S. 5-2060 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen
Guido De Padt    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Nele Lijnen    Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts   

radiouitzending
audiovisueel programma
televisie
partijfinanciering
financiering van een verkiezing
verkiezingspropaganda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2060/1 5-2060/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2060/1 5-2060/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd