Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daems Rik" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
3D-geprint wapen - Vuurwapen - Extremisme - Criminaliteit - Cijfers en tendensen (7-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2216
3D-geprint wapen - Vuurwapen - Extremisme - Criminaliteit - Cijfers en tendensen (7-2217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2217
AI - Wetgeving - Privacy - Mails - Cijfers en tendensen (7-2322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2322
AI - Wetgeving - Privacy - Mails - Cijfers en tendensen (7-2323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2323
AI - Wetgeving - Privacy - Mails - Cijfers en tendensen (7-2324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2324
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-358
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-359
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-360
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-361
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-768
Ambtenaren - Vroegtijdig pensioen wegens ziekte - Cijfers - Kostprijs (7-280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-280
Ambtenaren - Vroegtijdig pensioen wegens ziekte - Cijfers - Kostprijs (7-281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-281
Antisemitisme - Haatmisdrijven - Cijfers - Registratiemethode - Veroordelingen - Aantal - Maatregelen (7-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1173
Apple AirTag - Privacy - Probleem van tracking - Risico's - Veiligheidsproblemen - Gevallen van stalking - Klachten - Cijfers en tendensen - Aanpak - Europese regulering (7-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1593
Apple AirTag - Privacy - Probleem van tracking - Risico's - Veiligheidsproblemen - Gevallen van stalking - Klachten - Cijfers en tendensen - Aanpak - Europese regulering (7-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1594
Apple AirTag - Privacy - Probleem van tracking - Risico's - Veiligheidsproblemen - Gevallen van stalking - Klachten - Cijfers en tendensen - Aanpak - Europese regulering (7-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1595
Artificiële intelligentie (AI) - Overheidsdiensten - Profilering - Privacy - Cijfers en tendensen (7-2244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-2244
Artificiële intelligentie (AI) - Overheidsdiensten - Profilering - Privacy - Cijfers en tendensen (7-2245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2245
Artificiële intelligentie (AI) - Overheidsdiensten - Profilering - Privacy - Cijfers en tendensen (7-2246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2246
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1692
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1693
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2023-2024)      
  Bespreking over de benoeming van het Vast Bureau (benoeming door de partijen van de meerderheid - Vrije verkiezing)
7-40
p. 5-6 7-40 p. 5-6 (PDF)
Bij de bespreking van het ontwerp van bijzondere wet nr. 7-203 werd een discussie gevoerd over de rol van de Senaat      
  7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-Brittannië - Oude verdragen en privilegies (7-3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-3
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-Brittannië - Oude verdragen en privilegies (7-4)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 7-4
Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-Brittannië - Oude verdragen en privilegies (7-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-821
Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen (7-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1600
Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen (7-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1601
Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen (7-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1602
Coronacrisis - Corona-apps - Track and trace technologie - Privacy - Bescherming - Vrijwillig karakter (Covid-19) (7-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-482
Coronacrisis - Corona-apps - Track and trace technologie - Privacy - Bescherming - Vrijwillig karakter (Covid-19) (7-483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-483
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-471
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-472
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-473
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-794
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-845
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-846
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-651
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 7-652
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-777
Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19) (7-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-799
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-430
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-431
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-432
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-791
Coronacrisis - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personen met een beperking - Assistentie - Het niet leveren van de dienstverlening - Periode van 21 maart tot 4 mei 2020 - Reden - Maatregelen (Covid-19) (7-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-650
Coronacrisis - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personen met een beperking - Assistentie - Het niet leveren van de dienstverlening - Periode van 21 maart tot 4 mei 2020 - Reden - Maatregelen (Covid-19) (7-708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-708
Coronacrisis - Track and trace technologie - Corona-apps - Privacy - Verdrag 108+ van de Raad van Europa - Vereisten (Covid-19) (7-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-611
Coronacrisis - Track and trace technologie - Corona-apps - Privacy - Verdrag 108+ van de Raad van Europa - Vereisten (Covid-19) (7-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-612
Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19) (7-415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-415
Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19) (7-416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-416
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1433
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1434
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1435
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-467
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-468
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-469
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-747
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-517
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-518
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-519
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-427
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-428
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-429
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-790
Cryptografie - Quantumcomputers - Privacy - Spionage - Cijfers en tendensen (7-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1391
Cryptografie - Quantumcomputers - Privacy - Spionage - Cijfers en tendensen (7-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1392
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-1960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1960
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-1961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1961
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-1962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1962
Cryptomunten - Trading apps - Bots - Oplichting - Cijfers en Tendensen - Strijd - Maatregelen - Samenwerking met de banken en de toezichthouders (7-2006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-2006
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2207
Cyberveiligheid - Hacking - Nationale veiligheid - Buitenlandse inmenging - GPS - Cijfers en tendensen (7-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2209
Cyberveiligheid - Hacking - Nationale veiligheid - Buitenlandse inmenging - GPS - Cijfers en tendensen (7-2210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2210
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-2201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2201
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2200
Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken (7-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-841
Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken (7-842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-842
Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB) (7-839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-839
Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB) (7-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-840
Dierenbescherming - Bedreigde diersoorten - Chinese traditionele geneeskunde - Dierlijk materiaal - Handel - Gebruik - Aanpak - Douane - Belgische financiële instellingen - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen (7-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2247
Dierenbescherming - Bedreigde diersoorten - Chinese traditionele geneeskunde - Dierlijk materiaal - Handel - Gebruik - Aanpak - Douane - Belgische financiële instellingen - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen (7-2248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2248
Dierenbescherming - Bedreigde diersoorten - Chinese traditionele geneeskunde - Dierlijk materiaal - Handel - Gebruik - Aanpak - Douane - Belgische financiële instellingen - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen (7-2249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-2249
Dierenbescherming - Bedreigde diersoorten - Chinese traditionele geneeskunde - Dierlijk materiaal - Handel - Gebruik - Aanpak - Douane - Belgische financiële instellingen - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen (7-2250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-2250
Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning (7-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-321
Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning (7-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-322
Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning (7-323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-323
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1611
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1612
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1613
Drugs - Handel - Sociale media - Telegram - Cijfers en tendensen - Aanpak (7-2251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-2251
Drugs - Handel - Sociale media - Telegram - Cijfers en tendensen - Aanpak (7-2252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2252
Drugs - Handel - Sociale media - Telegram - Cijfers en tendensen - Aanpak (7-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2253
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2208
Drugssmokkel - Haven - Rederijen - Corruptie - Strijd - Aanpak - Samenwerking tussen de politie, het gerecht, de havenmeester en de rederijen - «Drop-off»-methode - Voorkoming - Maatregelen - Middelen (7-1239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1239
Drugssmokkel - Haven - Rederijen - Corruptie - Strijd - Aanpak - Samenwerking tussen de politie, het gerecht, de havenmeester en de rederijen - «Drop-off»-methode - Voorkoming - Maatregelen - Middelen (7-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1240
Ecologie - Klimaat - Vermindering van de uitstoot - Doelstellingen - Nakoming van de beloften - «Green spying» - Monitoring door en van derde landen - Dienst veiligheid van de Staat - Deelneming (7-1227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1227
Ecologie - Klimaat - Vermindering van de uitstoot - Doelstellingen - Nakoming van de beloften - «Green spying» - Monitoring door en van derde landen - Dienst veiligheid van de Staat - Deelneming (7-1228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1228
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Rik Daems, gecoöpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Europese Centrale Bank (ECB) - Bankentoezicht - Uitvoering - Kredietrisico - Problemen - Europese Rekenkamer - Opmerkingen - Aanpak - Maatregelen (7-2036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2036
Europese Centrale Bank (ECB) - Bankentoezicht - Uitvoering - Kredietrisico - Problemen - Europese Rekenkamer - Opmerkingen - Aanpak - Maatregelen (7-2037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-2037
Fake news - Expertengroep 2018 - Sociale media - Desinformatie - Cijfers en tendensen (7-2204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2204
Fake news - Informatieverslag van de Senaat inzake de bestrijding van fake news - Sociale media - Desinformatie - Cijfers en tendensen (7-2205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2205
Hacking - Databescherming - Digitale lokdozen - Opsporing van onveilige slimme apparaten - Cijfers en tendensen (7-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2203
Havens - Drugshandel - Drugscontainers - Uithalers - Havenarbeiders - Studenten - Cijfers en tendensen - Preventiecampagne - Maatregelen (7-1868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1868
Havens - Drugshandel - Drugscontainers - Uithalers - Havenarbeiders - Studenten - Cijfers en tendensen - Preventiecampagne - Maatregelen (7-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1869
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (7-120)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
7-120/1
p. 1-13 7-120/1 p. 1-13 (PDF)
Hulde (2022-2023)      
  Dank aan de informaticadienst voor het nieuwe stemsysteem
7-34
p. 43 7-34 p. 43 (PDF)
Immigratie - Mensenhandel - Financiële onderzoeken - Aantal - Cijfers en tendensen - «Kaalplukcel» - Werking - Nationaal netwerk van arbeidsauditoraten - Oprichting - Stand van zaken (7-2240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2240
Immigratie - Mensenhandel - Financiële onderzoeken - Aantal - Cijfers en tendensen - «Kaalplukcel» - Werking - Nationaal netwerk van arbeidsauditoraten - Oprichting - Stand van zaken (7-2241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2241
Immigratie - Mensenhandel - Financiële onderzoeken - Aantal - Cijfers en tendensen - «Kaalplukcel» - Werking - Nationaal netwerk van arbeidsauditoraten - Oprichting - Stand van zaken (7-2242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2242
Immigratie - Mensenhandel - Financiële onderzoeken - Aantal - Cijfers en tendensen - «Kaalplukcel» - Werking - Nationaal netwerk van arbeidsauditoraten - Oprichting - Stand van zaken (7-2243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2243
Immigratie - Mensenhandel - Uitbuiting - Nachtwinkelsector - Carwashsector - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2254
Immigratie - Mensenhandel - Uitbuiting - Nachtwinkelsector - Carwashsector - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2255
Immigratie - Mensenhandel - Uitbuiting - Nachtwinkelsector - Carwashsector - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2256
Immigratie - Mensenhandel - Uitbuiting - Nachtwinkelsector - Carwashsector - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2257
Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat (7-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-757
Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat (7-90)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 7-90
Inlichtingendiensten - Gevolgen van de Brexit - Veiligheid - Terrorisme - Europees aanhoudingsmandaat (7-91)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-91
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (7-152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
SV 7-152
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (7-5)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-5
Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand (7-6)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 7-6
Jeugdinstellingen - Geweldpleging - Politie - Interventies - Personeel van de instellingen - Arbeidsongeschiktheid - Cijfers en tendensen (7-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1690
Jeugdinstellingen - Geweldpleging - Politie - Interventies - Personeel van de instellingen - Arbeidsongeschiktheid - Cijfers en tendensen (7-1691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1691
Jodenhaat - Antisemitisme - Cultuursector - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme - Cijfers en tendensen (7-2276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2276
Jodenhaat - Antisemitisme - Cultuursector - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme - Cijfers en tendensen (7-2277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2277
Jodenhaat - Antisemitisme - Cultuursector - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme - Cijfers en tendensen (7-2278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Leroy, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2278
Justitie - Illegale economie - Fiscale fraude - Cijfers - Nalatigheidsinteresten - Verbeurdverklaringen - Strafrechtelijke geldboetes - Aanpak - Verbetering van de inning - Maatregelen (7-1254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1254
