Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2028

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 7 juni 2023

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Veiligheidsdiensten - Uniforme, kogelvrije vesten en apparatuur - Diefstal - Cijfers en tendensen - Zwarte markt - Rol - Bewaking - Strijd - Maatregelen

beschermingsmiddel
diefstal
politie
officiŽle statistiek
krijgsmacht
kledingstuk
zwarte handel
strafsanctie

Chronologie

7/6/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2023)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2027

Vraag nr. 7-2028 d.d. 7 juni 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ wordt bijna dagelijks politie- of legeruitrusting gestolen. Jaarlijks doen ongeveer driehonderd politiemensen en militairen aangifte van het verlies van hun armbanden, uniformen en kogelvrije vesten.

De diefstal van kogelvrije vesten is weliswaar afgenomen maar die van kledingstukken en uniformen stijgt weer. Ook de diefstal van zwaailichten en accessoires wordt gemeld. In totaal vinden er jaarlijks driehonderdvijftig diefstallen plaats. Het verdwijnen van uitrusting en uniformen van veiligheidsberoepen en hulpverleners is niet onschuldig. Ze kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld nepagenten om mensen te beroven. Naast diefstallen zijn er jaarlijks gemiddeld driehonderd meldingen van verloren uitrustingsstukken.

Het probleem van diefstal van politie-uitrusting lijkt groter dan dat van valse agenten. Er wordt onderzocht hoe de beveiliging van politiebureaus verbeterd kan worden. Het is blijkbaar ook niet mogelijk om te achterhalen hoeveel wapens er bij de politie gestolen zijn (cf. https://www.hln.be/binnenland/elke-dag-wordt-politie-of-legeruitrusting-gestolen-men-gaat-te-licht-over-dit-probleem~a436991a/).

In 2017 meldde een senatrice reeds dat het erg gemakkelijk was om online aan politie-uitrusting te geraken. ęZo kon ik een politie-uniform van de lokale politie, recente fluo jassen met officieel politielogo en een lot van politiepetjes, waarvan ťťn met het logo van de politie te Antwerpen, aanschaffen met een eenvoudige muisklikĽ, verklaarde ze (cf. https://www.hln.be/binnenland/oproep-tot-controles-politie-uniformen-kan-je-in-een-wip-op-internet-kopen~aaaba904/).

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Deze zijn opgenomen in de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2022-2025. Ze werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Kunt u voor de laatste vijf jaar meedelen hoeveel politie- of legeruitrusting werd gestolen? Kunnen hierbij trends worden vastgesteld? Kunt u de cijfers verstrekken over het aantal gestolen kogelvrije vesten in de afgelopen jaren? Wat zijn de cijfers met betrekking tot meldingen van verloren uitrustingsstukken, zoals armbanden, kledingstukken en uniformen?

2) Is er een trend in het aantal diefstallen van kledingstukken en hele uniformen? Kunt u ons de cijfers geven voor de afgelopen drie jaar? Hoeveel diefstallen van zwaailichten en andere uitrustingstukken zijn er gemiddeld per jaar? Kan u ramen hoeveel de kosten zijn om dergelijke stukken te vervangen per jaar?

3) Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal gevallen waarin uniformen, zwaailichten of andere politiespullen zijn aangetroffen tijdens drugs- en terrorismeonderzoeken? Zo ja, hoeveel in de jongste drie jaar? Zijn er trends te bemerken?

4) Is er zicht op de rol van de zwarte markt en het criminele circuit bij de diefstal van politie- en legeruitrusting? Zijn er aanwijzingen dat gestolen uitrusting op grote schaal wordt verhandeld of gebruikt voor criminele doeleinden?

5) Is er onderzoek gedaan naar de rol van online platforms en internetmarktplaatsen bij de verkoop van gestolen politie- en legeruniformen? Zijn er aanwijzingen dat deze uniformen op grote schaal worden aangeboden en verkocht op dergelijke platforms? Zo ja, is dit in het buitenland?

6) Wordt er samengewerkt met andere instanties, zoals douane- en grensbeveiligingsdiensten, om de smokkel van gestolen politie- en legeruniformen over de grenzen te voorkomen? Zijn er specifieke maatregelen genomen om de internationale handel in gestolen uniformen aan te pakken?

7) Zijn er maatregelen genomen om de verkoop van gestolen politie- en legeruniformen op de zwarte markt en online platforms aan te pakken? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen en wat zijn de resultaten tot nu toe?

8) Naast politie- en legeruniformen, zijn er ook meldingen van diefstal van uniformen van andere diensten, zoals ambulanciers, enz.? Zijn hierover gegevens beschikbaar ? Is er sprake van een toename of afname in de afgelopen jaren?

9) Wordt er samengewerkt met uniformleveranciers en -producenten om de beveiliging van uniformen te verbeteren en te voorkomen dat nagemaakte uniformen op de markt komen? Zijn er initiatieven om uniformen te voorzien van beveiligingskenmerken die het kopiŽren of vervalsen ervan bemoeilijken?

10) Welke straffen zijn momenteel van toepassing voor het stelen van uniformen van geŁniformeerde diensten en het gebruik ervan bij criminele activiteiten? Volstaan deze straffen als afschrikking? Zijn er plannen om de straffen te verzwaren om de ernst van deze misdrijven beter te benadrukken?