S. 6-494 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger
Rik Daems    Lionel Bajart    Willem-Frederik Schiltz    Freya Saeys   

krijgsmacht
herziening van de grondwet
parlementair toezicht
bevoegdheid van het Parlement
strijdkrachten in het buitenland
bevoegdheid van de uitvoerende macht
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-494/1 6-494/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 22/2/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2019   Indiening Doc. 6-494/1 6-494/1 (PDF)
22/2/2019   Inoverwegingneming
22/2/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/2/2019   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019

Kruispuntbank van de wetgeving