Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-381

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 8 januari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)

Nederland
Cel voor financiŽle informatieverwerking
bankactiviteit
religieus conservatisme
zwarte handel
economisch delict
witwassen van geld

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
19/3/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-383

Vraag nr. 6-381 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid (gemeenschapsbevoegdheid - strijd tegen radicalisering - preventie).

In Nederland werd in 2014 in het totaal ruim 7 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen bij zogenaamd illegaal bankieren (ook wel "ondergronds bankieren" genoemd).

Door illegaal bankieren kan crimineel geld worden verplaatst buiten de officiŽle kanalen om. De verplaatsing van crimineel geld is dan niet zichtbaar voor de overheid. De betalingen worden via een netwerk van koeriers en bankiers verricht vanuit winkels, bedrijven en woningen. Drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaars maken gebruik van illegaal bankieren.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op het Nederlandse onderzoek en beschikt u over cijfermateriaal of eigen onderzoeksresultaten die deze tendens bevestigen ?

2) Kunt u meer specifiek aangeven hoeveel geld in ons land in beslag werd genomen bij deze ondergrondse bankiers ?

3) Kunt u aangeven of onze veiligheidsdiensten weet hebben van ondergrondse bankiers die haatpredikers of propaganda van fundamentalistische verenigingen financieren of andere activiteiten ? Kunt u dit toelichten ?

4) Beschikt de CFI (antiwitwascel) over voldoende wettelijke middelen en instrumenten om dit ondergronds bankieren en de financiering van het extremisme op te volgen ? Kunt u dit uitvoerig toelichten aan de hand van de behaalde resultaten ? Zult u hier nieuwe maatregelen treffen en zo ja, welke en tegen wanneer ?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) & 2) Deze parlementaire vragen vallen niet onder mijn bevoegdheden, maar behoren tot die van mijn collega’s, K. Geens, minister van Justitie en J. Van Overtveldt, minister van Financiën.

3) De politie heeft geen informatie over financiering van haatpredikers en andere activiteiten via kanalen van ondergronds bankieren.

4) De Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid, die onder het toezicht van de ministers van Justitie en van Financiën staat. Deze vraag valt derhalve niet onder mijn bevoegdheid.