S. 6-345 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 2 van de gewone zitting
Straatsburg, 24 - 28 april 2017

Raad van Europa
parlementaire vergadering
politieke moraal
corruptie
terrorisme
migratie
Turkije
toetreding tot de Europese Unie
referendum
doodstraf
Hongarije
cultuurgoed
Kaukasuslanden
rechten van de mens
seksuele minderheid
armoede
seksueel geweld
positie van de vrouw
foltering
Interpol
niet-gouvernementele organisatie
vrijheid van meningsuiting
staatshoofd
Spanje
godsdienstige groep
kunstmatige intelligentie
bio-ethiek
zwarte handel
wrede en onterende behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-345/1 6-345/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 28/4/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2017   Indiening Doc. 6-345/1 6-345/1 (PDF)
29/4/2017   Einde behandeling
29/4/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving