S. 7-374 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht
Rik Daems    Nadia El Yousfi   

beleid inzake klimaatverandering
vermindering van gasemissie
duurzame ontwikkeling
regenereerbare energie
milieubescherming
motie van het Parlement
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
circulaire economie
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-374/1 7-374/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/7/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2022   Indiening Doc. 7-374/1 7-374/1 (PDF)
8/7/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving