S. 7-271 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul
Latifa Gahouchi    Jean-Frédéric Eerdekens    Karin Brouwers    Gaëtan Van Goidsenhoven    Bert Anciaux    Katia Segers    Hélène Ryckmans    Celia Groothedde    Tom Ongena    Rik Daems   

motie van het Parlement
huiselijk geweld
rechten van de vrouw
Europese Conventie
Turkije
positie van de vrouw
gendermainstreaming
lichamelijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-271/1 7-271/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/6/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2021   Indiening Doc. 7-271/1 7-271/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/6/2021   Verzending naar commissie
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Hélène Ryckmans
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
13/12/2021   Verzending naar commissie voor advies
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 13/12/2021
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Verzonden naar commissie voor advies  

Kruispuntbank van de wetgeving