S. 6-149 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit
Lode Vereeck    Ann Brusseel    Martine Taelman    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht   

elektrisch voertuig
transportinfrastructuur
elektrisch materiaal
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-149/1 6-149/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/1/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2015   Indiening Doc. 6-149/1 6-149/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
6/3/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Niet behandeld
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving