Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-519

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 27 april 2020

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid

infectieziekte
epidemie
medisch en chirurgisch materiaal
BTW-tarief
besluit (EU)

Chronologie

27/4/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 )
7/5/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-518

Vraag nr. 7-519 d.d. 27 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel moeten zorginstellingen en andere instellingen die mondmaskers aankopen 21 % btw betalen op de aankoop van deze maskers. De regels van de Europese Unie laten sinds eind maart 2020 vrijstelling van douanerechten en btw toe maar tot op vandaag wordt daar bij mijn weten nog geen gebruik van gemaakt.

Als zorgaanbieders beschermingsmiddelen uit de landelijke inkoop afnemen, moeten ze steeds aantonen dat ze die bijvoorbeeld niet doorverkopen. Die administratieve rompslomp moet in het licht van de huidige gezondheidscrisis worden voorkomen.

Zowel in de Franse Assemblée nationale (cf. http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-l-assemblee-adopte-le-passage-d-une-tva-sur-les-masques-de-20-a-5-5-17-04-2020-8301507.php) als in Italië en in Nederland hebben diverse parlementairen dit aangekaart (cf. vragen van de leden Omtzigt en Van den Berg (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Financiën over importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen, die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus).

Deze mondmaskers zijn levensnoodzakelijke middelen en het past niet om hier 21 % btw op te heffen.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag: de Gemeenschappen staan in voor de strijd tegen corona in de zorginstellingen en meer algemeen wat betreft de preventie. De federale regering is bevoegd voor de eventuele aanpassing van het btw-tarief. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Klopt het dat momenteel zorginstellingen, rusthuizen en andere instellingen bij de aankoop van mondmaskers het standaardtarief van 21 % betalen en dat een zorginstelling (die een btw-vrijstelling heeft en dus betaalde btw niet kan verrekenen) deze btw en importheffingen volledig zelf betaalt? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Bent u vertrouwd met het besluit (EU) 2020/491 van de Europese Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden? Kan u toelichten of er reeds stappen werden ondernomen om deze heffingen op te heffen? Kan u uitvoerig de inhoud en de timing toelichten? Vanaf wanneer geldt het verlaagd tarief?

3) Heeft ons land momenteel reeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de import van persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder mondkapjes) en andere zaken die nodig voor de bestrijding van Covid-19, vrij te stellen van douaneheffingen en btw? Zo ja, kan u dit toelichten? Aan welke voorwaarden moeten importeurs en zorginstellingen voldoen om voor deze vrijstellingen in aanmerking te komen? Kan u gedetailleerd oplijsten voor welke beschermingsmiddelen en apparatuur op dit moment een vrijstelling van invoerrechten en btw geldt?

4) Bent u bereid om van de mogelijkheden van dit besluit van de Europese Commissie gebruik te maken? Kan u gedetailleerd oplijsten voor welke instellingen en beroepen deze uitzondering werd gevraagd? Zo ja, kan u uitvoerig de timing en de inhoud toelichten? Zo neen, waarom niet en kan u dit uitvoerig toelichten?

5) Geldt dit ook voor andere belangrijke sectoren zoals politie, gevangeniswezen, uitvaart-sector, enz.? Zo ja, kan u dit gedetailleerd oplijsten? Zo neen, waarom niet?

6) Hoe reageert u op het standpunt van de Franse Assemblée nationale waarbij de btw op mondkapjes voor de gewone verkoop verlaagd werd naar het laagste tarief? Kan u dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2020 :

Voor het antwoord op uw vraag dien ik u te verwijzen naar de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking.