S. 6-360 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 3 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 26-30 juni 2017

ItaliŽ
sociale rechten
westelijke Balkan
cumulatie van ambten
kinderbescherming
migratie
Rusland
belangengroep
Montenegro
migratiestroom
NAVO
vluchteling
corruptie
Europees Hof voor de rechten van de mens
belangenconflict
doodstraf
asielzoeker
foltering
Griekenland
seksuele minderheid
ongewenste intimiteiten
positie van de vrouw
toegang tot de informatie
parlementaire vergadering
Raad van Europa
politiek asiel
persvrijheid
beroep in de communicatiesector
Turkije
Belarus
mensenhandel
vergrijzing van de bevolking
seksueel geweld
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-360/1 6-360/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 30/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/6/2017   Indiening Doc. 6-360/1 6-360/1 (PDF)
30/6/2017   Einde behandeling
30/6/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving