S. 5-2258 Dossierfiche K. 53-3234

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie
Etienne Schouppe    Andrť du Bus de Warnaffe    Fauzaya Talhaoui    Richard Miller    Rik Daems    Ahmed Laaouej   

sociaal welzijn
officiŽle statistiek
menselijke ontwikkeling
Instituut voor de Nationale Rekeningen
parlementair toezicht
economische indicator
economische prognose
duurzame ontwikkeling
economische planning
levenskwaliteit
sociale indicator
milieu-indicator
sociale ontwikkeling
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2258/1 5-2258/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2013
5-2258/2 5-2258/2 (PDF) Amendementen 19/11/2013
5-2258/3 5-2258/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-2258/4 5-2258/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
5-2258/5 5-2258/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 5/12/2013
K. 53-3234/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/12/2013
K. 53-3234/2 Amendement 7/1/2014
K. 53-3234/3 Verslag namens de commissie 13/1/2014
K. 53-3234/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/1/2014
K. 53-3234/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 23/1/2014
5-2258/6 5-2258/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 24/1/2014
5-2258/7 5-2258/7 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2014
5-2258/8 5-2258/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 6/2/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2013   Indiening Doc. 5-2258/1 5-2258/1 (PDF)
10/10/2013   Inoverwegingneming
10/10/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o11) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-2258/5 5-2258/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/10/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Patrick De Groote
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Etienne Schouppe
22/10/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
19/11/2013   Aanneming na amendering
19/11/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3234/1
13/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3234/3
23/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 181, p. 45-53
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o37)
Integraal verslag nr. 181, p. 75-76
Doc. K. 53-3234/5
23/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
24/1/2014   Overzending Doc. 5-2258/6 5-2258/6 (PDF)
24/1/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/1/2014   Inschrijving op agenda
6/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o17) Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
Doc. 5-2258/8 5-2258/8 (PDF)
24/1/2014   Verzending naar commissie
4/2/2014   Inschrijving op agenda
4/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Leona DetiŤge
4/2/2014   Bespreking
4/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur
4/2/2014   Aanneming zonder amendering
De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden
4/2/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
6/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/2014   Bekendmaking (29255-29256)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 22/10/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2014
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/2/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 6/12/2013 60 20/2/2014
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 25/1/2014 15 10/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/3/2014 4/4/2014, blz 29255-29256