Justitie - Strafprocedure - Strafrechtspraak - Videocommunicatie - Mogelijke optie in België - Overbrenging van gedetineerden - Cijfers en tendensen (7-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-2195
Justitie - Strafprocedure - Strafrechtspraak - Videocommunicatie - Mogelijke optie in België - Overbrenging van gedetineerden - Cijfers en tendensen (7-2196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2196
Justitie - Strafprocedure - Strafrechtspraak - Videocommunicatie - Mogelijke optie in België - Overbrenging van gedetineerden - Cijfers en tendensen (7-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2197
Kritieke infrastructuur - Cybersecurity - Spionage - Hacking - Statelijke actoren - China - Bescherming - Maatregelen (7-2033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2033
Kritieke infrastructuur - Cybersecurity - Spionage - Hacking - Statelijke actoren - China - Bescherming - Maatregelen (7-2034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2034
Kritieke infrastructuur - Cybersecurity - Spionage - Hacking - Statelijke actoren - China - Bescherming - Maatregelen (7-2035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-2035
Kunstmatige intelligentie - Politie- en strafrechtsystemen - Gebruik - Ethische kernbeginselen - Praktijken in andere Europese landen (7-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-915
Kunstmatige intelligentie - Politie- en strafrechtsystemen - Gebruik - Ethische kernbeginselen - Praktijken in andere Europese landen (7-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-916
Landbouw - Pesticiden - Agrochemicaliën - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik (7-1683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1683
Landbouw - Pesticiden - Agrochemicaliën - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik (7-1684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-1684
Landsverdediging - Gedragsbeïnvloedende methodes - Gebruik door het Belgisch Leger - Ethisch kader (7-626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-626
Landsverdediging - Gedragsbeïnvloedende methodes - Gebruik door het Belgisch Leger - Ethisch kader (7-627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-627
Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19) (7-1297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1297
Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19) (7-1298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1298
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2202
Mensenhandel - Prostitutie - Minderjarigen - Uitbuiting - Loverboys - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2258
Mensenhandel - Prostitutie - Minderjarigen - Uitbuiting - Loverboys - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2259
Mensenhandel - Prostitutie - Minderjarigen - Uitbuiting - Loverboys - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2260
Mensenhandel - Prostitutie - Minderjarigen - Uitbuiting - Loverboys - Aanpak - Cijfers en tendensen (7-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2261
Nationale Bank van België (NBB) - Bankentoezicht - Uitvoering - Kredietrisico - Problemen - Europese Rekenkamer - Opmerkingen - Aanpak - Maatregelen (7-2038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2038
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-402)      
  Verslag van de heer Rik Daems
7-402/2
p. 1-5 7-402/2 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 21-24 juni 2021 (Moeten politieke verantwoordelijken vervolgd worden voor verklaringen die zij tijdens de uitoefening van hun mandaat afleggen? - De vrijheid van de media - Covid-paspoort of-certificaten - De sociaaleconomische crisis die de Covid-19-pandemie veroorzaakt heeft te boven komen - De impact van de Covid-19-pandemie op de rechten van het kind - De toestand in Wit-Rusland - Verdrag van Istanbul - De deelname van vrouwen in de politieke en openbare besluitvorming bevorderen - Schendingen van de mensenrechten van Krim-Tartaren - Voor een Europees beleid betreffende diaspora 's - Europees solidariteitsmechanisme om de migratiedruk te verlichten - Bestrijding van afrofobie - Transparantie en reglementering van giften uit buitenlandse bronnen voor politieke partijen en verkiezingscampagnes) (7-277)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-277/1
p. 1-108 7-277/1 p. 1-108 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie Parijs, 6 maart 2020 (De recente ontwikkelingen aan de grenzen tussen Turkije, Griekenland en Bulgarije : hoe de mensenrechten beschermen? - Voorkomen van geweld tegen en discriminatie van religieuze minderheden onder de vluchtelingen in Europa - De werking en de toekomst van de Raad van Europa en de Parlementaire Assemblee) (7-149)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-149/1
p. 1-10 7-149/1 p. 1-10 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie Straatsburg, 29 november 2019 (7-127)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-127/1
p. 1-50 7-127/1 p. 1-50 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Buitengewone zitting - Straatsburg (hybride), 14-15 maart 2022 (De gevolgen van de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne) (7-335)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-335/1
p. 1-16 7-335/1 p. 1-16 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg (réunion hybride), 25-28 januari 2021 (De evolutie van de monitoringprocedure van de Assemblee - Tenuitvoerlegging van de arresten van het Europees Hof van de rechten van de mens - Rechters moeten onafhankelijk blijven in Polen en de Republiek Moldavië - Wijziging van het Reglement van de Assemblee - Vaccins tegen Covid-19 - Beperkingen van activiteiten van ngo's in lidstaten van de Raad van Europa - Betwisting van de nog niet bekrachtigde geloofsbrieven van de Russische delegatie - De vrijheid van meningsuiting bedreigt door de "internetgiganten" - Etnische profilering in Europa) (7-223)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-223/1
p. 1-74 7-223/1 p. 1-74 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 27-31 januari 2020 (De werking van de democratische instellingen in Polen - Bedreigingen voor de persvrijheid en de veiligheid van journalisten in Europa - De bescherming van de vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging op de werkvloer - Gezamelijke aanvullende procedure van het Comité van ministers en de Parlementaire Assemblee in geval van ernstige schending door een lidstaat van zijn statutaire verplichtingen - Aanvechting, om zwaarwegende redenen, van de nog niet geratificeerde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Russische Federatie - Internationale verplichtingen betreffende de repatriëring van kinderen uit oorlogs- en conflictzones - Gemelde gevallen van politieke gevangenen in Azerbeidzjan - Georganiseerd optreden tegen mensenhandel en illegale smokkel van migranten - Verdwijning van vluchtelingen- of migrantenkinderen in Europa - De evolutie van de monitoringsprocedure van de Assemblee - De democratie gekaapt ? Hoe reageren ? - Orgaantransplantatietoerisme - Strijd tegen de handel in weefsels en cellen van menselijke oorsprong) (7-143)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-143/1
p. 1-115 7-143/1 p. 1-115 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 19-23 juni 2023 (Wit-Russen in ballingschap - De nood aan een holistische benadering van het multilaterisme en van de gezondheidszorg - Uitgaven van de parlementaire Assemblee - Integratie van migranten en vluchtelingen - Sociale inclusie van migranten en vluchtelingen door middel van sport - Sanitaire en sociale bescherming van werknemers zonder papieren of zonder wettig verblijf - Hervorming van de mensenrechtenwetgeving van het Verenigd Koninkrijk - Aanvalsoorlog tegen Oekraïne - Deelname van Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024? - Vrije en veilige toegang verzekeren via de Laçin-corridor - Transnationale repressie, een toenemende bedreiging voor de rechtsstaat en de mensenrechten - Het dichten van de digitale kloof : gelijke toegang tot digitale technologieën bevorderen) (7-468)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-468/1
