S. 5-2413 Dossierfiche K. 53-3148

Ontwerp van programmawet (II)
Regering E. Di Rupo I  

magistraat
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
overheidsboekhouding
begrotingsprocedure
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionale rekeningen
regionaal parlement
overheidsfinanciŽn
begrotingscontrole
programmawet
boekhoudsysteem
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3148/1 Wetsontwerp 25/11/2013
K. 53-3148/2 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 11/12/2013
K. 53-3148/3 Verslag namens de commissie 12/12/2013
K. 53-3148/4 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3148/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2013
5-2413/1 5-2413/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/2013
5-2413/2 5-2413/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
5-2413/3 5-2413/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3148/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2413/4 5-2413/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3148/1
5/12/2013   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 172, p. 97
5/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3148/3
12/12/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 173, p. 4-5
13/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3148/4
16/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 174, p. 1-153
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-12/o0)
Integraal verslag nr. 176, p. 14-15
Doc. K. 53-3148/6
18/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending Doc. 5-2413/1 5-2413/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-4/o1) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2413/4 5-2413/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Willy Demeyer
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
17/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit
17/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Willy Demeyer
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103988-103989)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2013, 18/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013, blz 103988-103989