S. 6-330 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23-27 januari 2017
Rik Daems   

sociale media
politieke moraal
corruptie
reglement van het parlement
enquÍtecommissie
Raad van Europa
cultureel erfgoed
uitbreiding van de Europese Unie
Europees nabuurschapsbeleid
Cyprus
zwarte handel
terrorisme
oorlogsslachtoffer
beroep in de communicatiesector
persvrijheid
pluralisme in de media
Palestina
IsraŽl
internet
virtuele gemeenschap
provider
beroepsdeontologie
vrijheid van meningsuiting
psychologische intimidatie
populisme
xenofobie
rechten van de mens
OekraÔne
vakbond
sociale dialoog
werkgelegenheidsbeleid
arbeidsmarkt
sociaal beleid
migratiebeleid van de EU
verzamelen van gegevens
persoonlijke gegevens
datatransmissie
luchtvervoer
Slowakije
verslag over de werkzaamheden
Libanon
internationale arbitrage in handelsgeschillen
handelsovereenkomst (EU)
bescherming van minderheden
Roma
parlementaire vergadering
Palestijnse kwestie
Midden-Oosten
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-330/1 6-330/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 27/1/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2017   Indiening
27/1/2017   Einde behandeling Doc. 6-330/1 6-330/1 (PDF)
27/1/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving