S. 5-822 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Rik Daems    Alexander De Croo    Bart Tommelein   

belasting op inkomsten uit kapitaal
obligatie
bankdeposito
overheidsschuld
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-822/1 5-822/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/3/2011
5-822/2 5-822/2 (PDF) Advies van de Raad van State 29/6/2011
5-822/3 5-822/3 (PDF) Amendementen 12/1/2012
5-822/4 5-822/4 (PDF) Amendementen 17/1/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2011   Indiening Doc. 5-822/1 5-822/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/5/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
29/6/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-822/2 5-822/2 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2011   Inschrijving op agenda
28/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
28/4/2011   Bespreking
4/5/2011   Inschrijving op agenda
4/5/2011   Commissie wenst extern advies: Raad van State
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Bespreking
9/5/2012   Inschrijving op agenda
9/5/2012   Bespreking
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Regeling der werkzaamheden
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Gedachtewisseling
met de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/4/2011, 4/5/2011, 11/1/2012, 9/5/2012, 15/1/2013, 13/3/2013, 21/5/2013