S. 6-428 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa
Deel 2 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23 - 27 april 2018

migrantenkind
pers
aantal schoolgaanden
SyriŽ
georganiseerde misdaad
desinformatie
terrorisme
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
infectieziekte
opwarming van het klimaat
vluchteling
verbeurdverklaring van goederen
corruptie
Europees Hof voor de rechten van de mens
MacedoniŽ
rechten van de mens
noodtoestand
LibiŽ
parlementaire vergadering
Raad van Europa
oorlog
persvrijheid
misdaadbestrijding
beroep in de communicatiesector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-428/1 6-428/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 15/5/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2018   Indiening
15/5/2018   Einde behandeling
15/5/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving