrouw Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta en elders : zorgen voor volledige opheldering - Een einde maken aan het geweld tegen kinderen : een bijdrage van de Raad van Europa tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - Een einde maken aan geweld tegen en exploitatie van migrantenkinderen - Post-monitoringdialoog met Bulgarije - Opheldering van de moord op Boris Nemtsov - Toestand in SyriŽ : vooruitzichten op een politieke oplossing ? - Beleid en praktijken inzake het terugsturen in de lidstaten van de Raad van Europa) (7-7)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-7/1
p. 1-128 7-7/1 p. 1-128 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 25-29 juni 2018 (De humanitaire toestand van de vluchtelingen in de buurlanden van SyriŽ - De bescherming van verdedigers van de mensenrechten in de lidstaten van de Raad van Europa - Nieuwe inperkingen van de activiteiten van ngo's in de lidstaten van de Raad van Europa - Extraterritoriale behandeling van asielaanvragen en oprichting van veilige opvangcentra voor vluchtelingen in het buitenland - Gevolgen voor de mensenrechten van de "externe dimensie" van het asiel- en migratiebeleid voor de Europese Unie : uit het oog, uit het recht ? - Spoeddebat : Internationale verplichtingen van de lidstaten van de Raad van Europa : bescherming van levens op zee - Vervolging van LGBTI'ers in de Tsjetsjeense Republiek (Russische Federatie) - Spoeddebat : OekraÔense burgers die als politieke gevangenen in de Russische Federatie worden vastgehouden - Zorgen voor een evenwicht tussen het hogere belang van het kind en de noodzaak om gezinnen samen te houden - Gedwongen huwelijken in Europa - Opzettelijke vernieling van en illegale handel in cultuurgoederen - Empowerment van vrouwen in de economie) (6-446)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-446/1
p. 1-98 6-446/1 p. 1-98 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 26 juni 2020 (Waarneming van de vervroegde parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan - Lessen voor de toekomst om een doeltreffende en op rechten gebaseerde oplossing te vinden voor de Covid-19-pandemie - Bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen: versterking van de actie en samenwerking in Europa - "Empowerment" van vrouwen: de toegang tot contraceptie in Europa aanmoedigen) (7-175)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-175/1
p. 1-34 7-175/1 p. 1-34 (PDF)
Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa. Deel 2 van de Gewone Zitting Straatsburg, 23 - 27 april 2018 (Follow-up van het verslag van de onafhankelijke onderzoekscommissie betreffende de aantijgingen van corruptie in de Parlementaire Assemblee - Noodtoestand : proportionaliteitsproblemen in verband met de afwijking waarin artikel 15 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens voorziet - Klimaatverandering en uitvoering van het Akkoord van Parijs - Financiering van terreurgroep IS : lessen uit het verleden - Bescherming van de redactionele onafhankelijkheid - Statuut van journalisten in Europa - Humanitaire noden en rechten van de in eigen land ontheemden in Europa - Toestand in LibiŽ : vooruitzichten en rol van de Raad van Europa - Rol van Europa in de initiatieven voor het vredesproces in SyriŽ - Verklaring van Kopenhagen, evaluatie en follow-up - Juridische problemen veroorzaakt door hybride oorlog en verplichtingen inzake mensenrechten - Strijd tegen de georganiseerde misdaad door het faciliteren van de inbeslagneming van illegale bezittingen - Medicatieresistente tuberculose in Europa - Integratie, zelfredzaamheid en bescherming van migrantenkinderen door de schoolplicht) (6-428)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-428/1
p. 1-110 6-428/1 p. 1-110 (PDF)
Parlementaire assemblee van de Raad van Europa - Tweede deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride vergadering), 19-22 april 2021 (De bescherming van nationale minderheden in Europa - Covid-paspoorten of -certificaten - De visie van de Assemblee op de strategische prioriteiten van de Raad van Europa - De strijd tegen fiscale onrechtvaardigheid: de werkzaamheden van de OESO betreffende de belasting op de digitale economie - De Armeense krijgsgevangenen, gevangenen en ontheemden - De hoogdringendheid van een hervorming van het kiesstelsel in Wit-Rusland - De schendingen van de mensenrechten in Wit-Rusland vereisen een internationaal onderzoek - De discriminatie van personen met chronische of langdurige aandoeningen - De post-monitoringdialoog met Montenegro - De aanhouding en opsluiting van Alexei Navalny in januari 2021 - De werking van de democratische instellingen in Turkije) (7-251)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-251/1
p. 1-88 7-251/1 p. 1-88 (PDF)
Parlementaire assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie - Parijs, 16 maart 2018 (Europees Hof voor de rechten van de mens - Ontwerp van verklaring van Kopenhagen over het Europees stelsel van de rechten van de mens in het Europa van morgen - Gendergelijkheid en alimentatiegeld voor kinderen - Wijziging van het Reglement van de Assemblee om Turks te schrappen uit de lijst van werktalen van de Assemblee) (6-425)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-425/1
p. 1-34 6-425/1 p. 1-34 (PDF)
Parlementaire assemblťe van de Raad van Europa - Vergadering van de Vaste Commissie - Helsinki (Finland), 23 november 2018 (Waarneming bij de algemene verkiezingen in BosniŽ en Herzegovina - Gebarentalen in Europa beschermen en bevorderen - Procedure voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof voor de rechten van de mens - Het aanbod aan palliatieve zorg in Europa - Het verkeer van buitenlandse studenten in Europa aanmoedigen) (6-473)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-473/1
p. 1-27 6-473/1 p. 1-27 (PDF)
Parlementaire assemblťe van de Raad van Europa. Vergadering van de Vaste Commissie. Zagreb, 1 juni 2018 (Waarneming van de presidentsverkiezingen in Montenegro - Weerwoord tegen terrorisme - Bevorderen van diversiteit en gelijkheid in de politiek - Gevangenen met een handicap in Europa) (6-435)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-435/1
p. 1-26 6-435/1 p. 1-26 (PDF)
Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming (5-9573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9573
Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming (5-9574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9574
Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in BelgiŽ (7-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-77
Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in BelgiŽ (7-78)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-78
Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget (7-480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-480
Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget (7-481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-481
Politie - Sociale media - Nepprofielen - Gebruik - Wettelijk kader - Klachten van burgers - Cijfers en tendensen (7-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1260
Politie - Sociale media - Nepprofielen - Gebruik - Wettelijk kader - Klachten van burgers - Cijfers en tendensen (7-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1261
Politiegeweld - Geweld tegen de politie - Ordehandhaving - Bodycams - Gebruik - Cijfers en tendensen - Aanpak - Registratie - Maatregelen - Politieopleiding - Rol van het Comitť P (7-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1152
Politiegeweld - Geweld tegen de politie - Ordehandhaving - Bodycams - Gebruik - Cijfers en tendensen - Aanpak - Registratie - Maatregelen - Politieopleiding - Rol van het Comitť P (7-1153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1153
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-23)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 43 2-1 p. 43 (PDF)
Postsector - Liberalisatie (Europese richtlijnen - Einddatum voor de volledige openstelling van de markt - Definitie van de "speciale diensten" of van de "standaard post") (2-1432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1974-1976 2-40 p. 1974-1976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2089-2090 2-41 p. 2089-2090 (PDF)
Postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen - Voorgenomen afbouw (Centralisering in Jemelle) (2-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2214-2215 2-43 p. 2214-2215 (PDF)
Postzegels - Omschakeling naar de euro - Regeling (Gebruik van de zegels in Belgische frank) (2-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2338 2-45 p. 2338 (PDF)
Protest tegen de afwezigheid van de nieuwe minister van FinanciŽn in de plenaire en in de commissievergaderingen      
  5-98
p. 25-26 5-98 p. 25-26 (PDF)
  5-98
p. 26 5-98 p. 26 (PDF)
  5-98
p. 27 5-98 p. 27 (PDF)
  5-98
p. 32 5-98 p. 32 (PDF)
Proximus - Website - Taalgebruik (2-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966-3967 2-71 p. 3966-3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4023-4024 2-72 p. 4023-4024 (PDF)
RSVZ - Aanmaningen - Gerechtsdeurwaarders - Hervorming (2-2041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2921-2922 2-54 p. 2921-2922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3663-3664 2-65 p. 3663-3664 (PDF)
Raad van Europa (2019 BZ)      
  Benoeming van de afgevaardigden van de Senaat bij de Parlementaire Assemblee
7-3
p. 8-9 7-3 p. 8-9 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 314-315 2-8 p. 314-315 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1538-1539 2-31 p. 1538-1539 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2857 2-53 p. 2857 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-382 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-31
p. 5 7-31 p. 5 (PDF)
Regie der Gebouwen - Kredieten - Registratie van het architecturaal erfgoed van de Staat (Verhoging van de kredieten - Justitiepaleis en Luchtvaartsquare te Brussel e.a.) (2-1455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2091 2-41 p. 2091 (PDF)
Regie der Gebouwen - Terreinen en gebouwen in de provincie Limburg (2-1907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2820-2822 2-52 p. 2820-2822 (PDF)
Regionaal verkozenen kunnen zich uitspreken over een federale wet : opmerkingen naar aanleiding van de stemming over het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
Rijksadministratief Centrum - Verkoop - Gevolgen (2-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231-3232 2-59 p. 3231-3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3814 2-68 p. 3814 (PDF)
Sabena (Faillissement van Sabena en weerslag op de werkgelegenheid in de provincie Vlaams-Brabant voor de ex-werknemers) (2-616)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-173
p. 38-39 2-173 p. 38-39 (PDF)
Sabena (Solvabiliteits- en liquiditeitspositie van Sabena en de SAir Group) (2-435)      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 49-56 2-108 p. 49-56 (PDF)
Sabena - Brochure over BelgiŽ - Hoofdstad (2-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 556 2-12 p. 556 (PDF)
Schijnzelfstandigen - Schijnwerknemers - Knelpunten - Concreet voorstel (2-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2498-2499 2-47 p. 2498-2499 (PDF)
Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Schending in Nederlandstalige scholen in Brussel) (2-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1650-1651 2-34 p. 1650-1651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1787-1789 2-36 p. 1787-1789 (PDF)
Sociaal statuut der zelfstandigen - Niet-verschuldigde vennootschapsbijdragen - Terugbetaling (2-1972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2857 2-53 p. 2857 (PDF)
Sociaal tarief van Belgacom - Tweede lijn voor internet (Personen met een handicap en senioren) (2-894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273 2-27 p. 1273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1385-1386 2-28 p. 1385-1386 (PDF)
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2356
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2357
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2358
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2359
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 6-2360
Sociale bijdragen van zelfstandigen - Vereenvoudiging van de berekening (2-1839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2620-2621 2-50 p. 2620-2621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3440 2-61 p. 3440 (PDF)
Sociale media - Online privacy - Encryptie - Staatsveiligheid - Cijfers en tendensen - Mogelijke maatregelen (7-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1154
Sociale media - Online privacy - Encryptie - Staatsveiligheid - Cijfers en tendensen - Mogelijke maatregelen (7-1155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1155
Specifieke diplomatieke aandachtspunten naar de BRIC-landen (BraziliŽ, Rusland, India en China) (Versterking van de middelen voor onze economische en politieke diplomatie - Emerging markets) (5-650)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 8-10 5-73 COM p. 8-10 (PDF)
Specifieke ondersteuningsmaatregelen voor landen met omvangrijke asielstroom naar BelgiŽ (Verbetering van de levenssituatie in de landen van oorsprong) (5-652)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 8-9 5-89 COM p. 8-9 (PDF)
Speculatie - Flitshandel - "High Frequency trading" - Gevolgen voor beursgenoteerde ondernemingen - Regulering - Verbod (5-9023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9023
Spionage - Software Pegasus - Veiligheidsrisicoís - Hacking - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1870
Spionage - Software Pegasus - Veiligheidsrisicoís - Hacking - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1871
Spionage - Software Pegasus - Veiligheidsrisicoís - Hacking - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1872
Stalking via het Internet (Ongewenste commerciŽle e-mails - Hacking of verspreiden van virussen - Inschakeling van nieuwe technologieŽn in de bestrijding van de misdadigheid, naar het voorbeeld van Nederland) (2-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 26-27 2-164 p. 26-27 (PDF)
Steun aan de pers - Kostenverlaging (2-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-20
p. 935-936 2-20 p. 935-936 (PDF)
Strategische doelstellingen inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid (2-1526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2495-2496 2-47 p. 2495-2496 (PDF)
Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders (6-1277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1277
Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders (6-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1278
Telefoontarieven - Gebrek aan transparantie (Vaste telefoniegesprekken en GSM-gesprekken) (2-2372)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3437-3438 2-61 p. 3437-3438 (PDF)
Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1173
Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1174
Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1255
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3616 2-64 p. 3616 (PDF)
Toegang tot Internet - ADSL-dienst - Beschikbaarheid (2-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3096-3098 2-56 p. 3096-3098 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Totaal uitstaande staatsgaranties - Details per borgnemer - Cijfers (5-9960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9960
Totaal uitstaande staatsgaranties - Details per borgnemer - Cijfers (5-9961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9961
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2771-2772 2-52 p. 2771-2772 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3619 2-64 p. 3619 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 (7-298)      
  Bespreking
   Personeelsuitgaven - Personeelsuitgaven politieke fracties - Covid-19 - Investeringen - Reserves
7-25
p. 5-11 7-25 p. 5-11 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - SynergiŽn - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231 2-59 p. 3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3550-3551 2-63 p. 3550-3551 (PDF)
Vastgoedmakelaar - Bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep - Koninklijk besluit van 6 september 1993 - Toepassingsgebied (Uitgesloten beroepen) (2-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3783-3784 2-68 p. 3783-3784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4024-4025 2-72 p. 4024-4025 (PDF)
Veiligheidsdiensten - Specifieke methode - Uitzonderlijke methode - Kabelinterceptie - Snapshots - Datatap - Verzameling - Toestemming - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1542
Veiligheidsdiensten - Specifieke methode - Uitzonderlijke methode - Kabelinterceptie - Snapshots - Datatap - Verzameling - Toestemming - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1543
Veiligheidsdiensten - Specifieke methode - Uitzonderlijke methode - Kabelinterceptie - Snapshots - Datatap - Verzameling - Toestemming - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1544
Verdaging van de stemmingen, omdat het quorum niet bereikt is      
  5-143
p. 69-70 5-143 p. 69-70 (PDF)
Verenigde Naties - Mensenrechtenraad - Kandidatuur van China - Standpunt van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten en de landen van de Europese Unie (7-1253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1253
Verkiezingsdrukwerk - Bedeling door De Post (2-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 976-977 2-21 p. 976-977 (PDF)
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   BTW-verlaging op elektriciteit
5-120
p. 29 5-120 p. 29 (PDF)
   Economisch-herstelbeleid
5-120
p. 6 5-120 p. 6 (PDF)
   Verlaging van de loonkosten
5-120
p. 29 5-120 p. 29 (PDF)
   Verlaging van de overheidsschuld
5-120
p. 5-6 5-120 p. 5-6 (PDF)
Verslag over de radicalisering in BelgiŽ (Beroepsgeheim - CoŲrdinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeŽn en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Vervallenverklaring politiek mandaat - Bevolkingsinspectie - Regeling verblijfstoestand - Inmenging inzake briefwisseling (2-97)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 88-89 2-2 p. 88-89 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiŽntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Vťronique Durenne, de heren Alexander Miesen, GaŽtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, GaŽtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Andrť Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw HťlŤne Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cťcile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valťrie De Bue, HťlŤne Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valťrie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, GaŽtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Vťronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frťdťric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in BelgiŽ en in het buitenland teneinde de ideeŽn hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer GaŽtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Vťronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24†februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en GaŽtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Vťronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en Andrť Frťdťric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prťvot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Martine Taelman, Valťrie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Verzoek van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean-Frťdťric Eerdekens, Rik Daems, Bert Anciaux, Jean-Paul Wahl en Julien Uyttendaele, de dames Els Ampe, Katia Segers, Vťronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, mevrouw Annick Lambrecht, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Alexander Miesen en Philippe Courard
7-289/1
p. 1-15 7-289/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-289/1)
7-23
p. 10-18 7-23 p. 10-18 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en Andrť Frťdťric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en HťlŤne Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot schorsing - Bommelding in het Vlaams parlement      
  7-4
p. 6 7-4 p. 6 (PDF)
Visserij - Brexit - Gevolgen (6-1175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1175
Vluchtelingen - Verzoek om internationale bescherming - Reden - Seksuele oriŽntatie of genderidentiteit (SOGI) - Geloofwaardigheidsonderzoek - Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Aanbevelingen - Uitvoering (7-827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-827
Voertuigen - Intelligent Speed Assistent (ISA) - Event Data Recorder (EDR) - Data-gebruik - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Installatie van de systemen - Meerkost - Impact op het milieu (7-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1539
Voertuigen - Intelligent Speed Assistent (ISA) - Event Data Recorder (EDR) - Data-gebruik - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Installatie van de systemen - Meerkost - Impact op het milieu (7-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1540
Voertuigen - Intelligent Speed Assistent (ISA) - Event Data Recorder (EDR) - Data-gebruik - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Installatie van de systemen - Meerkost - Impact op het milieu (7-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1541
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Bespreking - Rol van de Senaat
6-47
p. 99-113 6-47 p. 99-113 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee (7-383)      
  Bespreking
7-32
p. 5-13 7-32 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frťdťric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Stemming
6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
  6-21
p. 24 6-21 p. 24 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, GaŽtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez en mevrouw Sabine de Bethune
7-119/1
p. 1-10 7-119/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen BelgiŽ - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-386)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Voorstel van de heren Alexander Miesen, GaŽtan Van Goidsenhoven en Rik Daems en mevrouw Vťronique Durenne
7-292/1
p. 1-7 7-292/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpťrťe
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)      
  Bespreking
6-19
p. 5-13 6-19 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in BelgiŽ (6-424)      
  Bespreking
6-47
p. 48-66 6-47 p. 48-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (6-508)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard en Rik Daems
6-508/1
p. 1-5 6-508/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (7-125)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl en Rik Daems
7-125/1
p. 1-5 7-125/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270)      
  Amendementen nrs 8 tot 21 van de heer Rik Daems
5-270/3
p. 1-3 5-270/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-665/4
p. 1-8 5-665/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep (5-1365)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en mevrouw Nele Lijnen
5-1365/1
p. 1-9 5-1365/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Amendement nr 8 van de heer Rik Daems
5-917/2
p. 4 5-917/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 43-48 5-31 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-775/1
p. 1-12 5-775/1 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving (7-309)      
  Bespreking
7-34
p. 11-19 7-34 p. 11-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer GaŽtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Vťronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames HťlŤne Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  De heer GaŽtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Voorstel van de heer GaŽtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Vťronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi
7-211/1
p. 1-9 7-211/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Vťronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 6-16 7-22 p. 6-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw HťlŤne Ryckmans en de heren Stijn Bex en Bert Anciaux
7-161/1
p. 1-11 7-161/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Bespreking
7-34
p. 30-40 7-34 p. 30-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frťdťric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, HťlŤne Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendement nr 46 van de heer Rik Daems
5-337/6
p. 4 5-337/6 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (5-259)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Rik Daems en Bart Tommelein
5-259/1
p. 1-7 5-259/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in BelgiŽ) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (7-244)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en GaŽtan Van Goidsenhoven, mevrouw Els Ampe en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-244/1
p. 1-8 7-244/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-25
p. 12-23 7-25 p. 12-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Bespreking
6-47
p. 86-91 6-47 p. 86-91 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit (IsraŽlisch soldaat ontvoerd door Hamas) (5-1137)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Rik Daems, FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1137/1
p. 1-4 5-1137/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in BelgiŽ (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (7-328)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, de dames Fatima Ahallouch, Vťronique Durenne en Katia Segers en de heer Bert Anciaux
7-328/1
p. 1-11 7-328/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-35
p. 11-25 7-35 p. 11-25 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van GenŤve van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-955/2
p. 1-5 5-955/2 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-699/3
p. 1 5-699/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz en GaŽtan Van Goidsenhoven en mevrouw Vťronique Durenne
7-190/1
p. 1-4 7-190/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-19
p. 14-26 7-19 p. 14-26 (PDF)
Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli (Covid-19) (7-234)      
  Voorstel van mevrouw Els Ampe en de heren Rik Daems, GaŽtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez
7-234/1
p. 1-8 7-234/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (6-507)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard, Lionel Bajart en Rik Daems
6-507/1
p. 1-7 6-507/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Vťronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-114/1
p. 1-7 7-114/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-14
p. 6-28 7-14 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Amendement nr 19 van mevrouw Els Ampe en de heer Rik Daems
7-299/2
p. 22-23 7-299/2 p. 22-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (7-187)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Vťronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Els Ampe
7-187/1
p. 1-8 7-187/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Covid-19) (7-189)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz, GaŽtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl
7-189/1
p. 1-4 7-189/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Bespreking
5-24
p. 27-32 5-24 p. 27-32 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heren Rik Daems en Armand De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-733/6
p. 1-3 5-733/6 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 33-38 5-31 p. 33-38 (PDF)
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van de heer Rik Daems
5-1950/2
p. 1-12 5-1950/2 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 32 en 51 tot 67 van de heer Rik Daems
5-1950/3
p. 5-10 5-1950/3 p. 5-10 (PDF)
  5-1950/3
p. 20-27 5-1950/3 p. 20-27 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1950/5
p. 1-35 5-1950/5 p. 1-35 (PDF)
  Bespreking
5-145
p. 43-44 5-145 p. 43-44 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen (7-124)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Vťronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-124/1
p. 1-9 7-124/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (7-80)      
  Bespreking
7-26
p. 18-35 7-26 p. 18-35 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten (7-300)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Rodrigue Demeuse en Jean-Frťdťric Eerdekens, de dames Sabine Laruelle, Martine Fournier en Soetkin Hoessen en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux
7-300/1
p. 1-16 7-300/1 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
7-34
p. 6-11 7-34 p. 6-11 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing (7-423)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Ludwig Vandenhove en Philippe Dodrimont
7-423/1
p. 1-15 7-423/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1083/3
p. 1-2 5-1083/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
  De heer Rik Daems vraagt de terugzending naar commissie - Verworpen - De Senaat hervat de bespreking en debatteert over het amendement van de heer Rik Daems
5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privťactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (7-103)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz en mevrouw Stephanie D'Hose
7-103/1
p. 1-17 7-103/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (7-102)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz
7-102/1
p. 1-14 7-102/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie (6-498)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Anne Barzin en de heer Yves Evrard
6-498/1
p. 1-23 6-498/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van een versnelde omschakeling naar een groenere en digitalere economie via de Twin Transition (7-391)      
  Voorstel van de heren Steven Coenegrachts, GaŽtan Van Goidsenhoven, Stijn De Roo, Rik Daems en Philippe Dodrimont
7-391/1
p. 1-18 7-391/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de 1 en 2 eurocent (5-2339)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts en Rik Daems
5-2339/1
p. 1-6 5-2339/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm (6-505)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz, Lionel Bajart en Rik Daems, mevrouw Anne Barzin en de heer Olivier Destrebecq
6-505/1
p. 1-7 6-505/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm (7-104)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Vťronique Durenne en de heer GaŽtan Van Goidsenhoven
7-104/1
p. 1-7 7-104/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht (7-374)      
  Voorstel van de heer Rik Daems en mevrouw Nadia El Yousfi
7-374/1
p. 1-17 7-374/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte (6-381)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking (7-144)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-144/1
p. 1-7 7-144/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking (7-228)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-228/1
p. 1-10 7-228/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Amendement nr 17 van de heer Rik Daems
5-867/3
p. 3-4 5-867/3 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-867/4
p. 1-29 5-867/4 p. 1-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger (7-97)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
7-97/1
p. 1-6 7-97/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger (6-494)      
  Voorstel van de heer Rik Daems c.s.
6-494/1
p. 1-6 6-494/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet (Het karakter van de Staat - De fundamentele waarden van de samenleving - De democratische inspraak - Het verminderen van de omvang van de instellingen - Voortbestaan van de Senaat) (6-514)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Lionel Bajart, mevrouw Freya Saeys en de heer Willem-Frederik Schiltz
6-514/1
p. 1-6 6-514/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems
6-514/2
p. 1-4 6-514/2 p. 1-4 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273 2-27 p. 1273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1537 2-31 p. 1537 (PDF)
Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes (6-1781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1781
Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes (6-1782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1782
Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes (6-2063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2063
Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen (7-250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-250
Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen (7-251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-251
Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen (7-252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-252
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Algemene bespreking
2-136
p. 4-24 2-136 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (Invoeren van een apart statuut "gereglementeerde vastgoedvennootschap", verschillend van dit van de vastgoedbevak - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, het WIB1992, het Wetboek van de BTW, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek der successierechten) (5-2860)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-2860/2
p. 1-5 5-2860/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) (Zie ook doc. 2-1393) (2-1392)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 4-7 2-254 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (CreŽren van voldoende transparantie met betrekking tot het kredietaanbod in de precontractuele fase zodat de onderneming met voldoende kennis van zaken een bewuste keuze kan maken en de contractuele voorwaarden bij diverse kredietgevers kan vergelijken - Evenwichtiger maken van de contractuele relatie tussen kredietgever en onderneming) (5-2389)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Rik Daems
5-2389/2
p. 1-6 5-2389/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende de Spoorcodex (Codificatie van volgende wetten : 1. De wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur - 2. De wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen - 3. De wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap - Rechtzetting in het kader van deze spoorwegwetten van substantiŽle wijzigingen, als gevolg van vragen en opmerkingen van de Europese Commissie - Zie ook doc. 5-2211) (5-2210)      
  Verslag van de heren Rik Daems en FranÁois Bellot
5-2210/2
p. 1-9 5-2210/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-2218)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Ahmed Laaouej
5-2218/2
p. 1-11 5-2218/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 52-57 5-114 p. 52-57 (PDF)
   Fairness tax : invoering van een minimumbelasting in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners vennootschappen
5-114
p. 53 5-114 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1547/3
p. 1-14 5-1547/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's (Bescherming van de hoofdverblijfplaats : niet-vatbaarheid voor beslag - Verbetering van de S-BVBA (BVBA Starter] - Toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent : wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen - Zie ook doc. 5-2383) (5-2382)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Rik Daems
5-2382/2
p. 1-4 5-2382/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer - Zie ook doc. 5-1708) (5-1707)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Rik Torfs
5-1707/2
p. 1-7 5-1707/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (5-1529)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 31-34 5-70 p. 31-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Pristina op 9 maart 2010 (5-1617)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1617/2
p. 1-3 5-1617/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomť op 6 juni 2009 (5-1615)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1615/2
p. 1-5 5-1615/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (5-1606)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1606/2
p. 1-3 5-1606/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-961)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-961/3
p. 1-6 5-961/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-25
p. 39-41 5-25 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-969)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-969/3
p. 1-6 5-969/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002) (5-972)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-972/3
p. 1-6 5-972/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant) (5-967)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-967/3
p. 1-7 5-967/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-963)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-963/3
p. 1-7 5-963/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988) (5-966)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-966/3
p. 1-6 5-966/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005) (5-968)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-968/3
p. 1-6 5-968/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (5-964)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-964/3
p. 1-7 5-964/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006) (5-971)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-971/3
p. 1-6 5-971/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-970)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-970/3
p. 1-7 5-970/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer : tweede fase - Zie ook doc. 5-1707) (5-1708)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Rik Torfs
5-1708/2
p. 1 5-1708/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987) (5-965)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-965/3
p. 1-6 5-965/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 (5-2823)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2823/2
p. 1-4 5-2823/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol (5-962)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-962/3
p. 1-8 5-962/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1995 (5-1589)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1589/2
p. 1-3 5-1589/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te GenŤve op 20 juni 1996 (Gelijke behandeling van thuiswerkers en andere werknemers) (5-1541)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1541/2
p. 1-3 5-1541/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 (5-1575)      
  Verslag van de heer Rik Daems en mevrouw Marleen Temmerman
5-1575/2
p. 1-3 5-1575/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 (5-1552)      
  Verslag van de heer Rik Daems en mevrouw Marleen Temmerman
5-1552/2
p. 1-4 5-1552/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek TsjechiŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 (5-1574)      
  Verslag van de heer Rik Daems en mevrouw Marleen Temmerman
5-1574/2
p. 1-3 5-1574/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voor de vordering tot staking betreffende een handeling geregeld bij boek XIV van het Wetboek "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" - Zie ook doc. 5-2814 en 5-2815) (5-2813)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2813/2
p. 1-6 5-2813/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Invoeging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht ten aanzien van de beoefenaars van een vrij beroep teneinde de bestaande ongrondwettelijkheid betreffende de uitsluiting van de vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC te verhelpen conform de arresten nr 55/2011 van 6 april 2011 en nr 192/2011 van 15 december 2011 van het Grondwettelijk Hof alsook arrest nr 99/2013 van 9 juli 2013 waarin het Hof de artikelen die deze uitsluiting invoeren, heeft vernietigd - Omzetting, ten aanzien van de beoefenaars van een vrij beroep, van richtlijnen 2011/83/EU en 2005/29/EG - Opheffing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen) (5-2815)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2815/3
p. 1-8 5-2815/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van (...) houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Rechterlijke toetsing : beroep tegen beslissingen van het toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie - Zie ook doc. 5-2210) (5-2211)      
  Verslag van de heren Rik Daems en FranÁois Bellot
5-2211/2
p. 1 5-2211/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Niet vatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige - Zie ook doc. 5-2382) (5-2383)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Ahmed Laaouej
5-2383/2
p. 1 5-2383/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Algemene bespreking
2-62
p. 4-17 2-62 p. 4-17 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 35-39 5-114 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Raadgevend Comitť voor de telecommunicatie en Raadgevend Comitť voor de postdiensten) (Zie ook doc. 2-1392) (2-1393)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 4-7 2-254 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government) (2-1396)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) (EfficiŽnter toezicht door de FSMA door uitbreiding van de repressieve maatregelen, controlemethodes en markttransparantie - Meer transversale coherentie in de regels ter bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten - Wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, artikel 58 quater van de programmawet [I] van 24 december 2006, de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten, de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van belegginsinstrumenten en de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Opheffing KB 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken - Zie ook doc. 5-2215) (5-2214)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2214/2
p. 1-12 5-2214/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 34-35 5-114 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II) (Nieuwe regels over de vordering tot staking - Opheffing artikelen 220 tot 223 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de artikelen 589 en 605ter van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 633ter Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 5-2214) (5-2215)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2215/2
p. 1 5-2215/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 34-35 5-114 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Voorstel tot verdaging tot een volgende plenaire vergadering opdat de heer Vandenberghe zijn vragen kan stellen als de minister van Justitie zelf aanwezig kan zijn
2-119
p. 31-32 2-119 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Procedureregels die specifiek zijn voor de vordering tot staking uitgeoefend ten aanzien van handelingen die een inbreuk vormen op de bepalingen van boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" - Zie ook doc. 5-2813 en 5-2815) (5-2814)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2814/2
p. 1 5-2814/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Nationale Plantentuin van BelgiŽ : opheffing rechtspersoonlijkheid om de overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap op 1 januari 2014 te verzekeren) (5-2333)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-2333/2
p. 1-3 5-2333/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van het derde lid van artikel 35 van de wet van 17 juni 2013 - Bekrachtiging van de bepalingen van hoofdstuk 5 van het KB van 12 september 2011 en van de bepalingen van hoofdstuk 2 van het KB van 24 januari 2012 [Regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen] : inwerkingtreding van de wetten van 15 juni 2006 en 13 augustus 2011) (5-2313)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems
5-2313/2
p. 1-3 5-2313/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-124
p. 33-37 5-124 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (om rekening te houden met de technische kenmerken van sommige types van ruimtevoorwerpen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van projecten en activiteiten die BelgiŽ kunnen aangaan - Toelichting van het toepassingsgebied van de Ruimtewet : uitsluiting van suborbitale ruimtevluchten ; identificatie van de operator van niet-manoeuvreerbare satellieten) (5-2190)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz en de heer Rik Daems
5-2190/2
p. 1-6 5-2190/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 16-17 5-113 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat [...] de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft) (Bijeenkomst binnen de drie weken na het verzoek tot bijeenroeping) (5-2005)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2005/3
p. 1-5 5-2005/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-444)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomitťs van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop ťťn of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-440)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Vermindering van de dotaties voor de begrotingsjaren 2023 en 2024) (7-404)      
  Algemene bespreking
7-33
p. 11-17 7-33 p. 11-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - De "150 %-regel" zal voortaan onbetwistbaar van toepassing zijn op de vergoedingen die voortvloeien uit de uitoefening van functies in raden van bestuur, adviesraden en directiecomitťs van de intercommunale en interprovinciale verenigingen, en van de rechtspersonen waarop ťťn of meerdere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen) (6-438)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft) (Uitvoering aanbeveling werkgroep Politieke Vernieuwing (Doc. K. 54-2584/1) - Vergoedingen die de parlementsleden ontvangen voor het uitoefenen van een bijzondere functie in een assemblee komen in aanmerking voor de berekening van het totaalbedrag van de vergoeding waarop een lid recht heeft - Niet van toepassing op de voorzitters van de assemblees) (6-443)      
  Algemene bespreking
6-41
p. 9-18 6-41 p. 9-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
  6-41
p. 8-18 6-41 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-403)      
  Verslag van de heer Rik Daems
7-403/2
p. 1 7-403/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen (Omzetting van richtlijn 2010/73/EU die de "prospectusrichtlijn" en de "transparantierichtlijn" wijzigt - Omzetting van bepaalde onderdelen van richtlijn 2010/78/EU ["Omnibus I"-richtlijn] wat de wijziging betreft die zij aanbrengt in de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn) (5-2175)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems
5-2175/2
p. 1-3 5-2175/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (Vrijstelling van de eerste schijf van 1250 euro van inkomsten uit obligaties, kasbons en andere effecten uitgegeven ter financiering van de staatsschuld) (5-822)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein
5-822/1
p. 1-3 5-822/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Rik Daems
5-822/3
p. 1-2 5-822/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Rik Daems
5-822/4
p. 1-2 5-822/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
5-2182/1
p. 1-4 5-2182/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken (en opheffing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst) (5-1981)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht
5-1981/1
p. 1-6 5-1981/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca (Verminderde sociale bijdragen en fiscale vrijstelling van gelegenheidsarbeid - Verminderde sociale bijdragen op de overuren van het vast personeel - Aftrekbare beroepskosten - Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Wijziging WIB 1992) (5-2038)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Rik Daems
5-2038/1
p. 1-11 5-2038/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privťgebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon (Fiscale vrijstelling voor de werknemer en de bedrijfsleider) (5-1337)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Rik Daems en Guido De Padt
5-1337/1
p. 1-3 5-1337/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, Andrť du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement (5-912)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-912/1
p. 1-8 5-912/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (5-891)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-891/1
p. 1-16 5-891/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de flexi-job (Vrijstelling van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing - Wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het WIB 1992) (5-2266)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Rik Daems
5-2266/1
p. 1-9 5-2266/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de netto vergoeding voor de beleggers van de opbrengsten van effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen (Verplichting om alle opbrengsten uit securities lending minus de operationele kosten te doen terugvloeien naar de belegger - Paal en perk stellen aan de praktijk waarbij financiŽle instellingen en fondsbeheerders aandelen van hun cliŽnten uitlenen aan speculanten en het grootste deel van de vergoeding hiervoor in eigen zak steken) (5-2351)      
  Voorstel van de heer Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2351/1
p. 1-5 5-2351/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen BelgiŽ - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-388)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (Uitgifte van thesauriebewijzen : zelfde regels als voor de Belgische Staat) (5-1385)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Bart Tommelein
5-1385/1
p. 1-4 5-1385/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems c.s.
5-1385/2
p. 1-2 5-1385/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-46
p. 26-27 5-46 p. 26-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (Kinderdagverblijven en mini-crŤches) (5-771)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en de dames Nele Lijnen, Liesbeth Homans en Sabine de Bethune
5-771/1
p. 1-3 5-771/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Uitbreiding van het stelsel van forfaitaire beroepskosten tot handelaars, industriŽlen en landbouwers) (5-1122)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
5-1122/1
p. 1-3 5-1122/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzake de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom (Afschaffing van de verplichte deelneming) (5-1220)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
5-1220/1
p. 1-4 5-1220/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep (Bevoegdheid van de NMBS en Infrabel om het statuut van hun personeel autonoom te bepalen) (5-1366)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en van mevrouw Nele Lijnen
5-1366/1
p. 1-5 5-1366/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Compensatie voor hinder van natuurrampen) (5-773)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems en Bart Tommelein
5-773/1
p. 1-3 5-773/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vergoeding voor alle zelfstandigen, ook zij die hun zaak niet sluiten) (5-1236)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Guido De Padt
5-1236/1
p. 1-4 5-1236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen BelgiŽ - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-387)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft (Afschaffing van de vrijstelling voor kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, ...) (5-2067)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Rik Daems en Guido De Padt en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2067/1
p. 1 5-2067/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen (5-1041)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1041/3
p. 1 5-1041/3 p. 1 (PDF)
WikiLeaks en de diplomatieke gevolgen voor ons land (5-279)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 17-18 5-45 COM p. 17-18 (PDF)
Windturbines - Vliegvelden en radarinstallaties - Reglementering (2-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2904 2-53 p. 2904 (PDF)
Windturbines bij vliegvelden - Inplanting - Belgocontrol - Criteria (2-2098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2989-2990 2-55 p. 2989-2990 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3555 2-63 p. 3555 (PDF)
Zelfstandigen - Kinderbijslagregeling - Door de andere ouder ontvoerde kinderen - Doorbetaling (2-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2989 2-55 p. 2989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3554 2-63 p. 3554 (PDF)
Zelfstandigen - Sociaal statuut (Verslag werkgroep Cantillon over de pensioenproblematiek - Verbetering van het sociaal statuut - Financieel tekort) (2-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2092-2094 2-41 p. 2092-2094 (PDF)
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - FinanciŽle schade - ContinuÔteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1596
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - FinanciŽle schade - ContinuÔteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1597
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - FinanciŽle schade - ContinuÔteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1598
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - FinanciŽle schade - ContinuÔteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1599
Zijn bijdrage aan het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling (Bijdrage van de vertegenwoordiger van de minister tot de werkzaamheden van de Inderdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) - Bijdrage van de Regie der Gebouwen tot het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling - Toetreding van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) tot het milieuhandvest) (2-785)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-208
p. 62-65 2-208 p. 62-65 (PDF)
Zijn verklaringen omtrent het penitentiair verlof (Informatie aan het slachtoffer - Voorwaardelijke invrijheidstelling) (2-55)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 22-23 2-15 p. 22-23 (PDF)
bpost - Postvolmachten - Aantallen - Geldigheid (5-366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-366
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-241
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-242
het verlagen van de sociale lasten op lage lonen (5-10597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10597
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999