Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-794

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 9 november 2020

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19)

epidemie
kredietinstelling
bankkosten
BTW
infectieziekte

Chronologie

9/11/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
2/7/2021 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-472

Vraag nr. 7-794 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Banken rekenen extra kosten aan als iemand onvoldoende saldo op zijn rekening heeft staan om een afgegeven overschrijving uit te voeren. Deze kosten worden aangerekend per geweigerde domiciliering en hier boven op wordt ook nog eens 21†% btw aangerekend.

De tarieven variŽren van bank tot bank. Enkelingen rekenen geen kost aan terwijl de meeste tussen de 5 en de 10†euro per geweigerde overschrijving aanrekenen.

Het hoeft geen betoog dat we in uitzonderlijke tijden zitten die het aanrekenen van deze kosten buitensporig maakt. Werknemers en zelfstandigen vallen eensklaps op een heel beperkt inkomen terug waardoor dit veelvuldig zal voorvallen.

Ook kunnen mensen die minder vertrouwd zijn met het internet en zich nu minder naar de bank begeven, soms geen geld van hun spaar- naar hun zichtrekening overschrijven waardoor ook zij deze extra kost aangerekend krijgen.

Hetzelfde geldt voor zieken die hun bankzaken niet kunnen beheren en die dus geen geld kunnen overschrijven om voldoende provisie te voorzien voor hun domiciliering.

Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gewesten. De Gewesten staan in voor de steun en advies aan bedrijven, handelsvestiging en handelshuur, prijsbeleid en een deel van de buitenlandse handel.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan u meedelen of u het eens bent met het principe dat het aanrekenen van extra kosten wanneer er onvoldoende saldo is op een rekening in de huidige moeilijke omstandigheden niet aangewezen is gezien sommige mensen hun saldo niet kunnen aanzuiveren omdat ze ziek zijn of omdat ze eensklaps tijdelijk op een beperkt inkomen moeten terugvallen? Kan u dit toelichten?

2) Kan u meedelen of dit reeds werd aangekaart door de financieel-economische task force in hun overleg met de banken en Febelfin? Zo ja, kan u concreet de resultaten toelichten? Zo neen, bent u bereid dit mee te geven en kan u de timing en de inhoud toelichten?

3) Bent u bereid om zelf op te treden bij stilzitten van de banken hieromtrent? Kan u dit toelichten?

4) Bent u het ermee eens dat het aanrekenen van btw (21†%) op deze extra kost niet aangewezen is zolang de coronacrisis duurt? Kan u hieromtrent een geste doen? Zo neen, waarom niet?

5) Voorziet u andere pistes of maatregelen hieromtrent? Zo ja, kan u deze toelichten?

Antwoord ontvangen op 2 juli 2021 :

Deze vraag valt onder de bevoegdheden van de minister van Economie en van de minister van Financiën.