S. 7-328 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder
Rik Daems    Fatima Ahallouch    Véronique Durenne    Katia Segers    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
internet
sociale media
digitale cultuur
big data
kunstmatige intelligentie
Gegevensbeschermingsautoriteit
persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
desinformatie
economische ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-328/1 7-328/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2022   Indiening Doc. 7-328/1 7-328/1 (PDF)
25/2/2022   Inoverwegingneming
25/2/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
25/2/2022   Verzending naar commissie
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Uitgesteld
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Stijn De Roo
23/5/2022   Inleidende uiteenzetting
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
In behandeling 23/5/2022

Kruispuntbank van de wetgeving