S. 7-300 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten
Rik Daems    Rodrigue Demeuse    Jean-Frédéric Eerdekens    Sabine Laruelle    Martine Fournier    Soetkin Hoessen    Steven Coenegrachts    Kurt De Loor    Jean-Paul Wahl    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
circulaire economie
duurzame ontwikkeling
elektronische handel
digitale eengemaakte markt
bescherming van de consument
effecten van informatietechnologie
gegevensbescherming
diensten
contract
digitalisering
persoonlijke gegevens
cloudcomputing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-300/1 7-300/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2021   Indiening Doc. 7-300/1 7-300/1 (PDF)
19/11/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
19/11/2021   Verzending naar commissie
28/11/2021   Inschrijving op agenda
28/11/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Dodrimont
28/11/2021   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 28/11/2021

Kruispuntbank van de wetgeving