S. 7-234 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli
Els Ampe    Rik Daems    Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez   

epidemie
jongerenarbeid
tijdelijk werk
werkgelegenheidsbeleid
startende onderneming
sociale bijdrage
flexibiliteit van de arbeid
fiscale stimulans
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-234/1 7-234/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/2/2021
7-234/2 7-234/2 (PDF) Amendementen 14/6/2021
7-234/3 7-234/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/6/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2021   Indiening Doc. 7-234/1 7-234/1 (PDF)
26/2/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
26/2/2021   Verzending naar commissie
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Tom Ongena
17/5/2021   Gedachtewisseling
4/6/2021   Inschrijving op agenda
4/6/2021   Hoorzitting - mevrouw Ann Cattelain, CEO van FEDERGON (Federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners); - de heer Cédric Norré, adjunct-kabinetschef van de heer Dermagne, minister van Economie en Werk; - de heer Jeroen Poels, C
14/6/2021   Inschrijving op agenda
14/6/2021   Stemming over het geheel: verworpen (+10/-4/o0)
14/6/2021   Aanneming zonder amendering
14/6/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-234/3 7-234/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/5/2021, 4/6/2021, 14/6/2021