S. 5-2067 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft
Yoeri Vastersavendts    Rik Daems    Guido De Padt    Nele Lijnen    Martine Taelman   

burgerlijk recht
verbintenisrecht
analfabetisme
verkoop
betaling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2067/1 5-2067/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2067/1 5-2067/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd