S. 5-1541 Dossierfiche K. 53-2227

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
gelijke behandeling
Internationale Arbeidsorganisatie
thuiswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1541/1 5-1541/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2012
5-1541/2 5-1541/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2227/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2012
K. 53-2227/2 Verslag namens de commissies 2/7/2012
K. 53-2227/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2012   Indiening Doc. 5-1541/1 5-1541/1 (PDF)
19/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/5/2012   Inschrijving op agenda
31/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1541/2 5-1541/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2227/1
2/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2227/2
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, p. 15-17
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o27)
Integraal verslag nr. 100, p. 48-49
Doc. K. 53-2227/3
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
23/9/2013   Bekendmaking (67115-67118)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/9/2012 23/9/2013 , blz 67115-67118

Kruispuntbank van de wetgeving