S. 7-104 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm
Willem-Frederik Schiltz    Rik Daems    Stephanie D'Hose    Georges-Louis Bouchez    Véronique Durenne    Gaëtan Van Goidsenhoven   

detailhandel
elektronisch document
bestrijding van verspilling
facturering
papier
motie van het Parlement
elektronische post

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-104/1 7-104/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/10/2019
7-104/2 7-104/2 (PDF) Amendementen 10/2/2020
7-104/3 7-104/3 (PDF) Amendementen 23/10/2020
7-104/4 7-104/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2020
7-104/5 7-104/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/10/2020
7-104/6 7-104/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/11/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/10/2019   Indiening Doc. 7-104/1 7-104/1 (PDF)
22/11/2019   Inoverwegingneming
22/11/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
13/11/2020   Inschrijving op agenda
13/11/2020   Algemene bespreking
13/11/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-21/o5) Doc. 7-104/6 7-104/6 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Fatima Ahallouch
13/1/2020   Bespreking
23/10/2020   Inschrijving op agenda
23/10/2020   Bespreking Doc. 7-104/3 7-104/3 (PDF)
23/10/2020   Stemming over het geheel: geamendeerd (+16/-6/o0) Doc. 7-104/5 7-104/5 (PDF)
23/10/2020   Aanneming na amendering
23/10/2020   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-104/4 7-104/4 (PDF)
13/11/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Eerste Minister, de Vice-Eerstemin. en Min. van Economie en Werk, de Min. van Middenstand,..., aan de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. en voorz. v/d Parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/11/2020
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 13/1/2020, 23/10/2020