Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-322

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 27 januari 2020

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning

gasolie
luchtverontreiniging
automobiel
milieunorm
homologatie
nieuwe technologie

Chronologie

27/1/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 )
24/2/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-323

Vraag nr. 7-322 d.d. 27 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een Duits bedrijf heeft een systeem ontwikkeld dat de uitstoot van een oude diesel (Euro 4) kan verlagen tot het niveau van een Euro 5- of zelfs een Euro 6-voertuig. Het systeem werkt met AdBlue, de vloeistof die ook gebruikt wordt bij nieuwe types vrachtwagens en auto's.

De prijs van het systeem bedraagt zo'n 1 500 euro, voor de installatie moet je op ongeveer 1 000 euro rekenen. Uit testen blijkt dat de uitstoot wel degelijk drastisch daalt. De Duitse overheid laat daarom wagens met een upgrade ook toe in heel wat Duitse lage-emissiezones. Het systeem kan ook perfect ingebouwd worden in zowat elke Belgische dieselwagen van ná 2007.

In België geldt voorlopig dat een voertuig na zo'n ingreep gehomologeerd moet worden door de constructeur. Dit duurt lang en de bedrijven zijn niet geneigd hier snel in te handelen. Het is eenvoudiger om een specifieke erkenningsmaatregel uit te werken voor een upgrade van een dieselwagen. Zo'n maatregel bestond eerder al voor de ombouw van dieselwagens met de norm Euro 3 naar Euro 4. Het is logisch dat de burger die deze investering doet voor het milieu hier ook voor beloond wordt.

Mobiliteit, verkeer en milieu zijn Gewestelijke bevoegdheden. De federale overheid is bevoegd voor de homologatie. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan u meedelen of dit reeds werd besproken in het Overlegcomité of binnen de regering?

2) Bent u het ermee eens dat men het Duitse voorbeeld moet volgen aangezien de uitstoot na aanpassing substantieel daalt en dat de overheid dus dergelijke aanpassingen van de dieselmotor, als ze conform geschieden, moet erkennen aangezien de werkelijke uitstoot telt en niet de euronorm van de wagen? Zo ja, kan u de timing en de inhoud toelichten? Welke stappen moeten worden ondernomen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2020 :

1) Dit punt werd niet besproken in het Overlegcomité of binnen de regering.

2) Een aanpassing van een voertuig vereist een homologatie die valt onder de bevoegdheid van de Gewesten sinds de zesde Staatshervorming. Ik nodig u uit om met de Gewesten contact op te nemen.