S. 7-211 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Véronique Durenne    Rik Daems    Latifa Gahouchi   

motie van het Parlement
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
universiteit
toegepaste wetenschappen
onderzoeksbeleid
voorlichting inzake schoolkeuze
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-211/1 7-211/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/12/2020
7-211/2 7-211/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/7/2021
7-211/3 7-211/3 (PDF) Amendementen 13/12/2021
7-211/4 7-211/4 (PDF) Verslag namens de commissie 13/12/2021
7-211/5 7-211/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2021
7-211/6 7-211/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/12/2021
7-211/7 7-211/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 17/12/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2020   Indiening Doc. 7-211/1 7-211/1 (PDF)
11/12/2020   Inoverwegingneming
11/12/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
17/12/2021   Inschrijving op agenda
17/12/2021   Algemene bespreking
17/12/2021   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-211/6 7-211/6 (PDF)
17/12/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+38/-0/o12) Doc. 7-211/7 7-211/7 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
11/12/2020   Verzending naar commissie
22/2/2021   Inschrijving op agenda
22/2/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Annick Lambrecht
22/3/2021   Inschrijving op agenda
22/3/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Soetkin Hoessen
22/3/2021   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
29/11/2021   Inschrijving op agenda
29/11/2021   Uitgesteld
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o6)
13/12/2021   Aanneming na amendering Doc. 7-211/5 7-211/5 (PDF)
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
22/3/2021   Verzending naar commissie voor advies
19/4/2021   Inschrijving op agenda
19/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Katia Segers
19/4/2021   Regeling der werkzaamheden
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Hoorzitting - mevrouw Tania Van Hemelryck, adviseur van de rector inzake genderbeleid - UCLouvain; - mevrouw Angélique Van Ombergen, Science Coordinator for Human Research - European Space Agency; - de heer Jean-Christophe, voorzitter van het comité "fem
17/5/2021   Gedachtewisseling
31/5/2021   Inschrijving op agenda
31/5/2021   Regeling der werkzaamheden
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Bespreking
van een voorstel van advies.
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+9/-0/o2) Doc. 7-211/2 7-211/2 (PDF)
12/7/2021   Aanneming zonder amendering
12/7/2021   Vertrouwen rapporteur
17/12/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, aan de voorzitster van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/12/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 22/2/2021, 22/3/2021, 13/12/2021
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 19/4/2021, 17/5/2021, 31/5/2021, 2/7/2021, 12/7/2021