p. 1-107 7-468/1 p. 1-107 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Derde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 20-24 juni 2022 (De rol van de politieke partijen in de bevordering van diversiteit en inclusie : een nieuw Handvest voor een niet-racistische samenleving - Nieuwe uitdagingen voor de veiligheid in Europa : welke rol voor de Raad van Europa ? - Het herstel van de mensenrechten en de rechtsstaat blijft onontbeerlijk in het gebied van de Noordelijke Kaukasus - Meldingen van politieke gevangenen in de Russische Federatie - Preventie en bestrijding van antisemitisme in Europa - Humanitaire gevolgen en ontheemding in eigen land en in het buitenland door de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne - Bescherming en opvang van niet-begeleide of van hun ouders gescheiden migranten- of vluchtelingenkinderen - Rechtvaardigheid en veiligheid voor vrouwen in het vredes- en verzoeningsproces - De naleving door Malta van zijn verplichtingen als lidstaat van de Raad van Europa - Rekenschap doen afleggen voor de vernietiging van vlucht MH17 - Onderzoek van het partnerschap voor democratie betreffende het Parlement van de Republiek Kirgizië - De controle op onlinecommunicatie : een bedreiging voor het pluralisme van de media, de vrijheid van informatie en de menselijke waardigheid - Door middel van vaccinatie vermijdbare ziekten bestrijden aan de hand van kwaliteitsvolle dienstverlening en door het ontmaskeren van het antivaccinatiediscours) (7-367)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-367/1
p. 1-21 7-367/1 p. 1-21 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 24-28 januari 2022 (Het recht om te worden gehoord : participatie van het kind, grondbeginsel van democratieën - Niets doen aan de klimaatverandering : een schending van de rechten van het kind - Migratie- en asielpact van de Europese Unie en de rechten van de mens - Bestrijding van haat ten aanzien van lgtbi-personen in Europa - Meldingen van schendingen van de rechten van lgtbi-personen in de zuidelijke Kaukasus - De rol van de media in tijden van crisis - Voetbalbeleid : schandalen en waarden - Sportbeleid in tijden van crisis - Betwisting, om ernstige redenen, van de nog niet bekrachtigde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Russische Federatie - Vergiftiging van Alexei Navalny - Covid-19 overwinnen met volksgezondheidsmaatregelen - Een einde maken aan gedwongen verdwijningen op het grondgebied van de Raad van Europa - De nieuwe uitdagingen voor de veiligheid in Europa : welke rol voor de Raad van Europa? - Het waarnemingscentrum voor geschiedenisonderwijs in Europa - De werking van de democratische instellingen in Armenië - De evolutie van de monitoringprocedure van de Assembee) (7-319)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-319/1
p. 1-21 7-319/1 p. 1-21 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 22-26 januari 2024 (De terroristische aanval van Hamas op Israël en de reactie van Israël - Het thema migratie en asiel in de verkiezingscampagne - De rol van de OESO sinds de inval van de Russische Federatie in Oekraïne - Betwisting, om ernstige reden, van de nog niet bekrachtigde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van Azerbeidzjan - Beschuldigingen van systematische foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in detentiecentra in Europa - De situatie van de kinderen in Oekraïne - Een democratische toekomst voor Wit-Rusland - De strijd tegen SLAPP's : een vereiste voor een democratische samenleving - Het waarborgen van de persvrijheid en de veiligheid van journalisten - Kindermishandeling in instellingen in Europa - De evolutie van de monitoringprocedure van de Assemblée [januari-december 2023]) (7-512)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-512/1
p. 1-104 7-512/1 p. 1-104 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Eerste deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 23-27 januari 2023 (De kwestie behandelen van de buitenlandse IS-strijders en hun families, die uit Syrië en uit andere landen terugkeren naar lidstaten van de Raad van Europa - Seksueel geweld in conflictgebieden - De Top van Reykjavik van de Raad van Europa : verenigd rond gemeenschappelijke waarden om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke uitdagingen - Milieu-impact en gewapende conflicten - Toepassingen van contacttracing : ethische, culturele en educatieve uitdagingen - Het Vedrag van Istanbul : vooruitgang en uitdagingen - De rol en verantwoordelijkheid van mannen en jongens bij de uitbanning van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes - Oplossingen vinden voor huwelijkse gevangenschap - Juridische kwesties en schendingen van de mensenrechten die verband houden met de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne - De evolutie van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (januari-december 2022) - De naleving van de verplichtingen en verbintenissen van de Republiek Moldovië - Opkomst van dodelijke autonome wapensystemen (LAW's) en de noodzaak om een regeling te treffen in het kader van het Europese recht inzake mensenrechten - Open universitaire netwerken tot stand brengen binnen de Raad van Europa (Open Council of Europe Academic Networks - OCEAN)) (7-417)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-417/1
p. 1-20 7-417/1 p. 1-20 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Tweede deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 19-24 april 2023 (Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de nationale grondwetten - Evaluatie van de werking van het partnerschap voor de democratie - Beleidsstrategieën om de gevolgen van natuurrampen te voorkomen, zich er op voor te bereiden en ermee om te gaan - Tenuitvoerlegging van de arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Deportatie en gedwongen overbrenging van Oekraïense kinderen en andere burgers naar de Russische Federatie of naar tijdelijk bezette Oekraïense gebieden : voorwaarden scheppen voor hun veilige terugkeer, een einde maken aan deze misdaden en de daders straffen - De bescherming van de democratie, van de rechten en van het milieu in de internationale handel - De naleving door San Marino van de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Raad van Europa - Jongeren en de media) (7-461)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-461/1
p. 1-77 7-461/1 p. 1-77 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Tweede gedeelte van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 25-28 april 2022 (Een evaluatie van de middelen en instrumenten ter bestrijding van de blootstelling van kinderen aan pornografische inhoud - Na het Verdrag van Lissabon ; het strategisch partnerschap tussen de Raad van Europa en de Europese Unie versterken - De institutionalisering van personen met een handicap - Bestrijding van discriminatie op grond van sociale afkomst - Gevolgen van de aanhoudende agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne : rol en reactie van de Raad van Europa - Hoe gebruik te maken van verbeurdverklaarde vermogensbestanddelen van criminele oorsprong - Buitensporig en ongerechtvaardigd gebruik van geweld door de ordediensten bestrijden en voorkomen - De agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne : ervoor zorgen dat de daders van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van andere internationale misdaden verantwoording afleggen - De ware democratie in Europa beschermen en bevorderen - De eerbiediging van de verpllchtingen en verbintenissen van Georgië) (7-350)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-350/1
p. 1-15 7-350/1 p. 1-15 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Den Haag, 2-3 maart 2023 (Vijfenzeventig jaar Congres van Den Haag : Multilateralisme in Europa op een kruispunt van wegen - Naar de Raad van Europa van de toekomst - Europese solidariteit in de context van asiel en internationale bescherming - Europese Cultuurroutes : een platform voor meer cohesie en interculturele dialoog - Bevordering van onlineonderwijs en -onderzoek over de landsgrenzen heen - Innovatieve benaderingen inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - De rol van mannen en jongens in het uitroeien van gendergerelateerd geweld) (7-431)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-431/1
p. 1-9 7-431/1 p. 1-9 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Dublin, 31 mei 2022 (Toegang tot abortus in Europa : het tegengaan van intimidatie door antiabortusactivisten - Een genderperspectief in het migratiebeleid - Verslaving aan voorgeschreven geneesmiddelen - Extreme kinderarmoede in Europa wegwerken : een internationale verplichting en een morele plicht) (7-353)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-353/1
p. 1-9 7-353/1 p. 1-9 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Parijs, 7 maart 2024 (Het recht op vrijheid van informatie : de toegang tot historische documenten veiligstellen - Onzekere en onwettige arbeidssituaties van migrerende seizoenarbeiders en huishoudelijk personeel) (7-527)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-527/1
p. 1-19 7-527/1 p. 1-19 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Reykjavik, 15 mei 2023 (Verklaring van Reykjavik "Verenigd rond onze waarden") (7-464)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-464/1
p. 1-51 7-464/1 p. 1-51 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Reykjavik, 25 november 2022 (Evaluatie van het partnerschap voor de democratie met betrekking tot het parlement van Jordanië - De pijlers van de democratie beschermen tijdens gezondheidscrises - De gevolgen van de COVID-19-beperkingen voor de ruimte en de activiteiten van het middenveld - De impact van de COVID-19-pandemie op de gevangenisbevolking in Europa - Versterking van de rol van de Raad van Europa als hoeksteen van de Europese politieke architectuur - Beveiliging van de toeleveringsketens voor medische producten - Digitaal geweld tegen vrouwen - De escalatie in de agressieoorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne) (7-398)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-398/1
p. 1-11 7-398/1 p. 1-11 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Riga, 26 mei 2023 (7-462)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-462/1
p. 1-7 7-462/1 p. 1-7 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Rome, 24-26 november 2021 (Geweld tegen vrouwen - De situatie van de migranten aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland - Gedragscode voor de leden van de Parlementaire Assemblee - Corruptiebestrijding - Internationale bescherming voor de vluchtelingen - Internationaal humanitair recht - Hoger belang van het kind en beleid om het evenwicht te waarborgen tussen privé en beroepsleven - De impact van de Covid-19-pandemie op onderwijs en cultuur - De genderdimensie en de gevolgen van pornografie voor de mensenrechten - Discriminatie van Roma en woonwagenbewoners op het gebied van huisvesting) (7-305)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-305/1
p. 1-67 7-305/1 p. 1-67 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 12-13 oktober 2020 en 22-23 oktober 2020 (Beleid inzake drugs en mensenrechten - Manipulatie van sportcompetities - Democratieën tegenover de Covid-19-pandemie - Mensenrechten en de rechtstaat - Genderdimensie, gelijkheid en niet-discriminatie - De humanitaire gevolgen van de Covid-19-pandemie voor migranten en vluchtelingen - Artificiële intelligentie - Politieke onderdrukking in Turkije - De beginselen en garanties die van toepassing zijn op advocaten) (7-193)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-193/1
p. 1-139 7-193/1 p. 1-139 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 15 september 2020 (Verklaring over de gebeurtenissen en de huidige toestand in Wit-Rusland - Vasstelling van minimumnormen voor kiesstelsels om een basis te leggen voor vrije en eerlijke verkiezingen - Ethiek in wetenschapen technologie: een nieuwe cultuur van publieke dialoog - Naar een instelling van een internetombudsman) (7-186)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-186/1
p. 1-24 7-186/1 p. 1-24 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 19 maart 2021 (Democratieën en Covid-19 : de te volgen weg - De recente ontwikkelingen in Turkije op het vlak van de parlementaire democratie - De cellen van financiële inlichtingendiensten moeten worden versterkt - De gevolgen van arbeidsmigratie voor de kinderen die in het land van herkomst zijn achtergebleven - De bescherming van slachtoffers van arbitraire verplaatsingen) (7-242)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-242/1
p. 1-33 7-242/1 p. 1-33 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 20 november 2020 (Wijziging van her Reglement van de Assemblee - De genderdimensie in het buitenlands beleid - Bedreiging van de academische vrijheid en de autonomie van de instellingen voor hoger onderwijs in Europa - Covid-19) (7-202)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-202/1
p. 1-42 7-202/1 p. 1-42 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 28 mei 2021 (Het vredesproces in het Midden- Oosten moet dringend weer worden opgestart - De omleiding op 23 mei 2021 door de Wit-Russische autoriteiten van de commerciële vlucht FR4978 en de aanhouding van Roman Protasevich - De rol van jongeren in de preventie en oplossing van conflicten versterken - Budgetten en prioriteiten van de Raad van Europa voor de periode 2022-2025 - Uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekhoudkundig biënnium 2022-2023 - Verkiezingswaarnemingen in Bulgarije en Albanië - De rol van parlementen in de tenuitvoerlegging van de mondiale VN-pacten voor migranten en vluchtelingen - Humanitaire actie voor vluchtelingen en migranten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten) (7-260)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-260/1
p. 1-47 7-260/1 p. 1-47 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 4 december 2020 (Steun bieden aan mensen met autisme en hun gezinnen - Een efficiënte voogdij voor niet-begeleide en gescheiden migrantenkinderen - Immigratie van investeerders - Rechten en plichten van ngo's die hulp bieden aan vluchtelingen en migranten in Europa) (7-206)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-206/1
p. 1-33 7-206/1 p. 1-33 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vierde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride), 27-30 september 2021 (Humanitaire gevolgen van het conflit tussen Armenië en Azerbeidzjan - Richtsnoeren over de reikwijdte van de parlementaire onschendbaarheid van de leden van de Parlementaire Assemblee - Sociaaleconomische ongelijkheid in Europa : het sociale vertrouwen herstellen door sociale rechten te versterken - Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Parlementaire Assemblee - De strijd tegen zogenaamde eremoorden opvoeren - Het recht op een gezond leefmilieu verankeren : de noodzaak van een sterker optreden van de Raad van Europa - Een meer participatieve democratie om de klimaatverandering het hoofd te bieden - Onderzoek naar kwesties van burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid in de context van de klimaatverandering - Klimaatcrisis en rechtsstaat - Bestrijding van ongelijkheid inzake het recht op een veilig, gezond en schoon leefmilieu - Klimaat en migratie - Beleid inzake onderzoek naar en bescherming van het milieu - Spoeddebat : de toestand in Afghanistan : gevolgen voor Europa en de regio - Spoeddebat : de toegenomen migratiedruk van de grenzen van Letland, Litouwen en Polen met Wit-Rusland - Spoeddebat : ontwerp van tweede aanvullend protocol bij het Verdrag inzake cybercriminaliteit betreffende een versterking van de samenwerking en de bekendmaking van elektronische bewijzen) (7-290)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-290/1
p. 1-140 7-290/1 p. 1-140 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vierde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 10-14 oktober 2022 (Europees perspectief voor de Westelijke Balkan steunen - Bewustmaking en bestrijding van islamofobie, of anti-islamitisch racisme, in Europa - Misbruik van het Schengen-informatiesysteem door sommige lidstaten van de Raad van Europa om politiek gemotiveerde sancties op te leggen - Het nakomen door Turkije van zijn verplichtingen en verbintenissen - Het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding tot de Raad van Europa door Hongarije - Veilige derde landen voor asielzoekers - Pushbacks op zee en op het land : illegale aanpak van migratie - Nieuwe escalatie in de aanval van de Russische Federatie op Oekraïne - De gevolgen van de Brexit voor de mensenrechten op het Ierse eiland - Eerlijke spelregels om een einde te maken aan discriminatie van vrouwen in de sportwereld - Naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding van Roemenië tot de Raad van Europa - De arbeid van de toekomst vergt een herziening van de arbeidsrechten - Het voorkomen van vaccinatiediscriminatie) (7-385)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-385/1
p. 1-16 7-385/1 p. 1-16 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vierde deel van de Gewone Zitting - Straatsburg, 9-13 oktober 2023 (Extreemrechtse ideologie : een gevaar voor de democratie en de mensenrechten in Europa - De naleving door Frankrijk van de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding tot de Raad van Europa - Pegasus-spyware en andere gelijkaardige software en het geheime toezicht door de Staat - Preventie en bestrijden van geweld tegen vrouwen met een handicap - De rol van de Raad van Europa in conflictpreventie, het herstel van de geloofwaardigheid van de internationale instellingen en het bevorderen van de vrede in de wereld - Een rechtvaardige vrede in Oekraïne en een duurzame vrede in Europa waarborgen - De humanitaire situatie in Nagorno-Karabach - Oproep tot de onmiddellijke vrijlating van Osman Kavala - Onderzoek naar de legimiteit en wettigheid van de uitzondering ad hominem op de termijnlimieten voor mandaten ten gunste van de huidige president van de Russische Federatie - Preventie van verslavingen bij kinderen - Geestelijke gezondheid en welzijn van kinderen en jongvolwassenen - De groeiende humanitaire crisis voor Afghanistan en de Afghaanse vluchtelingen) (7-486)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-486/1
p. 1-106 7-486/1 p. 1-106 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa Vergadering van de Permanente Commissie Parijs, 24 mei 2019 (Waarneming van de presidentiële verkiezingen in Oekraïne [31 maart en 21 april 2019] - Waarneming van de presidentiële verkiezingen in Noord-Macedonië [21 april en 5 mei 2019] - Evaluatie van het partnerschap voor de democratie betreffende het Parlement van Marokko - Voorzien in gezondheidsbehoeften van jongeren in Europa - Voor een duurzame ontwikkeling die sociale inclusie bevordert - Luchtvervuiling : een uitdaging voor de volksgezondheid in Europa - Onderwijs en cultuur : nieuwe partnerschappen voor de erkenning van persoonlijke ontwikkeling en competenties) (7-4)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-4/1
p. 1-38 7-4/1 p. 1-38 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Deel 4 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 30 september - 4 oktober 2019 (Een betere bescherming voor alle klokkenluiders overal in Europa - De noodzaak van een gemeenschappelijk normenstelsel voor ombudsinstanties in Europa - De ontwikkelingsbank van de Raad van Europa : bijdragen aan de opbouw van een inclusievere samenleving - Bescherming en ondersteuning van de slachtoffers van het terrorisme - Noord-Macedonië - Levens redden in de Middellandse Zee - Schending van de democratische rechten en repressie van vreedzame betogingen in de Russische Federatie - Verloskundig en gynaecologisch geweld - Juridisch statuut voor de klimaatvluchtelingen - Werking van de democratische instellingen in de Republiek Moldavië - Het behoud van het joods cultureel erfgoed - De arbeidsmigratie in Oost-Europa en de impact ervan op de sociaal-demografische evolutie in die landen) (7-100)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-100/1
p. 1-97 7-100/1 p. 1-97 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Deel 3 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 24-28 juni 2019 (De besluitvorming van de Parlementaire Assemblee versterken wat de geloofsbrieven en de stemming betreft - Begroting en prioriteiten van de Raad van Europa voor het boekhoudkundig biënnium 2020-2021 - Uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekhoudkundig biënnium 2020-2021 - Het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen : verwezenlijkingen en uitdagingen - Naar een ambitieuze beleidsagenda van de Raad van Europa voor gendergelijkheid - De dwang in de geestelijke gezondheidszorg beëindigen : de noodzaak van een op de mensenrechten gebaseerde aanpak - Aanvechting, om zwaarwegende redenen, van de nog niet geratificeerde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Russische federatie - De moord op mevrouw Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta en elders : zorgen voor volledige opheldering - Een einde maken aan het geweld tegen kinderen : een bijdrage van de Raad van Europa tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - Een einde maken aan geweld tegen en exploitatie van migrantenkinderen - Post-monitoringdialoog met Bulgarije - Opheldering van de moord op Boris Nemtsov - Toestand in Syrië : vooruitzichten op een politieke oplossing ? - Beleid en praktijken inzake het terugsturen in de lidstaten van de Raad van Europa) (7-7)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-7/1
p. 1-128 7-7/1 p. 1-128 (PDF)
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa - Vergadering van de Permanente Commissie - Videoconferentie, 26 juni 2020 (Waarneming van de vervroegde parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan - Lessen voor de toekomst om een doeltreffende en op rechten gebaseerde oplossing te vinden voor de Covid-19-pandemie - Bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen: versterking van de actie en samenwerking in Europa - "Empowerment" van vrouwen: de toegang tot contraceptie in Europa aanmoedigen) (7-175)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-175/1
p. 1-34 7-175/1 p. 1-34 (PDF)
Parlementaire assemblee van de Raad van Europa - Tweede deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride vergadering), 19-22 april 2021 (De bescherming van nationale minderheden in Europa - Covid-paspoorten of -certificaten - De visie van de Assemblee op de strategische prioriteiten van de Raad van Europa - De strijd tegen fiscale onrechtvaardigheid: de werkzaamheden van de OESO betreffende de belasting op de digitale economie - De Armeense krijgsgevangenen, gevangenen en ontheemden - De hoogdringendheid van een hervorming van het kiesstelsel in Wit-Rusland - De schendingen van de mensenrechten in Wit-Rusland vereisen een internationaal onderzoek - De discriminatie van personen met chronische of langdurige aandoeningen - De post-monitoringdialoog met Montenegro - De aanhouding en opsluiting van Alexei Navalny in januari 2021 - De werking van de democratische instellingen in Turkije) (7-251)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-251/1
p. 1-88 7-251/1 p. 1-88 (PDF)
Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in België (7-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-77
Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in België (7-78)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-78
Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget (7-480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-480
Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget (7-481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-481
Politie - Sociale media - Nepprofielen - Gebruik - Wettelijk kader - Klachten van burgers - Cijfers en tendensen (7-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1260
Politie - Sociale media - Nepprofielen - Gebruik - Wettelijk kader - Klachten van burgers - Cijfers en tendensen (7-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1261
Politiegeweld - Geweld tegen de politie - Ordehandhaving - Bodycams - Gebruik - Cijfers en tendensen - Aanpak - Registratie - Maatregelen - Politieopleiding - Rol van het Comité P (7-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1152
Politiegeweld - Geweld tegen de politie - Ordehandhaving - Bodycams - Gebruik - Cijfers en tendensen - Aanpak - Registratie - Maatregelen - Politieopleiding - Rol van het Comité P (7-1153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1153
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2279
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2280
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2281
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2282
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2283
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2284
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2285
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2286
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2287
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2288
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2289
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2290
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2291
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2292
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Gennez, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2293
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2294
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2295
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2296
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2297
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Leroy, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2298
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2299
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2300
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2301
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2302
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2303
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2304
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2305
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2306
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2307
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2308
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2309
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2310
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2311
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2312
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Gennez, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2313
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2314
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2315
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2316
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2317
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Leroy, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2318
Privacy - Telegram - Doxing - Jeugdcriminaliteit - Cijfers en tendensen (7-2319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2319
Privacy - Telegram - Doxing - Jeugdcriminaliteit - Cijfers en tendensen (7-2320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2320
Privacy - Telegram - Doxing - Jeugdcriminaliteit - Cijfers en tendensen (7-2321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2321
Raad van Europa (2019 BZ)      
  Benoeming van de afgevaardigden van de Senaat bij de Parlementaire Assemblee
7-3
p. 8-9 7-3 p. 8-9 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-382 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-31
p. 5 7-31 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-500 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat) - Verwerping
7-41
p. 6-8 7-41 p. 6-8 (PDF)
Server - Netwerk - Bewakingscamera - Hacking - Buitenlandse mogendheden - China - Cijfers en tendensen (7-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2211
Server - Netwerk - Bewakingscamera - Hacking - Buitenlandse mogendheden - China - Cijfers en tendensen (7-2212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2212
Server - Netwerk - Bewakingscamera - Hacking - Buitenlandse mogendheden - China - Cijfers en tendensen (7-2213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-2213
Server - Netwerk - Bewakingscamera - Hacking - Buitenlandse mogendheden - China - Cijfers en tendensen (7-2214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2214
Sociale media - Online privacy - Encryptie - Staatsveiligheid - Cijfers en tendensen - Mogelijke maatregelen (7-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1154
Sociale media - Online privacy - Encryptie - Staatsveiligheid - Cijfers en tendensen - Mogelijke maatregelen (7-1155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1155
Spionage - Software Pegasus - Veiligheidsrisico’s - Hacking - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1870
Spionage - Software Pegasus - Veiligheidsrisico’s - Hacking - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1871
Spionage - Software Pegasus - Veiligheidsrisico’s - Hacking - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1872
Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 (7-298)      
  Bespreking
   Personeelsuitgaven - Personeelsuitgaven politieke fracties - Covid-19 - Investeringen - Reserves
7-25
p. 5-11 7-25 p. 5-11 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2022 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2024 (7-494)      
  Bespreking
   Verhoging van de begroting - Indexering van de lonen - Uittredingsvergoedingen parlementsleden - Opzeggingsvergoedingen politiek personeel - Gebrek aan besparingen - Rol van de Senaat - Bespreking van de amendementen
7-41
p. 59-65 7-41 p. 59-65 (PDF)
Universiteiten - Studentengegeven - Privacyschending - Buitenlandse techplatformen - Gebruik - Overheidsdiensten - Incidenten - Cijfers en tendensen (7-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2206
Veiligheidsdiensten - Specifieke methode - Uitzonderlijke methode - Kabelinterceptie - Snapshots - Datatap - Verzameling - Toestemming - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1542
Veiligheidsdiensten - Specifieke methode - Uitzonderlijke methode - Kabelinterceptie - Snapshots - Datatap - Verzameling - Toestemming - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1543
Veiligheidsdiensten - Specifieke methode - Uitzonderlijke methode - Kabelinterceptie - Snapshots - Datatap - Verzameling - Toestemming - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1544
Veiligheidsdiensten - Uniforme, kogelvrije vesten en apparatuur - Diefstal - Cijfers en tendensen - Zwarte markt - Rol - Bewaking - Strijd - Maatregelen (7-2026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2026
Veiligheidsdiensten - Uniforme, kogelvrije vesten en apparatuur - Diefstal - Cijfers en tendensen - Zwarte markt - Rol - Bewaking - Strijd - Maatregelen (7-2027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2027
Veiligheidsdiensten - Uniforme, kogelvrije vesten en apparatuur - Diefstal - Cijfers en tendensen - Zwarte markt - Rol - Bewaking - Strijd - Maatregelen (7-2028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2028
Verenigde Naties - Mensenrechtenraad - Kandidatuur van China - Standpunt van België - Overleg met de deelstaten en de landen van de Europese Unie (7-1253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1253
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-225/3)
7-46
p. 17-41 7-46 p. 17-41 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-295/2)
7-41
p. 9-27 7-41 p. 9-27 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Verzoek van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean-Frédéric Eerdekens, Rik Daems, Bert Anciaux, Jean-Paul Wahl en Julien Uyttendaele, de dames Els Ampe, Katia Segers, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, mevrouw Annick Lambrecht, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Alexander Miesen en Philippe Courard
7-289/1
p. 1-15 7-289/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-289/1)
7-23
p. 10-18 7-23 p. 10-18 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-289/3)
7-46
p. 7-17 7-46 p. 7-17 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek tot terugzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen bij zitten en opstaan
7-39
p. 5-9 7-39 p. 5-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot schorsing - Bommelding in het Vlaams parlement      
  7-4
p. 6 7-4 p. 6 (PDF)
Vluchtelingen - Verzoek om internationale bescherming - Reden - Seksuele oriëntatie of genderidentiteit (SOGI) - Geloofwaardigheidsonderzoek - Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Aanbevelingen - Uitvoering (7-827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-827
Voertuigen - Intelligent Speed Assistent (ISA) - Event Data Recorder (EDR) - Data-gebruik - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Installatie van de systemen - Meerkost - Impact op het milieu (7-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1539
Voertuigen - Intelligent Speed Assistent (ISA) - Event Data Recorder (EDR) - Data-gebruik - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Installatie van de systemen - Meerkost - Impact op het milieu (7-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1540
Voertuigen - Intelligent Speed Assistent (ISA) - Event Data Recorder (EDR) - Data-gebruik - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Installatie van de systemen - Meerkost - Impact op het milieu (7-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1541
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel (7-372)      
  Bespreking
7-41
p. 28-48 7-41 p. 28-48 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt (7-47)      
  Bespreking
7-41
p. 28-48 7-41 p. 28-48 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (7-415)      
  Bespreking
7-41
p. 28-48 7-41 p. 28-48 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee (7-383)      
  Bespreking
7-32
p. 5-13 7-32 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez en mevrouw Sabine de Bethune
7-119/1
p. 1-10 7-119/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-386)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Voorstel van de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems en mevrouw Véronique Durenne
7-292/1
p. 1-7 7-292/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Julien Uyttendaele, mevrouw France Masai, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Ludwig Vandenhove, Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Rik Daems
7-481/1
p. 1-3 7-481/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-41
p. 28-48 7-41 p. 28-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de alarmerende en toenemende schendingen van de mensenrechten gepleegd door het Iraanse overheidsregime (7-525)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Annick Lambrecht en Latifa Gahouchi en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems
7-525/1
p. 1-15 7-525/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking
7-46
p. 59-67 7-46 p. 59-67 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten (7-483)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Rik Daems en Philippe Dodrimont, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heren Jean-Paul Wahl en Gregor Freches
7-483/1
p. 1-20 7-483/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (7-125)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl en Rik Daems
7-125/1
p. 1-5 7-125/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving (7-309)      
  Bespreking
7-34
p. 11-19 7-34 p. 11-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap (7-454)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Laurent Léonard en Gregor Freches en de dames Karin Brouwers en Annick Lambrecht
7-454/1
p. 1-28 7-454/1 p. 1-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het "caring museum" (7-482)      
  Bespreking
7-44
p. 14-28 7-44 p. 14-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere integratie in onze samenleving van mensen met een mentale stoornis (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere inclusie in onze samenleving van mensen met een mentale stoornis) (7-495)      
  Voorstel van de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Rik Daems, Philippe Courard, Bert Anciaux en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heer Gregor Freches
7-495/1
p. 1-12 7-495/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi
7-211/1
p. 1-9 7-211/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Nabije Oosten en de vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict (7-500)      
  De heer Antoine Hermant vraagt de spoedbehandeling
   Aanneming van de inoverwegingneming
7-41
p. 6-8 7-41 p. 6-8 (PDF)
   Verwerping van de spoedbehandeling (bij zitten en opstaan)
7-41
p. 6-8 7-41 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 6-16 7-22 p. 6-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Stijn Bex en Bert Anciaux
7-161/1
p. 1-11 7-161/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Bespreking
7-34
p. 30-40 7-34 p. 30-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (7-244)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Els Ampe en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-244/1
p. 1-8 7-244/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-25
p. 12-23 7-25 p. 12-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (7-328)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, de dames Fatima Ahallouch, Véronique Durenne en Katia Segers en de heer Bert Anciaux
7-328/1
p. 1-11 7-328/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-35
p. 11-25 7-35 p. 11-25 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot veiligheidsmechanismen bij het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs (7-498)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, mevrouw Fatima Ahallouch en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-498/1
p. 1-23 7-498/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz en Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Véronique Durenne
7-190/1
p. 1-4 7-190/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-19
p. 14-26 7-19 p. 14-26 (PDF)
Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli (Covid-19) (7-234)      
  Voorstel van mevrouw Els Ampe en de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez
7-234/1
p. 1-8 7-234/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-114/1
p. 1-7 7-114/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-14
p. 6-28 7-14 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Amendement nr 19 van mevrouw Els Ampe en de heer Rik Daems
7-299/2
p. 22-23 7-299/2 p. 22-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (7-187)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Els Ampe
7-187/1
p. 1-8 7-187/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Covid-19) (7-189)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl
7-189/1
p. 1-4 7-189/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in het Nabije Oosten (7-513)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rik Daems, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Fourat Ben Chikha, Orry Van de Wauwer, Gregor Freches en Bert Anciaux
7-513/1
p. 1-11 7-513/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-43
p. 45-57 7-43 p. 45-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de wijze waarop België meer kan wegen op het Europees besluitvormingsproces (7-499)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Rik Daems, Bert Anciaux, Peter Van Rompuy, Orry Van de Wauwer, Kris Poelaert en Stijn De Roo
7-499/1
p. 1-15 7-499/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen (7-124)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-124/1
p. 1-9 7-124/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (7-80)      
  Bespreking
7-26
p. 18-35 7-26 p. 18-35 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten (7-300)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Rodrigue Demeuse en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Sabine Laruelle, Martine Fournier en Soetkin Hoessen en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux
7-300/1
p. 1-16 7-300/1 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
7-34
p. 6-11 7-34 p. 6-11 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing (7-423)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Ludwig Vandenhove en Philippe Dodrimont
7-423/1
p. 1-15 7-423/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privéactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (7-103)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz en mevrouw Stephanie D'Hose
7-103/1
p. 1-17 7-103/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (7-102)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz
7-102/1
p. 1-14 7-102/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van een versnelde omschakeling naar een groenere en digitalere economie via de Twin Transition (7-391)      
  Voorstel van de heren Steven Coenegrachts, Gaëtan Van Goidsenhoven, Stijn De Roo, Rik Daems en Philippe Dodrimont
7-391/1
p. 1-18 7-391/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm (7-104)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-104/1
p. 1-7 7-104/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot harmonisering van de rechten van de vrouw binnen de Europese Unie op het gunstigste niveau) (De europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (7-77)      
  Bespreking
7-42
p. 16-23 7-42 p. 16-23 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een snelle en kosteloze effectenoverdracht tussen banken (7-537)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
7-537/1
p. 1-10 7-537/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht (7-374)      
  Voorstel van de heer Rik Daems en mevrouw Nadia El Yousfi
7-374/1
p. 1-17 7-374/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld (7-444)      
  Bespreking
7-46
p. 53-59 7-46 p. 53-59 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere signalering van krimpflatie bij daartoe getroffen producten (7-514)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw France Masai en de heren Jean-Frédéric Eerdekens en Ludwig Vandenhove
7-514/1
p. 1-6 7-514/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-144)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-144/1
p. 1-7 7-144/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-228)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-228/1
p. 1-10 7-228/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger (7-97)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
7-97/1
p. 1-6 7-97/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet in verband met de Senaat (Afschaffing) (7-535)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose en de heren Rik Daems, Steven Coenegrachts en Willem-Frederik Schiltz
7-535/1
p. 1-8 7-535/1 p. 1-8 (PDF)
Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen (7-250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-250
Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen (7-251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-251
Wereldhandelsorganisatie - Arbitrage in handelsconflicten - Niet benoemen van twee rechters - Bescherming van de vrije handel - Invloed op de export - Problemen voor Belgische ondernemingen (7-252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-252
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Vermindering van de dotaties voor de begrotingsjaren 2023 en 2024) (7-404)      
  Algemene bespreking
7-33
p. 11-17 7-33 p. 11-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-403)      
  Verslag van de heer Rik Daems
7-403/2
p. 1 7-403/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Algemene bespreking
7-43
p. 25-45 7-43 p. 25-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-388)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-387)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - Financiële schade - Continuïteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1596
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - Financiële schade - Continuïteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1597
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - Financiële schade - Continuïteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1598
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - Financiële schade - Continuïteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1599
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999