Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2362

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 18 februari 2019

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies

uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
zeevisserij
territoriale wateren

Chronologie

18/2/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2361

Vraag nr. 6-2362 d.d. 18 februari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6 1175 over de gevolgen van de Brexit voor de visserij en uw antwoord. Ik heb nog een aanvullende vraag : in hoeverre kunnen oude verdragen, afgesloten rond de visserij in de Britse wateren, door onze vissers nog worden ingeroepen ? Het betreft onder meer het Privilegie van Karel II dat nog steeds rechtsgeldig zou kunnen zijn, en in het bijzonder het "Privilege der Visscherie" van 1666. Nu de Europese verordeningen mogelijks bij een harde Brexit niet meer kracht zouden zijn, blaast dit mogelijks nieuw leven in de eerdere visserijverdragen.

Transversaal karakter van de vraag : het Vlaamse Gewest is bevoegd voor landbouw en visserij. Tegelijkertijd is de federale overheid bevoegd voor de Noordzee. De Brexit heeft zware implicaties op de wederkerige visrechten.

Ik had dan ook volgende vragen :

Kan u meedelen in hoeverre de eerder gesloten verdagen rond de visserij, zoals het Privilegie ten eeuwigen dage van Karel II (Privilegie der Visscherie van 1666), terug kunnen worden ingeroepen ten bate van onze vissers mocht een harde Brexit realiteit worden, en dit om de visrechten van onze vissers maximaal te vrijwaren ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Kan u meedelen of u weet heeft van andere eerdere privilegies of andere verdragen omtrent de visserij die werden afgesloten en relevant kunnen zijn om de rechten van onze vissers te vrijwaren wat betreft het vissen in de Britse wateren ?