Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1948

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 3 september 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad

verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger
EU-lidstaat
toelating van vreemdelingen
fraude
georganiseerde misdaad
burgerschap

Chronologie

3/9/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 )
2/10/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1949

Vraag nr. 6-1948 d.d. 3 september 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met betrekking tot de zogeheten "gouden visa" is er tot op heden geen sprake van harmonisatie op het niveau van de Europese Unie (EU). Elke lidstaat hanteert zijn eigen normen. Niet EU burgers, en meer specifiek deze uit landen als Rusland, China en OekraÔne, kunnen in sommige lidstaten een verblijfsvergunning of zelfs het staatsburgerschap kopen. Deze personen kunnen dan in de hele EU vrij reizen. In sommige gevallen is het voldoende om een huis te kopen. In andere gevallen is een "investering" van meer dan een miljoen euro een voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning of het staatsburgerschap en in andere gevallen volstaat het om staatsobligaties van een bepaald land te kopen.

De Europese Commissaris voor Justitie, Vera Jourova uitte onlangs haar ongerustheid omtrent de handel in gouden visums: "De EU mag geen vrijhaven worden voor criminelen, corruptie en geld van criminele oorsprong ten gevolge van de handel in gouden visa."

Enkele landen worden specifiek met de vinger gewezen door diverse organisaties waaronder Transparancy International. Het betreft onder meer Cyprus, Portugal, Hongarije en Malta. Er geschiedt geen enkele controle. Onderzoek van enkele onderzoeksjournalisten wees uit dat onder meer twee personen die opgenomen werden op de lijst van personen uit de entourage van Russische President Poetin en aldus het voorwerp uitmaken van Amerikaanse sancties een Cypriotisch paspoort kregen.

Onderzoek vanwege Transparency International wijst uit dat de regelingen in acht EU landen de geheimhouding handhaven rond ontvangers van de gouden visa. De oorsprong van de welvaart van de begunstigden wordt niet voldoende nauwkeurig onderzocht. Bij gebrek aan publieke aandacht of aandacht van de media bieden de golden visa regelingen kansen voor huidige en toekomstige functionarissen om te ontsnappen aan vervolging en om illegale gelden over grenzen te sluizen. Het Europees Parlement waarschuwde in januari 2014 al voor de risico's van de golden visa regelingen

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest zijn bevoegd voor het toekennen van de beroepskaart wanneer het buitenlandse investeerders betreft. De NGO Investment Migration Council vernoemt BelgiŽ in het kader van het toekennen van gouden visa. De uiteindelijke toekenning van een visum is een federale aangelegenheid. Het betreft dan ook een transversale aangelegenheid met de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert u op de recente stellingname van de Europese Commissaris voor Justitie betreffende de gouden visa en deelt u haar bezorgdheid over mogelijke problemen rond witwassen, het aantrekken van criminelen en het gedogen van corruptie?

2) Bent u bereid binnen de EU het debat te voeren betreffende de regels voor "gouden visa" en kan u gedetailleerd aangeven of u voorstander bent van een minimumnorm inzake controle en/of voorwaarden en bent u voorstander van harmonisering naar het voorbeeld van de criteria voor toekenning aan asielzoekers van een verblijfsvergunning voor de EU? Kunt u dit inhoudelijk toelichten en kunt u aangeven welke demarches u desgevallend gaat doen?

3) Bent u het eens met onder meer Transparency International dat het meer dan waarschijnlijk is dat de mogelijkheid om een "gouden visum" te kopen misbruikt wordt voor witwaspraktijken, belastingontduiking of het wegsluizen van inkomsten uit criminele activiteiten? Hoe gaat u hiertegen optreden?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2018 :

Ik moet u meedelen dat de materie van de « golden visa » niet onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst (FOD) Economie valt.

Ik verwijs naar het antwoord op uw vraag over hetzelfde onderwerp aan de minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.

Wat de risico’s op het witwassen van geld, het aantrekken van criminele netwerken of corruptie betreft, is dit een bevoegdheid van de minister van Justitie.