S. 7-391 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot aanmoediging van een versnelde omschakeling naar een groenere en digitalere economie via de Twin Transition
Steven Coenegrachts    GaŽtan Van Goidsenhoven    Stijn De Roo    Rik Daems    Philippe Dodrimont   

economisch overgangsproces
duurzame ontwikkeling
motie van het Parlement
kenniseconomie
technologische verandering
circulaire economie
uitwisseling van informatie
vernieuwing
administratieve formaliteit
radiocommunicatie
onderzoeksinfrastructuur
onderzoek en ontwikkeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-391/1 7-391/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/11/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2022   Indiening Doc. 7-391/1 7-391/1 (PDF)
18/11/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/11/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie