S. 6-414 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen
Anne Barzin    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    Alain Destexhe    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Gilles Mouyard    Jean-Paul Wahl    Karin Brouwers    Brigitte Grouwels    Peter Van Rompuy    Johan Verstreken    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Lode Vereeck   

institutionele samenwerking
stralingsbescherming
radiocommunicatie
economische infrastructuur
transmissienet
internet
niet-ioniserende straling
informatieverslag
mobiele communicatie
blootstelling aan straling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-414/1 6-414/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 16/3/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-414/1 6-414/1 (PDF)
19/3/2018   Inschrijving op agenda Bureau
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
19/3/2018   Verzending naar commissie voor advies
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek in behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie voor advies  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
In behandeling 16/4/2018