Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1980

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 5 oktober 2018

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen

boekhouding
internationale norm
beursnotering
handelsmaatschappij
balans
Europese norm

Chronologie

5/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1981
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2064

Vraag nr. 6-1980 d.d. 5 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder dit jaar begon de Europese Commissie met een consultatie over de boekhoudkundige normen. Uit de vragen die de Commissie toen stelde, blijkt dat zij zint op een andere goedkeuringsprocedure van de internationale boekhoudregels.

Nu bedenkt de International Accounting Standards Board (IASB) de boekhoudregels, de zogenoemde International Financial Reporting Standards (IFRS). De IASB is een internationale organisatie die in Londen is gevestigd en waar vooral accountants werken. De Europese Unie moet de standaarden nog wel goedkeuren, maar mag daarbij alleen maar ja of nee zeggen. Aanpassen van de standaarden is er niet bij.

Uit de consultatie blijkt dat de Commissie de mogelijkheid tot aanpassen serieus overweegt. Dat opent de weg naar een set Europese regels die afwijkt van de regels in andere IFRS landen. Daarmee gaat het kernidee van IFRS - wereldwijde vergelijkbaarheid van jaarrekeningen - verloren, zeggen de tegenstanders van het Commissieplan. IFRS geldt overigens alleen voor beursgenoteerde bedrijven. Andere bedrijven mogen de nationale regels hanteren.

Beursgenoteerde bedrijven en grote beleggers zijn alvast in Nederland faliekant tegen het voornemen van de Europese Commissie om internationale boekhoudregels Europees aan te passen en ze hebben dat onlangs kenbaar gemaakt.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : het economisch beleid wordt grotendeels uitgebouwd vanuit de Gewesten. De federale regering vertegenwoordigt ons land bij de Europese instellingen, en de Financial Services and Markets Authority (FSMA) houdt onder meer toezicht op de financiŽle rapportering van de beursgenoteerde ondernemingen. Het betreft dus een transversale aangelegenheid.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Wat is uw houding ten opzichte van het voornemen van de Europese Commissie om af te wijken van de IFSR ?

2) Kan u gedetailleerd meedelen wat uw standpunt is? Bent u voorstander van een afwijkingsmogelijkheid van de boekhoudregels (IFSR) voor de beursgenoteerde ondernemingen? Kan u uw standpunt gedetailleerd toelichten ?

3) Voor welke problemen acht de Commissie het aangewezen om te voorzien in een afwijkingsmogelijkheid? Is u bekend op welke punten de Commissie wil afwijken van de IFSR ?

4) Heeft u hieromtrent reeds overleg voorzien met onze bedrijven en in het bijzonder de beursgenoteerde bedrijven en met de vertegenwoordigers van Euronext?

5) In welk stadium bevindt dit voorstel zich? Hoe zal het verdere proces verlopen? Kan u dat precies toelichten, ook wat betreft de timing?

6) Kan u meedelen of uzelf of onze vertegenwoordigers zich hieromtrent reeds hebben uitgesproken en/of dit document namens ons land reeds van commentaar is voorzien? Zo ja, kan u dat gedetailleerd toelichten? Zo neen, waarom niet ?

7) Welke bijkomende kosten zullen voor de beursgenoteerde ondernemingen voortvloeien uit de door de Commissie vooropgestelde afwijkingen van de IFRS ?